Аналіз ефективності факторингових операційРозраховуючи суму доходу від факторингових операцій, слід пам'ятати, що він складається з суми комісійних зборів за проведення банком цієї операції і суми процентів за наданий кредит фактор-банком. Розмір процента за кредит визначається на рівні ринкової ставки за короткостроковими позиками зі збільшенням її на кілька (2-3) пунктів. Розмір комісійного винагородження встановлюється з урахуванням набору послуг, що надаються. їх розмір, як правило, коливається від 0,5 % до З % від суми куплених розрахункових документів (для західних банків).

Розрахунок рівня дохідності факторингових операцій можна здійснити за допомогою такої формули:

 Вигідність факторингових операцій

Вигідність (доцільність) факторингових операцій для комерційного банку визначається зіставленням питомої ваги прибутку від факторингових операцій у загальній сумі банківського прибутку з питомою вагою факторингових операцій у загальній сумі активів банку.

Розглянемо порядок аналізу факторингових операцій за допомогою табл. 8.9 за умови, що кредит надано строком на 60 днів: Таблиця 1

АНАЛІЗ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 АНАЛІЗ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ефективність факторингових операцій для банку в цілому розглянемо на такому цифровому прикладі (табл. 2).

Аналіз наведених даних показує, що факторингові операції в діяльності даного комерційного банку посідають незначне місце. Проте ці операції вигідні для банку, оскільки частка доходу від факторингових операцій у загальних доходах банку становила 2,6 % в базисному періоді і 1,6 % - у звітному. їх частка в загальних активах відповідно становила 1,6 і 0,94 %, тобто була значно нижчою, ніж їх частка в доходах. Це свідчить про порівняно високу рентабельність цих операцій. Висока ризикованість факторингових операцій призводить до значних утрат від недоотримання сум за виставленими рахунках від платників. Так, у базисному періоді банку не було відшкодовано 988 тис. грн, а в звітному - 874 тис. грн, що є невикористаним резервом підвищення ефективності факторингових операцій.

Таблиця 2

 ефективність факторингових операцій

Наведена методика дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності факторингових операцій з іншими видами банківських операцій і з урахуванням їх ризикованості надати перевагу тим чи іншим.На головнуСвіт географії та туризмуHosted by uCoz