јнал≥з дох≥дност≥ та прибутковост≥ операц≥й з ц≥нними паперами«авершуЇтьс¤ анал≥з операц≥й з ц≥нними паперами розрахунком показник≥в ефективност≥. ƒл¤ характеристики ефективност≥ та доц≥льност≥ операц≥й з ц≥нними паперами використовуютьс¤ показники:

дох≥дност≥;

рентабельност≥;

прибутковост≥;

з≥ставленн¤ питомоњ ваги прибутку в≥д операц≥й з ц≥нними паперами в загальн≥й сум≥ прибутку з питомою вагою цих операц≥й у загальн≥й сум≥ активу.

ѕрибуток в≥д операц≥й з ц≥нними паперами створюЇтьс¤ за рахунок ком≥с≥йних винагород за наданн¤ комерц≥йним банкам послуг щодо збер≥ганн¤, розповсюдженн¤, перепродажу ц≥нних папер≥в, а також за рахунок курсових р≥зниць. ƒжерелом створенн¤ прибутку в≥д пр¤мих ф≥нансових ≥нвестиц≥й Ї див≥денди. “обто анал≥з доход≥в та витрат банку за операц≥¤ми з ц≥нними паперами проводитьс¤ в трьох напр¤мках:

за операц≥¤ми з ц≥нними паперами на ≥нвестиц≥њ;

за операц≥¤ми з ц≥нними паперами на продаж;

за ≥ншими операц≥¤ми з ц≥нними паперами.

јнал≥з структури доход≥в та витрат за операц≥¤ми з ц≥нними паперами доц≥льно проводити за такими показниками:

1. ƒоходи за операц≥¤ми з ц≥нними паперами, всього, у тому числ≥:

1.1. ѕроцентн≥ доходи за ц≥нними паперами, що реф≥нансуютьс¤ ЌЅ”, у портфел≥ банку на продаж.

1.2. ѕроцентн≥ доходи за ц≥нними паперами, що реф≥нансуютьс¤ ЌЅ”, у портфел≥ банку на ≥нвестиц≥њ.

1.3. ѕроцентн≥ доходи за ≥ншими ц≥нними паперами в портфел≥ банку на продаж.

1.4. ѕроцентн≥ доходи за ≥ншими ц≥нними паперами в портфел≥ банку на ≥нвестиц≥њ.

1.5.  ом≥с≥йн≥ доходи за операц≥¤ми з ц≥нними паперами дл¤ банк≥в.

1.6.  ом≥с≥йн≥ доходи за операц≥¤ми з ц≥нними паперами дл¤ кл≥Їнт≥в.

1.7. –езультат в≥д торг≥вл≥ ц≥нними паперами на продаж.

1.8. ƒив≥дендний дох≥д за акц≥¤ми та ≥ншими вкладенн¤ми.

1.9. ѕозитивний результат в≥д продажу ц≥нних папер≥в на ≥нвестиц≥њ, вкладень в асоц≥йован≥ та доч≥рн≥ компан≥њ.

1.10. «меншенн¤ резерву п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в на продаж та ≥нвестиц≥њ. 2. ¬итрати за операц≥¤ми з ц≥нними паперами, всього, у тому числ≥:

2.1.  ом≥с≥йн≥ витрати за операц≥¤ми з ц≥нними паперами.

2.2. Ќегативний результат в≥д продажу ц≥нних папер≥в на ≥нвестиц≥њ, вкладень в асоц≥йован≥ та доч≥рн≥ компан≥њ.

2.3. ¬≥драхуванн¤ в резерв п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в на продаж та ≥нвестиц≥њ.

3. ѕрибуток в≥д операц≥й з ц≥нними паперами, всього, у тому числ≥:

3.1. ¬≥д операц≥й з ц≥нними паперами на продаж.

3.2. ¬≥д операц≥й з ц≥нними паперами на ≥нвестиц≥њ.

3.3. ¬≥д ≥нших операц≥й з ц≥нними паперами.

4. ƒоходи банку, всього.

5. ѕитома вага доход≥в в≥д операц≥й з ц≥нними паперами в загальному обс¤з≥ доход≥в.

6. ¬итрати банку, всього.ћ 7. ѕитома вага витрат банку за операц≥¤ми з ц≥нними паперами в загальних витратах банку.

8. ѕрибуток банку, всього.

9. ѕитома вага прибутку в≥д операц≥й з ц≥нними паперами в загальн≥й сум≥ прибутку банку.

ѕ≥сл¤ загального анал≥зу структури доход≥в та витрат банку за операц≥¤ми з ц≥нними паперами переход¤ть до факторного анал≥зу доход≥в та витрат банку за операц≥¤ми з ц≥нними паперами.

јнал≥з доход≥в та витрат в≥д операц≥й з ц≥нними паперами проводитьс¤ за допомогою р≥зних факторних моделей з використанн¤м метод≥в ел≥м≥нуванн¤, причому окремо анал≥зуютьс¤ доходи ≥ витрати за ≥нвестиц≥йними ц≥нними паперами та доходи ≥ витрати в≥д операц≥й з ц≥нними паперами на продаж.

јнал≥з проводитьс¤ на основ≥ журналу особового обл≥ку за п≥дсумком куп≥вл≥ акц≥й. ѕри цьому може бути використана така факторна модель:

 јнал≥з

јнал≥з завершуЇтьс¤ розрахунком показник≥в дох≥дност≥ в≥д операц≥й з ц≥нними паперами:

 показники дох≥дност≥ в≥д операц≥й з ц≥нними паперамиьЌа головну

Hosted by uCoz