јнал≥з погашенн¤ виданих позикќдн≥Їю з головних проблем кредитноњ д≥¤льност≥ комерц≥йних банк≥в у сучасних умовах Ї несвоЇчасне погашенн¤ наданих позик.

” процес≥ анал≥зу своЇчасност≥ поверненн¤ кредит≥в необх≥дно:

визначити загальну суму простроченоњ заборгованост≥ за позиками банку ≥ процент≥в за ними;

проанал≥зувати зм≥ни ц≥Їњ суми в динам≥ц≥;

проанал≥зувати структуру простроченоњ заборгованост≥ у розпод≥л≥ кл≥Їнт≥в;

проанал≥зувати давн≥сть њњ виникненн¤;

визначити причини виникненн¤ простроченоњ заборгованост≥ у кожному випадку;

визначити суму ≥ питому вагу прострочених кредит≥в, ¤к≥ були погашен≥ у зв≥тний пер≥од;

проанал≥зувати заходи, ¤к≥ вживаЇ банк дл¤ ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ ≥ процент≥в.

јнал≥з погашенн¤ позик проводитьс¤ за обс¤гом прострочених позик, переоформлених кредит≥в, резерв≥в на покритт¤ сумн≥вних борг≥в за кредитами та за фактами списанн¤ безнад≥йних позик. —труктура "кредитного портфел¤" банку може вважатись задов≥льною тод≥, коли питома вага кредит≥в без забезпеченн¤, сумн≥вних до поверненн¤, прострочених ≥ пролонгованих становить не б≥льше 50 %. ” раз≥ вищоњ питомоњ ваги "проблемних" кредит≥в, кредитна д≥¤льн≥сть банку оц≥нюЇтьс¤ ¤к "ризикована".

«б≥льшенн¤ частки пролонгованих позик у зв≥тному пер≥од≥ пор≥вн¤но з питомою вагою прострочених позик може св≥дчити про приховуванн¤ факт≥в неповерненн¤ позик пролонгац≥Їю. “ому необх≥дно докладн≥ше проанал≥зувати пролонговану кредитну заборгован≥сть.

Ќайб≥льшу увагу п≥д час анал≥зу погашенн¤ позик сл≥д прид≥лити так≥й груп≥ кредит≥в, ¤к "прострочен≥". ќбс¤г та тривал≥сть простроченоњ заборгованост≥ анал≥зуютьс¤ залежно в≥д терм≥ну њњ виникненн¤ та питомоњ ваги кожноњ групи прострочених кредит≥в.

« метою недопущенн¤ виникненн¤ простроченоњ заборгованост≥ банки повинн≥ проводити оперативний анал≥з поточноњ (непростроченоњ) заборгованост≥.  онтроль за терм≥нами погашенн¤ позик ведетьс¤ в розр≥з≥ окремих позичальник≥в за њх кредитними угодами.

ƒал≥ в процес≥ анал≥зу необх≥дно також вивчити факти списанн¤ безнад≥йних позик за рахунок резерву на покритт¤ втрат в≥д кредит≥в, п≥дставу дл¤ списанн¤ та визначити питому вагу списанн¤ кредит≥в у загальному обс¤з≥ прострочених позик, частку списаних кредит≥в у загальному обс¤з≥ позик та частку цих кредит≥в у сум≥ створеного резерву.

„астка списаних позик показуЇ ефективн≥сть роботи банку з безнад≥йними кредитами ≥ впливаЇ на п≥двищенн¤ ¤кост≥ кредитного портфел¤ банку, зв≥льн¤ючи його в≥д ризик≥в, зменшуЇ частку прострочених позик, п≥двищуЇ над≥йн≥сть поверненн¤ страхових кредит≥в.

Ќеобх≥дно також проанал≥зувати залишки заборгованост≥ за поточними позиками (за терм≥нами погашенн¤, що залишилис¤) та визначити частку позик з≥ строком погашенн¤ до одного м≥с¤ц¤, в≥д одного до шести м≥с¤ц≥в, в≥д шести м≥с¤ц≥в до одного року, понад р≥к. ћетою такого анал≥зу Ї визначенн¤ строк≥в наданн¤ кредит≥в дл¤ коригуванн¤ пол≥тики банку в цьому напр¤мку.Ќа головну

Hosted by uCoz