јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥–озгл¤немо першу групу коеф≥ц≥Їнт≥в, що характеризують ф≥нансову ст≥йк≥сть банку. ƒл¤ цього спочатку визначимо, з нашого погл¤ду, найважлив≥ш≥ з них, приведемо алгоритм њх розрахунку та розкриЇмо њх економ≥чний зм≥ст (табл. 14.2). ѕ≥сл¤ цього на основ≥ даних балансу, наведеного в табл. 14.1, розрахуЇмо вибран≥ показники, проанал≥зуЇмо њх р≥вень, тенденц≥њ ≥ зробимо висновок про р≥вень ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ банку.

ќтже, ¤к св≥дчать дан≥ таблиц≥, основними коеф≥ц≥Їнтами, ¤к≥ характеризують ф≥нансову ст≥йк≥сть банку, Ї:

o коеф≥ц≥Їнт над≥йност≥;

o коеф≥ц≥Їнт ф≥нансового важел¤;

коеф≥ц≥Їнт участ≥ власного кап≥талу у формуванн≥ актив≥в;

o коеф≥ц≥Їнт захищеност≥ дох≥дних актив≥в власним кап≥талом;

коеф≥ц≥Їнт мультипл≥катора кап≥талу.

« наведених у табл. даних видно, що коеф≥ц≥Їнт над≥йност≥ (сп≥вв≥дношенн¤ кап≥талу банку ≥ залучених кошт≥в за м≥н≥мально допустимого значенн¤ не менше 5,0 %) хоч дещо ≥ знизивс¤, але станом на 01.01.2001 р. становив 66,0%, а станом на 01.01.2002 р. зр≥с до 69,0 %. “аким чином, банк маЇ високу забезпечен≥сть власним кап≥талом ≥, отже, високу над≥йн≥сть, тобто в≥н дос¤г того р≥вн¤, за ¤кого не залежить в≥д стих≥й у залученн≥ в≥льних кошт≥в грошового ринку, бо маЇ вдосталь своњх, дешевших, ¤к≥ можна розм≥щати в кредити господарюючим суб'Їктам та в ≥нвестиц≥њ.

ƒан≥ т≥Їњ ж табл. показують, що коеф≥ц≥Їнт ф≥нансового важел¤ при максимально допустимому сп≥вв≥дношенн≥ 1 : 20 становив на 01.01.2001 р. 1 : 35, а на 01.01.2002 р. - 1 : 45. ÷е св≥дчить також ≥ про те, що банк п≥двищив активн≥сть щодо залученн¤ в≥льних кошт≥в на грошовому ринку, нав≥ть за високого забезпеченн¤ власними.

 оеф≥ц≥Їнт участ≥, власного кап≥талу у формуванн≥ актив≥в дещо знизивс¤ за анал≥зований пер≥од з 0,42 до 0,41 (або в≥дпов≥дно з 42 % до 41 %) за оптимального значенн¤ не менше 10 % ≥ п≥дтверджуЇ вище встановлену тенденц≥ю його високоњ рол≥.

ƒан≥ табл. 14.3 св≥дчать ≥ про зростанн¤ захищеност≥ власного кап≥талу зростаючим вкладенн¤м його також у своњ власн≥ кап≥тал≥зован≥ активи - основн≥ засоби ≥ нематер≥альн≥ активи. ÷е п≥дтверджуЇтьс¤ зростанн¤м в≥дпов≥дного коеф≥ц≥Їнта з 0,34 до 0,38.

“акож банк значно посилив захист дох≥дних актив≥в власним кап≥талом. “ак, ¤кщо на початок 2001 р. цей коеф≥ц≥Їнт маЇ негативне значенн¤ (-0,30), то вже на к≥нець року в≥н зр≥с майже до позитивного значенн¤ (-0,06). ÷е св≥дчить про те, що розм≥р власного кап≥талу за м≥нусом недох≥дних актив≥в не покривав на початок року дох≥дних актив≥в, а наприк≥нц≥ року покривав, на що вплинуло два фактори: зростанн¤ кап≥талу на 25 % ≥ скороченн¤ недох≥дних актив≥в на 23 %. ќтже, банк за р≥к пол≥пшив менеджмент пасив≥в ≥ актив≥в, п≥двищивши забезпечен≥сть власними коштами ≥ скоротивши обс¤г недох≥дних актив≥в. ўо стосуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнта мультипл≥катора кап≥талу, ¤кий характеризуЇ ступ≥нь покритт¤ актив≥в акц≥онерним кап≥талом, то за оптимального сп≥вв≥дношенн≥ 12,0-15,0 раз≥в в≥н на початок 2001 р. становив 10,14, а на початок 2002 р. скоротивс¤ до 9,67 раза. ÷е св≥дчить, насамперед, що темп зростанн¤ актив≥в (в≥н склав 1,17) перевищуЇ темп зростанн¤ акц≥онерного кап≥талу (в≥н склав 1,02%) ≥, по-друге,- про на¤вн≥сть тенденц≥й зниженн¤ використанн¤ "потужностей" ≥з залученн¤ њх з акц≥онерного кап≥- талу. ÷¤ сама тенденц≥¤ збер≥гаЇтьс¤, ¤кщо з≥ставити темп зростанн¤ власних кошт≥в у ц≥лому (кап≥тал - брутто), то вони зросли за р≥к в 1,12 раза, пор≥вн¤но ≥з зростанн¤м у ц≥лому вс≥х актив≥в у 1,17 раза, що не Ї ризикованим у даному випадку, але це вже сигнал про необх≥дн≥сть пол≥пшити менеджмент власного кап≥талу.

ќтже, кр≥м коеф≥ц≥Їнта мультипл≥катора кап≥талу, вс≥ основн≥ показники вз¤т≥ нами дл¤ анал≥зу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ банку, мають тенденц≥ю до пол≥пшенн¤ (коеф≥ц≥Їнт над≥йност≥, участ≥ власного кап≥талу у формуванн≥ актив≥в, захищеност≥ власного кап≥талу, захищеност≥ ним дох≥дних актив≥в) або стаб≥л≥зац≥њ чи незначноњ зм≥ни (коеф≥ц≥Їнт "ф≥нансового важел¤").

«в≥дси можна зробити висновок, що ф≥нансова ст≥йк≥сть банку достатньо забезпечена його кап≥талом ≥ останн≥й може захищати банк в≥д ≥мов≥рних ризикованих втрат сьогодн≥ ≥ в близькому майбутньому.Ќа головну

Hosted by uCoz