«авданн¤ анал≥зу валютних операц≥й¬алютними операц≥¤ми називають певн≥ банк≥вськ≥ та ф≥нансов≥ операц≥њ, пов'¤зан≥ з переходом права власност≥ на валютн≥ ц≥нност≥. јнал≥з валютних операц≥й проводитьс¤ зазвичай валютним в≥дд≥лом, управл≥нн¤м або департаментом.

 омерц≥йн≥ банки виконують низку традиц≥йних валютних операц≥й, таких ¤к:

веденн¤ валютних рахунк≥в та розрахунки за ними;

видача гот≥вковоњ валюти на р≥зн≥ ц≥л≥;

видача валютних кредит≥в, у тому числ≥ м≥жбанк≥вських;

куп≥вл¤ ц≥нних папер≥в у валют≥;

валютн≥ акредитиви;

видача гарант≥й;

продаж дорожн≥х чек≥в;

випуск та обслуговуванн¤ пластикових карток;

обм≥н валюти;

куп≥вл¤ та продаж валюти дл¤ кл≥Їнт≥в.

ѕеред анал≥зом валютних операц≥й постають так≥ завданн¤:

проанал≥зувати масштаби, структуру та динам≥ку валютних операц≥й банку; контроль за дотриманн¤м банком норматив≥в ризику загальноњ в≥дкритоњ валютноњ позиц≥њ;

пор≥вн¤нн¤ ефективност≥ формуванн¤ ресурс≥в банку та њх розм≥щенн¤ в нац≥ональн≥й та ≥ноземних валютах, виб≥р шл¤х≥в здешевленн¤ вартост≥ ресурс≥в банку в ц≥лому;

анал≥з структури валютних доход≥в та витрат банку;

оц≥нка стратег≥њ менеджер≥в банку стосовно розширенн¤ обс¤г≥в операц≥й з ≥ноземною валютою ¤к дл¤ ф≥нансуванн¤, так ≥ дл¤ отриманн¤ ком≥с≥йних та прибутку;

анал≥з ефективност≥ впровадженн¤ нових банк≥вських продукт≥в управл≥нн¤ коштами в ≥ноземн≥й валют≥ (оц≥нка ≥нвестиц≥йних проект≥в на пер≥од окупност≥ та ефективност≥);

факторний анал≥з доход≥в ≥ витрат банку в≥д зд≥йсненн¤ касових валютних операц≥й, валютних депозит≥в та кредит≥в, розрахункових операц≥й за експортно-≥мпортними операц≥¤ми, конверс≥йних операц≥й з гот≥вковою валютою, неторговельних операц≥й (обм≥нних операц≥й, операц≥й з пластиковими картками, дорожн≥ми чеками тощо);

розрахунок в≥дносних показник≥в дох≥дност≥ та рентабельност≥ валютних операц≥й з метою оц≥нки њх внеску в загальну справу отриманн¤ прибутку.Ќа головну

Hosted by uCoz