јнал≥з субординованого кап≥талуƒо складу регул¤тивного власного кап≥талу включаютьс¤ кошти, залучен≥ на умовах субординованого боргу, тобто боргу, ¤кий виникаЇ у банку в раз≥ залученн¤ кошт≥в ≥нвестора дл¤ включенн¤ њх до кап≥талу банку. ћета такого залученн¤ - п≥двищенн¤ р≥вн¤ кап≥тал≥зац≥њ банк≥в.

«а своЇю економ≥чною сутн≥стю субординован≥ зобов'¤занн¤ Ї дл¤ банку позичковими грошовими коштами, ¤к≥, зрештою, потр≥бно повертати власникам. “а з огл¤ду на достатньо тривалий строк ¬икористанн¤ зазначених кошт≥в ≥ можлив≥сть њх конвертуванн¤ ('{окрема, на акц≥њ банку) так≥ позичков≥ кошти прир≥внюютьс¤ до власних. Ѕанки можуть погашати попередн≥й борг за рахунок нового запозиченн¤, користуючись цим джерелом кошт≥в необмежено довго. «а Ѕазельською угодою кап≥тал банку складаЇтьс¤ з елемент≥в кап≥талу першого та другого р≥вн≥в, ¤к≥ певною м≥рою л≥м≥туютьс¤ й обмежуютьс¤. «г≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥сть" до банк≥вського кап≥талу вход¤ть основний та додатковий кап≥тали. ” свою чергу, додатковий кап≥тал, ¤кий не повинен бути б≥льшим за основний, включаЇ в себе, зокрема, г≥бридн≥ (борг/кап≥тал) кап≥тальн≥ ≥нструменти та субординований борг. ћаксимальна сума субординованого строкового боргу обмежуЇтьс¤ 50 % суми елемент≥в кап≥талу першого р≥вн¤.

—еред г≥бридних (борг/кап≥тал) кап≥тальних ≥нструмент≥в Ї так≥, ¤ким властив≥ ознаки й акц≥онерного кап≥талу, й боргу. ÷≥ ≥нструменти у р≥зних крањнах мають певн≥ в≥дм≥нност≥. јле основн≥ критер≥њ, ¤ким вони повинн≥ в≥дпов≥дати, однаков≥:

- г≥бридн≥ кап≥тальн≥ ≥нструменти Ї незабезпеченими, субординованими ≥ повн≥стю сплаченими;

- вони не можуть бути погашеними з ≥н≥ц≥ативи власника (або без попередньоњ згоди на це нагл¤дового органу);

- г≥бридн≥ кап≥тальн≥ ≥нструменти можна в≥льно використовувати дл¤ покритт¤ збитк≥в, не висуваючи перед банком вимог щодо припиненн¤ торговельних операц≥й;

- кап≥тальний ≥нструмент (на в≥дм≥ну в≥д див≥денд≥в або простого акц≥онерного кап≥талу та под≥бно до кумул¤тивних прив≥лейованих акц≥й) передбачаЇ можлив≥сть в≥дстроченн¤ обслуговуванн¤ зобов'¤зань щодо сплати в≥дсотк≥в, ¤кщо р≥вень прибутковост≥ банку не даЇ змоги зробити так≥ виплати.

Ќорми чинного украњнського законодавства не м≥ст¤ть ч≥ткого перел≥ку вид≥в г≥бридних кап≥тальних ≥нструмент≥в (що доц≥льно було б зробити), проте визначають критер≥њ, ¤ким вони мають в≥дпов≥дати. «ауважимо, ц≥ критер≥њ практично узгоджуютьс¤ з Ѕазельською угодою про кап≥тал.

якщо боргов≥ кап≥тальн≥ ≥нструменти не в≥дпов≥дають зазначеним вище критер≥¤м, то њх сл≥д в≥дносити до субординованого строкового боргу. ƒо його складу вход¤ть звичайн≥ незабезпечен≥ боргов≥ кап≥тальн≥ ≥нструменти з м≥н≥мальним первинним ф≥ксованим строком погашенн¤ понад п'¤ть рок≥в та прив≥лейован≥ акц≥њ з обмеженим строком, ¤к≥ можуть бути погашен≥. Ќин≥ в ”крањн≥ до погашенн¤ субординованого боргу застосовуЇтьс¤ (з метою в≥дображенн¤ зменшенн¤ вартост≥ зазначених ≥нструмент≥в ¤к пост≥йного джерела ф≥нансовоњ п≥дтримки) кумул¤тивний дисконтний (або амортизац≥йний) фактор у розм≥р≥ 20 % на р≥к. «аконом "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥сть" передбачено, що, зг≥дно з контрактом, звичайн≥ незабезпечен≥ боргов≥ кап≥тальн≥ ≥нструменти не можуть бути забран≥ з банку ран≥ше, н≥ж через п'¤ть рок≥в, а у випадку банкрутства чи л≥кв≥дац≥њ - повертаютьс¤ ≥нвестору п≥сл¤ погашенн¤ претенз≥й ус≥х ≥нших кредитор≥в. ѕри цьому сума таких кошт≥в, включених у кап≥тал, не може перевищувати 50 % розм≥ру основного кап≥талу з≥ щор≥чним зменшенн¤м на 20 % в≥д його первинноњ вартост≥ прот¤гом п'¤ти останн≥х рок≥в д≥њ угоди. «азначимо, що чинне украњнське законодавство не м≥стить визначенн¤ такого виду ц≥нних папер≥в, ¤к прив≥лейован≥ акц≥њ, ¤к≥ мають обмежений строк ≥ можуть бути погашен≥. јнал≥зуючи м≥сце субординованого кап≥талу в структур≥ сукупного власного кап≥талу банку, необх≥дно пор≥вн¤ти умови його залученн¤ з вимогами, ¤к≥ пред'¤вл¤Ї Ќац≥ональний банк ”крањни (табл. 1).

“аблиц¤ 1 јЌјЋ≤« ¬» ќЌјЌЌя ¬»ћќ√ «јЋ”„≈ЌЌя  ќЎ“≤¬ Ќј ”ћќ¬ј’ —”Ѕќ–ƒ»Ќќ¬јЌќ√ќ Ѕќ–√”

« даних табл. 1 випливаЇ, що основн≥ вимоги залученн¤ кошт≥в на умовах субординованого боргу банком дотриман≥.

ƒо субординованого кап≥талу включаютьс¤ кошти, залучен≥ в≥д банк≥в та ≥нших юридичних ос≥б (небанк≥вських установ) ¤к резидент≥в, так ≥ нерезидент≥в у нац≥ональн≥й та в ≥ноземн≥й валют≥. —ума залучених кошт≥в на умовах субординованого боргу дл¤ врахуванн¤ њх у розрахунок власного кап≥талу банку повинна бути не меншою 500 тис. грн.

 ошти на умовах субординованого боргу залучаютьс¤ на строк не менше п'¤ти рок≥в ≥ повинн≥ мати первинний строк погашенн¤ не менше п'¤ти рок≥в. якщо строк погашенн¤ боргу не ф≥ксований, то ц≥ кошти сплачуютьс¤ лише п≥сл¤ пов≥домленн¤ ≥нвестора не ран≥ше, н≥ж через п'¤ть рок≥в. Ќац≥ональний банк ”крањни може надати дозв≥л на дострокове погашенн¤ субординованого боргу за умови, що запит на таке погашенн¤ зроблено за ≥н≥ц≥ативою позичальника ≥ за умови зб≥льшенн¤ основного кап≥талу банку в розм≥р≥ не меншому, н≥ж розм≥р субординованого боргу, ¤кий плануЇтьс¤ повернути ≥нвестору.

”года про залученн¤ кошт≥в на умовах субординованого боргу не повинна включати н≥¤ких положень, ¤к≥ передбачають, що у випадку особливих обставин, окр≥м згортанн¤ д≥¤льност≥ банку, борг буде сплачений до погодженоњ дати його погашенн¤. ѕроцентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати розм≥р обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни прот¤гом усього пер≥оду д≥њ угоди. ” раз≥ зменшенн¤ розм≥ру обл≥ковоњ ставки ЌЅ”, ≥нвестор ≥ банк-боржник зобов'¤зан≥ внести в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до угоди щодо зменшенн¤ процентноњ ставки за субординованим боргом. якщо залучено кошти на умовах субординованого боргу в ≥ноземн≥й валют≥, то процентна ставка не може перевищувати ставку LIBOR (за в≥дпов≥дний пер≥од) плюс 4 % р≥чних прот¤гом усього пер≥оду д≥њ укладеноњ угоди. —тавка LIBOR визначаЇтьс¤ банком на дату укладенн¤ угоди ≥ коригуЇтьс¤ на кожне перше число щом≥с¤ц¤ без укладенн¤ додатковоњ угоди.

 ап≥тал≥зац≥¤ процент≥в за таким боргом не допускаЇтьс¤. —плата процент≥в за субординованим боргом зд≥йснюЇтьс¤ не част≥ше, н≥ж один раз на квартал.

—плата процент≥в за субординованим боргом зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок зб≥льшенн¤ валових витрат ≥ може бути призупинена (¤кщо це зазначено в угод≥) у раз≥:

- пог≥ршенн¤ ф≥нансового стану банку-боржника (невиконанн¤ норматив≥в м≥н≥мального розм≥ру регул¤тивного кап≥талу, адекватност≥ основного кап≥талу, адекватност≥ регул¤тивного кап≥талу, норматив≥в л≥кв≥дност≥; ¤кщо питома вага негативно класиф≥кованих актив≥в перевищуЇ 60 % њх загальноњ суми; в≥дсутност≥ позитивного ф≥нансового результату позичальника за в≥дпов≥дний пер≥од);

- укладенн¤ угоди банком з ЌЅ” щодо програми ф≥нансового оздоровленн¤ банку. Ќеобх≥дно враховувати, що розм≥р субординованого кап≥талу не може перевищувати 50 % розм≥ру основного кап≥талу.

ѕор≥внюючи значенн¤ питомоњ ваги субординованого кап≥талу у власному кап≥тал≥ банку, сл≥д враховувати притаманн≥ йому позитивн≥ сторони, що робл¤ть його привабливим джерелом власного кап≥талу.Ќа головну

Hosted by uCoz