јнал≥з конкурентоспроможност≥ банку щодо розрахунково-касового обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в¬ умовах конкуренц≥њ ≥ можливостей кл≥Їнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможн≥сть розрахунково-касових послуг, ¤к≥ банк надаЇ кл≥Їнтам, маЇ вагоме значенн¤ дл¤ розширенн¤ його кл≥Їнтськоњ бази.

јнал≥з конкурентоспроможност≥ послуг банку включаЇ так≥ етапи:

1) визначенн¤ ринку банку, що включаЇ географ≥чну зону, кл≥Їнт≥в, ≥дентиф≥кац≥ю банк≥в-конкурент≥в;

2) визначенн¤ показник≥в конкурентоспроможност≥ розрахунково-касового обслуговуванн¤;

3) пор≥вн¤льний анал≥з показник≥в конкурентоспроможност≥ банку з показниками банк≥в-конкурент≥в;.

4) висновки щодо напр¤м≥в п≥двищенн¤ конкурентоспроможност≥ банку на ринку розрахункових ≥ касових послуг.

јнал≥з д≥л¤нки ринку банку зд≥йснюЇтьс¤ в склад≥ маркетингового досл≥дженн¤. ѕоказники конкурентоспроможност≥ банк≥вських послуг Ї типовими дл¤ ринку послуг, але мають враховувати особливост≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥.

јнал≥з конкурентоспроможност≥ розрахунково-касових послуг зд≥йснюЇтьс¤ за такими показниками:

o на¤вн≥сть розвиненоњ мереж≥ структурних п≥дрозд≥л≥в, ¤к≥ надають розрахунков≥ та касов≥ послуги (к≥льк≥сть ≥ типи);

o к≥льк≥сть банкомат≥в;

o к≥льк≥сть торговельних (банк≥вських) терм≥нал≥в та ≥нших електронних пристроњв;

o зручн≥сть розташуванн¤;

o к≥льк≥сть ≥мпринтер≥в;

o послуги, ¤к≥ надаЇ банк, пор≥вн¤но з особливост¤ми та характеристиками послуг банк≥в-конкурент≥в;

o на¤вн≥сть в≥льного входу до м≥сц¤ зд≥йсненн¤ операц≥њ;

o зручн≥сть м≥сц¤ проведенн¤ операц≥њ дл¤ кл≥Їнта;

o р≥вень конф≥денц≥йност≥ операц≥њ;

o тривал≥сть наданн¤ послуги;

o тривал≥сть операц≥йного часу банку;

o регламент обм≥ну ≥нформац≥Їю по каналах зв'¤зку при електронн≥й форм≥ розрахункових документ≥в;

o можлив≥сть ф≥л≥њ щодо наданн¤ всього перел≥ку послуг, ¤к≥ надаЇ головний банк;

o своЇчасн≥сть зд≥йсненн¤ переказ≥в;

o к≥льк≥сть випадк≥в ≥ сума пен≥ за перевищенн¤ нормативного терм≥ну проходженн¤ платеж≥в;

o терм≥н замовленн¤ дл¤ зн¤тт¤ з рахунка гот≥вкових кошт≥в;

o р≥вень тариф≥в на послуги в≥дносно р≥вн¤ тариф≥в банк≥в-конкурент≥в;

o розм≥р плати банком кл≥Їнтов≥ за тимчасове користуванн¤ залишком кошт≥в на його поточному рахунку;

o пер≥одичн≥сть сплати банком кл≥Їнтов≥ процент≥в за користуванн¤ залишком кошт≥в на його поточному рахунку;

o розм≥р пен≥, ¤ку кл≥Їнт сплачуЇ банку у випадку несвоЇчасного пов≥домленн¤ банку про факти помилкового зарахуванн¤ кошт≥в на рахунок та /чи несвоЇчасного њх поверненн¤;

o розм≥р пен≥, ¤ку кл≥Їнт сплачуЇ банку у випадку несвоЇчасноњ оплати послуг банку;

o на¤вн≥сть техн≥чних засоб≥в зв'¤зку дл¤ отриманн¤ ≥нформац≥њ про стан рахунку;

o можлив≥сть проведенн¤ електронних банк≥вських операц≥й.

јнал≥з конкурентоспроможност≥ розрахунково-касових послуг зд≥йснюЇтьс¤ окремо дл¤ оптового ≥ роздр≥бного ринку у зв'¤зку з р≥зними умовами наданн¤ послуг, р≥зними критер≥¤ми оц≥нки ¤кост≥ послуг юридичними ≥ ф≥зичними особами, р≥зним ступенем в≥дкритост≥ ≥нформац≥њ на цих сегментах.Ќа головну

Hosted by uCoz