Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтівСучасні системи дистанційного обслуговування клієнтів дають змогу оперативно, за допомогою використання традиційних засобів зв'язку одержувати необхідну для клієнта інформацію і здійснювати ряд операції з банківськими інструментами прямо з будинку або офісу (одержання довідки про курси валют, інформації про стан рахунків клієнта, проведення платежів за рахунками клієнта, блокування картрахунка). Особливо зручним для клієнта є використання під час роботи традиційних засобів зв'язку - телефонів, мобільних телефонів або мережі Інтернет, що не потребує наявності спеціально обладнаних інформаційних систем і апаратно-програмних комплексів. Інтернет-банкінг - системи управління рахунком через мережу Інтернет. Системи Інтернет-банкінгу дають змогу:

o у будь-який час одержувати виписки з інформацією про платежі, проведені за допомогою платіжних карт;

o одержувати оперативну інформацію про поточний стан картрахунка;

o самостійно поставити карту в стоп-лист у випадку її втрати/крадіжки;

o виконувати платежі з поточного рахунка;

o виконувати платежі з картрахунка за комунальні послуги і послуги зв'язку та ін.

Використання Інтернет-банкінгу є можливим за наявності доступу до персонального комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет, а також наявності в банку спеціальних систем, що уможливлюють надання таких послуг. GSM-бшікіііг (мобільний бшікіиг) - системи обслуговування, що надають інформаційний сервіс за рахунком, відкритим у банку. Системи мобільного банкінгу дають змогу:

o за запитом одержувати на мобільний телефон інформацію про суму грошових коштів, які доступні для використання в даний момент;

o одержувати повідомлення, що підтверджують проведення операцій за рахунком, у тому числі і за картрахунком. Такі пові-домлення формуються і відправляються на мобільний телефон клієнта після проведення за рахунком платежу або операції зняття готівки;

o самостійно з мобільного телефона поставити картку в стоп-лист у випадку виявлення її зникнення;

o одержувати на мобільний телефон повідомлення про надходження коштів на рахунку.

Телефонний баикінг - системи управління рахунком по телефону з тоновим набором. Системи телебанкінгу дають змогу:

o прослуховувати інформацію про курси основних валют, про ставки розміщення коштів на депозит та інші послуги банку;

o прослуховувати й одержувати на факс оперативну інформацію про поточний стан рахунку карти;

o одержати виписку за рахунком платіжної карти на факс;

o самостійно поставити платіжну карту в стоп-лист у разі її втрати або крадіжки;

o виконувати платежі з картрахунка за комунальні послуги і послуги зв'язку, інші платежі.

На сьогодні наявність у комерційних банків нетрадиційних систем дистанційного обслуговування клієнтів є дуже важливим чинником, що впливає на рівень залучення й утримання клієнтів для банку.

Аналіз нетрадиційних послуг дистанційного обслуговування клієнтів проводиться з погляду якості надання послуг і залежить від можливостей одержання інформації про проведення цих операцій.

У табл. 1 наведено дані для визначення ефективності надання послуг дистанційного обслуговування клієнтів.

Таблиця 1

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ПОСЛУГ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ЇХ ОБСЯЗІ

 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ПОСЛУГ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ЇХ ОБСЯЗІ

Аналіз даних таблиці 9.33 свідчить про найбільший попит на послугу дистанційного обслуговування клієнтів - Інтернет-банкінг, за результатами надання якої отримано найбільший прибуток серед інших послуг дистанційного обслуговування клієнтів - 42 %.На головну

Hosted by uCoz