Ѕанк≥вська справа“еоретичн≥ основи анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥
–оль анал≥зу в управл≥нн≥ комерц≥йним банком
ѕредмет, обЇкт анал≥зу
ѕредмет, обТЇкти, субТЇкти анал≥зу та його завданн¤
ћетоди та прийоми анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥
¬иди анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥
¬иди анал≥зу та њх класиф≥кац≥¤
ћетод та прийоми економ≥чного анал≥зу
ќрган≥зац≥¤ анал≥тичноњ роботи в банках
ќрган≥зац≥¤ анал≥тичноњ роботи в банку
≤нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу д≥¤льност≥ банку
јнал≥з власного кап≥талу банку
—утн≥сть та види банк≥вського кап≥талу
ќсновн≥ п≥дходи до анал≥зу власного кап≥талу
ќц≥нка вартост≥ власного кап≥талу
—татутний кап≥тал та пор¤док його формуванн¤
јнал≥з резервного кап≥талу, спец≥альних фонд≥в ≥ резерв≥в
јнал≥з нерозпод≥леного прибутку ¤к складовоњ власного кап≥талу
јнал≥з субординованого кап≥талу
јнал≥з власного кап≥талу за допомогою методу коеф≥ц≥Їнт≥в
ћета та завданн¤ анал≥зу пасив≥в банку
≈коном≥чна сутн≥сть пасивних операц≥й банку. ƒжерела формуванн¤ ресурс≥в
—утн≥сть власного кап≥талу банку та його основн≥ функц≥њ
јнал≥з достатност≥ банк≥вського кап≥талу
јнал≥з статутного кап≥талу
јнал≥з зобов'¤зань банку
≈коном≥чна сутн≥сть зобовТ¤зань банку
≈коном≥чна сутн≥сть зобов'¤зань банку, завданн¤ анал≥зу та його ≥нформац≥йна база
јнал≥з динам≥ки та структури зобов'¤зань банку
 ласиф≥кац≥¤ зобов'¤зань банку
«авданн¤ та загальна схема анал≥зу зобовТ¤зань банку
јнал≥з структури зобов'¤зань банку
јнал≥з строкових депозит≥в
јнал≥з строкових депозит≥в
јнал≥з депозит≥в до запитанн¤
јнал≥з депозит≥в до запитанн¤
јнал≥з використанн¤ м≥жбанк≥вського кредиту у формуванн≥ ресурс≥в банку
јнал≥з використанн¤ м≥жбанк≥вського кредиту у формуванн≥ ресурс≥в банку
јнал≥з ефективност≥ формуванн¤ та використанн¤ банк≥вських ресурс≥в
јнал≥з ефективност≥ формуванн¤ та використанн¤ банк≥вських ресурс≥в
«агальний анал≥з активних операц≥й банку
«м≥ст та завданн¤ анал≥зу активних операц≥й банку
«м≥ст та завданн¤ анал≥зу активних операц≥й банку
√оризонтальний та вертикальний анал≥з операц≥й банку
√оризонтальний та вертикальний анал≥з актив≥в банку
 оеф≥ц≥Їнтний анал≥з ¤кост≥ актив≥в
 оеф≥ц≥Їнтний анал≥з ¤кост≥ актив≥в
јнал≥з кредитних операц≥й банку
«наченн¤ та завданн¤ анал≥зу
«наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу
јнал≥з масштаб≥в ≥ динам≥ки кредитних вкладень
јнал≥з масштаб≥в ≥ динам≥ки кредитних вкладень
јнал≥з оборотност≥ позик
јнал≥з оборотност≥ кредит≥в
јнал≥з погашенн¤ виданих позик
јнал≥з погашенн¤ виданих позик
јнал≥з диверсиф≥кац≥њ кредитних вкладень
јнал≥з диверсиф≥кац≥њ кредитних вкладень
јнал≥з структури кредитного портфел¤
јнал≥з структури кредитного портфел¤
ќц≥нки ¤кост≥ кредитного портфел¤ з погл¤ду ризику
јнал≥з ¤кост≥ кредитного портфел¤ з погл¤ду ризику
јнал≥з ¤кост≥ кредитного портфел¤ банку з погл¤ду захищеност≥ в≥д можливих втрат
јнал≥з ¤кост≥ кредитного портфел¤ банку з погл¤ду захищеност≥ в≥д можливих втрат
јнал≥з ефективност≥ кредитних операц≥й
јнал≥з дох≥дност≥ та ефективност≥ кредитних операц≥й
јнал≥з ≥нвестиц≥йних та ≥нших операц≥й банку з ц≥нними паперами
ќсновн≥ завданн¤ анал≥зу
ќсновн≥ завданн¤, джерела ≥нформац≥њ
јнал≥з динам≥ки та структури операц≥й з ц≥нними паперами
јнал≥з структури операц≥й з ц≥нними паперами
јнал≥з вартост≥ грошей у час≥ та дисконтуванн¤
јнал≥з ≥нфл¤ц≥йного впливу на реальну дох≥дн≥сть операц≥й ≥з ÷ѕ
 ритер≥њ альтернативного вибору ф≥нансових ≥нвестиц≥й
јнал≥з метод≥в оц≥нки ф≥нансових ≥нвестиц≥й
јнал≥з дох≥дност≥ операц≥й ≥з ц≥нними паперами
јнал≥з дох≥дност≥ та прибутковост≥ операц≥й з ц≥нними паперами
јнал≥з неф≥нансових ≥нвестиц≥йних актив≥в банку
јнал≥з валютних операц≥й банку
≈коном≥чна сутн≥сть, завданн¤ та ≥нформац≥йна база анал≥зу
јнал≥з масштаб≥в, динам≥ки та структури валютних операц≥й
јнал≥з валютноњ позиц≥њ банку
јнал≥з кореспондентськоњ мереж≥ банку
ќсобливост≥ анал≥зу обм≥нних операц≥й
«авданн¤ анал≥зу валютних операц≥й
јнал≥з динам≥ки та структури валютних операц≥й
јнал≥з валютних доход≥в та витрат
јнал≥з ефективност≥ валютних операц≥й
ћетодика анал≥зу ефективност≥ валютних операц≥й
ќсобливост≥ анал≥зу неторговельних операц≥й
јнал≥з банк≥вських послуг та ≥нших операц≥й
—утн≥сть, завданн¤ та ≥нформац≥йна база л≥зингових операц≥й банку
јнал≥з масштаб≥в та динам≥ки л≥зингових операц≥й
јнал≥з дох≥дност≥ та рентабельност≥ л≥зингових операц≥й
—утн≥сть факторингу, його види та ≥нформац≥йна база
јнал≥з динам≥ки та структури факторингових операц≥й
јнал≥з ризикованост≥ факторингових операц≥й
јнал≥з ефективност≥ факторингових операц≥й
јнал≥з форфетингових операц≥й
«наченн¤, мета, завданн¤ й ≥нформац≥йн≥ джерела анал≥зу
јнал≥з обс¤г≥в та динам≥ки розрахункових ≥ касових операц≥й у нац≥ональн≥й валют≥
јнал≥з структури розрахунково-касових операц≥й за групами кл≥Їнт≥в, способами наданн¤ розрахункових документ≥в, видами плат≥жних ≥нструмент≥в
јнал≥з конкурентоспроможност≥ банку щодо розрахунково-касового обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в
јнал≥з тариф≥в банку на розрахунково-касове обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в
јнал≥з результат≥в зд≥йсненн¤ операц≥й ≥з розрахункового ≥ касового обслуговуванн¤
ћета та завданн¤ анал≥зу операц≥й ≥з банк≥вськими плат≥жними картками
≤нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу та його види
ѕоказники ефективност≥ операц≥й з плат≥жними картками
–изики у сфер≥ карткового б≥знесу
¬иди, мета, завданн¤ та ≥нформац≥йн≥ джерела
јнал≥з трастових операц≥й
јнал≥з депозитарних послуг
јнал≥з операц≥й з банк≥вськими металами
јнал≥з операц≥й з наданн¤ в оренду ≥ндив≥дуальних банк≥вських сейф≥в
јнал≥з нетрадиц≥йних операц≥й з дистанц≥йного обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в
”загальнюючий анал≥з нетрадиц≥йних послуг банку
јнал≥з розрахункових послуг банку
јнал≥з касових послуг банку
јнал≥з факторингових операц≥й банку
јнал≥з л≥зингових операц≥й банку
јнал≥з агентських послуг банку
јнал≥з доход≥в ≥ витрат банку ќсновн≥ напр¤ми та завданн¤ анал≥зу
«наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу доход≥в ≥ витрат банку
«агальний п≥дх≥д до анал≥зу доход≥в
јнал≥з обс¤г≥в, динам≥ки та структури доход≥в банку
јнал≥з динам≥ки та структури банк≥вських доход≥в
‘акторний анал≥з доход≥в банку
‘акторний анал≥з доход≥в
јнал≥з ≥ оц≥нка р≥вн¤ дох≥дност≥ банку
¬≥дносн≥ показники дох≥дност≥ банку
«агальний п≥дх≥д до анал≥зу витрат
јнал≥з обс¤г≥в динам≥ки та структури витрат
јнал≥з структури та динам≥ки витрат
¬≥дносн≥ показники витратност≥
‘акторний анал≥з витрат
‘акторний анал≥з витрат банку

јнал≥з ф≥нансових результат≥в ≥ рентабельност≥ банку

«наченн¤ та завданн¤ анал≥зу
«наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу прибутку ≥ рентабельност≥ банку
«агальна схема анал≥зу банк≥вського прибутку
«агальний анал≥з прибутку
‘акторний анал≥з прибутку
ќц≥нка ефективност≥ д≥¤льност≥
‘акторний анал≥з норми прибутку на кап≥тал
јнал≥з ф≥нансовоњ м≥цност≥ банку за доходом ≥ прибутком
јнал≥з динам≥ки та макроеконом≥чних тенденц≥й прибутк≥в ≥ ефективност≥
јнал≥з рентабельност≥
јнал≥з прибутковост≥ окремих банк≥вських продукт≥в, кл≥Їнт≥в, ринк≥в
јнал≥з ефективност≥ д≥¤льност≥ прац≥вник≥в банку
ћетодика розрахунку Ђточки беззбитковост≥ї роботи банку
јнал≥з в≥дносних показник≥в прибутковост≥ (рентабельност≥) роботи банку
јнал≥з л≥кв≥дност≥ комерц≥йного банку ≈коном≥чна сутн≥сть л≥кв≥дност≥ банку, мета та завданн¤ анал≥зу
јнал≥з коеф≥ц≥Їнт≥в л≥кв≥дност≥
јнал≥з ¤кост≥ актив≥в банку з погл¤ду њх л≥кв≥дност≥
јнал≥з ресурсноњ бази банку з позиц≥й л≥кв≥дност≥
јнал≥з ресурсноњ бази та актив≥в банку з позиц≥њ л≥кв≥дност≥
јнал≥з потреби банку в л≥кв≥дних коштах
≈коном≥чна сутн≥сть л≥кв≥дност≥ банку та њњ значенн¤ в банк≥вськ≥й д≥¤льност≥
‘актори, що впливають на р≥вень л≥кв≥дност≥ банку
ѕоказники оц≥нки л≥кв≥дност≥, що використовуютьс¤ банками ”крањни
ћ≥жнародний досв≥д оц≥нки банк≥вськоњ л≥кв≥дност≥
јнал≥тична оц≥нка динам≥чноњ л≥кв≥дност≥ банку
јнал≥з банк≥вських ризик≥в ¬изначенн¤ ризик≥в та њх класиф≥кац≥¤
¬изначенн¤ ризик≥в та њх класиф≥кац≥¤
—утн≥сть та напр¤ми управл≥нн¤ кредитним ризиком
 ласиф≥кац≥¤ кредитних ризик≥в
‘акторний анал≥з кредитного портфел¤ на предмет ризикованост≥ в ц≥лому
‘акторний анал≥з кредитного ризику за видами класиф≥кованих кредит≥в
јнал≥з ≥ оц≥нка управл≥нн¤ валютним ризиком
ќсновн≥ ризики ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥
ѕор≥вн¤льний анал≥з дох≥дност≥ р≥зних вид≥в ц≥нних папер≥в
–изик незбалансованоњ л≥кв≥дност≥ в≥дносно доход≥в
јнал≥з процентного ризику банку
ћетодика анал≥зу дюрац≥њ
јнал≥з загального розм≥ру банк≥вських ризик≥в
јнал≥з зовн≥шн≥х ризик≥в
јнал≥з внутр≥шн≥х ризик≥в
јнал≥з ≥ оц≥нка ф≥нансового стану комерц≥йного банку «наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥
јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥
јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ банку
јнал≥з д≥ловоњ активност≥
јнал≥з д≥ловоњ активност≥
јнал≥з л≥кв≥дност≥
јнал≥з л≥кв≥дност≥ банку
јнал≥з ефективност≥ управл≥нн¤
јнал≥з ефективност≥ управл≥нн¤
–оль ≥ значенн¤ рейтинговоњ оц≥нки д≥¤льност≥ банк≥в
–ейтингова система CAMEL
”загальнююча оц≥нка ф≥нансового стану банку

Ќа головну

Hosted by uCoz