≈коном≥чна сутн≥сть зобов'¤зань банку, завданн¤ анал≥зу та його ≥нформац≥йна база” загальному обс¤з≥ ресурс≥в, ¤кими волод≥Ї комерц≥йний банк, переважають зобов'¤занн¤ банку.

ѕ≥д зобов'¤занн¤ми банку сл≥д розум≥ти вимоги до актив≥в банк≥вськоњ установи, що зобов'¤зують њњ сплатити ф≥ксовану суму кошт≥в у визначений час у майбутньому. ” бухгалтерському обл≥ку до зобов'¤зань включають кошти на поточних рахунках кл≥Їнт≥в; кредиторську заборгован≥сть, заборгован≥сть за нарахованими процентами та в≥дстрочену деб≥торську заборгован≥сть за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутр≥шньо-банк≥вськ≥ розрахунки.

–ис. 1. —труктура зобов'¤зань банку

¬ економ≥чн≥й л≥тератур≥ зобов'¤занн¤ заведено под≥л¤ти на залучен≥ та запозичен≥ кошти. «алучен≥ кошти Ї найб≥льшою частиною зобов'¤зань банку. ÷е основне джерело формуванн¤ ресурс≥в банку, ¤к≥ спр¤мовуютьс¤ на проведенн¤ активних операц≥й. ƒо залучених кошт≥в банку належать залишки кошт≥в на поточних, бюджетних рахунках кл≥Їнт≥в, депозитн≥ вклади ф≥зичних та юридичних ос≥б, вклади до запитанн¤, залишки на пластикових плат≥жних картах, кредиторська заборгован≥сть тощо.

” банк≥вськ≥й практиц≥ залучен≥ кошти називають депозитними зобов'¤занн¤ми. ƒепозит (вклад) - це зобов'¤занн¤ банку за тимчасово залученими коштами ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б або ц≥нними паперами за в≥дпов≥дну плату. ƒепозити утворюютьс¤ за рахунок вкладу в банк суми грошей гот≥вкою або у безгот≥вков≥й форм≥, у вигл¤д≥ ц≥нного папера, що належить до оплати. ѕрактично вс≥ кл≥Їнтськ≥ рахунки в пасив≥ називаютьс¤ депозитними. ƒепозитним може бути будь-¤кий рахунок, в≥дкритий кл≥Їнтов≥ в банку, на ¤кому збер≥гаютьс¤ його грошов≥ кошти. ” св≥тов≥й практиц≥ њх частка в структур≥ пасив≥в становить в≥д 60 до 80 %.

ƒепозитн≥ операц≥њ в≥д≥грають значну роль у д≥¤льност≥ банку:

o депозитн≥ операц≥њ Ї головним джерелом проведенн¤ активних ≥, насамперед, пасивних операц≥й. ¬≥д характеру депозит≥в залежать види кредитних операц≥й ≥, в≥дпов≥дно, розм≥р доходу банку;

o правильна орган≥зац≥¤ депозитних операц≥й забезпечуЇ л≥кв≥дн≥сть комерц≥йних банк≥в;

o депозитн≥ операц≥њ спри¤ють прискоренню безгот≥вкових розрахунк≥в;

o ресурси, сформован≥ за рахунок депозитних операц≥й, зазвичай дешевш≥ м≥жбанк≥вських кредит≥в.

¬одночас депозитн≥ операц≥њ мають певн≥ недол≥ки:

o операц≥њ щодо залученн¤ кошт≥в у вклади пов'¤зан≥ з≥ значними маркетинговими зусилл¤ми, грошовими ≥ матер≥альними витратами комерц≥йних банк≥в. ÷е не даЇ змоги комерц≥йному банку в раз≥ необх≥дност≥ оперативно отримувати грошов≥ кошти дл¤ проведенн¤ активних операц≥й, зд≥йсненн¤ непередбачених платеж≥в;

o моб≥л≥зац≥¤ кошт≥в у вклади (депозити) в б≥льшост≥ випадк≥в залежить в≥д вкладник≥в, а не в≥д комерц≥йного банку, ¤кому часто важко, а то й неможливо дос¤гти додаткового залученн¤ кошт≥в;

o загальний обс¤г тимчасово в≥льних грошових кошт≥в у рамках окремого банку або району об'Їктивно обмежений.

ћетою анал≥зу зобов'¤зань банку Ї оц≥нка та визначенн¤ шл¤х≥в оптим≥зац≥њ њх структури за двома критер≥¤ми:

- зниженн¤ середньоњ вартост≥ ресурс≥в банку;

- п≥двищенн¤ стаб≥льност≥ ресурсноњ бази та над≥йност≥ банку в ц≥лому.

ƒос¤гненн¤ ц≥Їњ мети конкретизуЇтьс¤ у таких завданн¤х:

¶ оц≥нюванн¤ д≥ловоњ активност≥ банку щодо залученн¤ зовн≥шн≥х джерел ф≥нансуванн¤ своЇњ д≥¤льност≥;

¶ досл≥дженн¤ динам≥ки та структури зобов'¤зань банку;

¶ контроль дотриманн¤ банком норматив≥в обов'¤зкового резервуванн¤ кошт≥в на коррахунку в ЌЅ”.

¶ визначенн¤ стаб≥льност≥ та оборотност≥ зобов'¤зань банку в ц≥лому та окремих њх складових;

¶ визначенн¤ середньоњ вартост≥ ресурс≥в банку та окремих њх складових;

¶ анал≥тичне оц≥нюванн¤ ступен¤ використанн¤ залучених та запозичених кошт≥в. ƒл¤ анал≥зу зобов'¤зань банку використовуютьс¤ так≥ джерела ≥нформац≥њ:

¶ ‘айл 03 - ƒан≥ за оборотами про суми та процентн≥ ставки за кредитами та депозитами;

¶ ‘айл 05 - ƒан≥ за оборотами про суми та процентн≥ ставки за депозитами;

¶ ‘айл 06 - ƒан≥ про залишки за коштами до запитанн¤, кредитними та депозитними рахунками;

¶ ‘айл 17 - ƒан≥ про кредитний портфель та залишки за депозитами;

¶ ‘айл 19 - ƒан≥ про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми резидент≥в;

¶ ‘айл 82 - р≥чний балансовий зв≥т та зв≥т про прибутки та збитки;

¶ ‘орма 11 "Ѕалансовий зв≥т";

¶ ‘орма 2 "«в≥т про прибутки та збитки";

¶ ‘орма 10 "ќборотно-сальдовий баланс";

¶ ‘орма 252 √ "«в≥т про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми кл≥Їнт≥в-резидент≥в ”крањни (в розр≥з≥ галузей економ≥ки та форм власност≥)";

¶ ‘орма 341 "«в≥т про залишки за депозитами";

¶ ‘орма 350 "«в≥т про суми ≥ процентн≥ ставки за депозитами";

¶ ‘орма 353 "«в≥т про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми (класиф≥кац≥¤ за галуз¤ми економ≥ки)";

¶ ‘орма 354 "«в≥т про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми перед суб'Їктами господарюванн¤ (класиф≥кац≥¤ за орган≥зац≥йно-правовими формами господарюванн¤");

¶ ‘орма 360 "«в≥т про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми (класиф≥кац≥¤ за секторами економ≥ки)";

¶ ‘орма 361 "«в≥т про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми (класиф≥кац≥¤ за видами економ≥чноњ д≥¤льност≥)";

¶ ‘орма 362 "«в≥т про залишки за депозитними зобов'¤занн¤ми (класиф≥кац≥¤ за формами власност≥)";

¶ ‘орма 381 "ƒов≥дка про залучен≥ кошти та њх залишки дл¤ визначенн¤ розм≥ру обов'¤зкових резерв≥в";

¶ ‘орма 603 "«в≥т про достатн≥сть кап≥талу";

¶ ‘орма 611 "«в≥т про дотриманн¤ економ≥чних норматив≥в";

¶ ‘орма 752 "«в≥т про к≥льк≥сть кл≥Їнт≥в ≥ особових рахунк≥в";

¶ ƒан≥ анал≥тичного обл≥ку за рахунками другого та третього клас≥в плану рахунк≥в;

¶ –≥зн≥ позаобл≥ков≥ матер≥али.Ќа головну

Hosted by uCoz