«наченн¤ та завданн¤ анал≥зу



” структур≥ активних операц≥й традиц≥йно найб≥льшу питому вагу мають кредитн≥ операц≥њ. ÷е пов'¤зано з законом≥рною властив≥стю кап≥талу спр¤мовуватис¤ у сфери, де найвища норма прибутку. —аме анал≥з кредитних операц≥й з погл¤ду ступен¤ ризику, забезпеченост≥ та дох≥дност≥ лежить в основ≥ анал≥зу ¤кост≥ актив≥в банку. ѕозиков≥ операц≥њ Ї одним ≥з найефективн≥ших, тобто прибуткових способ≥в розм≥щенн¤ ресурс≥в банку. ¬одночас кредитн≥ операц≥њ Ї найб≥льш ризикованим видом операц≥й комерц≥йного банку.  редитн≥ операц≥њ банку формують його кредитний портфель.

 редитн≥ вкладенн¤, або кредитний портфель, комерц≥йного банку, - це сукупн≥сть ус≥х позик, наданих банком з метою отриманн¤ доходу.  редитний портфель банку м≥стить агреговану балансову варт≥сть ус≥х кредит≥в, у тому числ≥ прострочених, пролонгованих та сумн≥вних до поверненн¤.  редитний портфель банку не включаЇ:

в≥дсотки нарахован≥, але не сплачен≥, непроф≥нансован≥;

зобов'¤занн¤ видати кредит;

кредитн≥ л≥н≥њ, ¤к≥ ще не використан≥;

гарант≥њ та акредитиви;

оперативний л≥зинг.

јнал≥з кредитноњ д≥¤льност≥ банку передбачаЇ вир≥шенн¤ таких завдань:

визначенн¤ ступен¤ та типу концентрац≥њ ризику кредитного портфел¤, його в≥дпов≥дност≥ зовн≥шньому покриттю ≥ достатност≥ створених резерв≥в покритт¤ фактичних ≥ потенц≥йних збитк≥в;

оц≥нка адекватност≥ кредитного ризику сум≥ оч≥куваного прибутку; визначенн¤ кредитоспроможност≥ позичальник≥в з метою зниженн¤ кредитного ризику;

визначенн¤ ефективност≥ кредитних операц≥й, що даЇ змогу вибрати доц≥льний вар≥ант розм≥щенн¤ ресурс≥в.

јнал≥з кредитних операц≥й доц≥льно проводити в так≥й посл≥довност≥: оц≥нюютьс¤ масштаби кредитноњ д≥¤льност≥ банку пор≥вн¤но з попередн≥ми пер≥одами та ≥ншими банками;

анал≥зуЇтьс¤ рух кредит≥в;

розраховуЇтьс¤ оборотн≥сть кредит≥в;

визначаЇтьс¤ р≥вень диверсиф≥кац≥њ кредитних вкладень, ¤кий даЇ змогу максимально знизити ризик неповерненн¤ позики;

оц≥нюЇтьс¤ поверненн¤ позик;

проводитьс¤ к≥льк≥сна оц≥нка структури кредитного портфел¤ залежно в≥д р≥зних класиф≥кац≥йних ознак;

ви¤вл¤Їтьс¤ ¤к≥сть кредитного портфел¤ з погл¤ду ризику ≥ р≥вн¤ забезпеченост≥ кредит≥в;

анал≥зуЇтьс¤ дох≥дн≥сть та ефективн≥сть кредитних операц≥й.



Ќа головну





Hosted by uCoz