ќсновн≥ завданн¤ анал≥зуƒл¤ зменшенн¤ ризику та зб≥льшенн¤ доход≥в комерц≥йн≥ банки провод¤ть диверсиф≥кац≥ю активних операц≥й, тобто розпод≥л¤ють активи м≥ж р≥зними видами операц≥й та об'Їктами вкладень. ≈фективн≥сть д≥¤льност≥ банку в довгостроков≥й перспектив≥, забезпеченн¤ високих темп≥в його розвитку ≥ п≥двищенн¤ конкурентоспроможност≥ в ринкових умовах значною м≥рою визначаютьс¤ р≥внем ≥ масштабами ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ банку. “ому, кр≥м авансуванн¤ ресурс≥в у позиков≥ активи, чимала частина банк≥вського кап≥талу маЇ форму ≥нвестиц≥йних актив≥в.

≤нвестиц≥¤ми називають ус≥ види майнових та ≥нтелектуальних ц≥нностей, що вкладаютьс¤ в об'Їкти п≥дприЇмницькоњ та ≥нших вид≥в д≥¤льност≥ з метою отриманн¤ прибутку або дос¤гненн¤ соц≥ального ефекту.

 омерц≥йн≥ банки зд≥йснюють ф≥нансов≥ (пр¤м≥ та портфельн≥) ≥ неф≥нансов≥ (кап≥тал≥зован≥) ≥нвестиц≥њ.

ѕр¤м≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ - це вкладенн¤ кошт≥в у д≥¤льн≥сть ≥нших п≥дприЇмств, орган≥зац≥й ≥ установ на довгостроков≥й основ≥.

ѕортфельн≥ ≥нвестиц≥њ, ¤кими Ї ц≥нн≥ папери, - це високол≥кв≥дний вид ф≥нансових ≥нвестиц≥й, що легко реал≥зуЇтьс¤, але Ї б≥льш ризикованим. ¬они в≥льно котируютьс¤ на ринку ц≥нних папер≥в. ѕортфельну форму ≥нвестуванн¤ банки, ¤к правило, використовують ¤к спос≥б тимчасового розм≥щенн¤ в≥льного банк≥вського кап≥талу.

÷≥нним папером називаЇтьс¤ документ, ¤кий засв≥дчуЇ з дотриманн¤м установленоњ форми обов'¤зкових рекв≥зит≥в майнов≥ права, зд≥йсненн¤ або переданн¤ ¤ких можлив≥ т≥льки за його пред'¤вленн¤. —еред ≥снуючих ц≥нних папер≥в вид≥л¤ють фондов≥ та комерц≥йн≥. ƒо фондових в≥днос¤ть акц≥њ та обл≥гац≥њ. ƒо комерц≥йних ц≥нних папер≥в належать комерц≥йн≥ вексел≥, чеки, заставн≥ св≥доцтва та ≥н. ‘ондов≥ ц≥нн≥ папери в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д комерц≥йних масовим характером ем≥с≥њ.

≤нвестиц≥йний портфель комерц≥йного банку складаЇтьс¤ з:

ус≥х боргових ц≥нних папер≥в (вексел≥, обл≥гац≥њ, сертиф≥кати та ≥н.), що перебувають у власност≥ банк≥вськоњ установи;

акц≥онерних (пайових) ц≥нних папер≥в, що перебувають у власност≥ банк≥вськоњ установи в раз≥, ¤кщо њй належить менше н≥ж 20 % в≥д загальноњ суми статутного кап≥талу суб'Їкта господарськоњ д≥¤льност≥.

≤ншими словами, ≥нвестиц≥йний портфель комерц≥йного банку складаЇтьс¤ з ц≥нних папер≥в:

на продаж;

на ≥нвестиц≥њ;

≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥ та доч≥рн≥ компан≥њ.

√оловною метою анал≥зу операц≥й банку з ц≥нними паперами Ї ви¤вленн¤ найб≥льш перспективних вкладень банку в ц≥нн≥ папери та пол≥пшенн¤ ¤кост≥ ≥нвестиц≥й.

ќсновними завданн¤ми анал≥зу операц≥й з ц≥нними паперами банку Ї анал≥з: њх структури та динам≥ки;

значущост≥ цих операц≥й у д≥¤льност≥ банку;

¤кост≥ портфел¤ ц≥нних папер≥в;

дох≥дност≥ та ефективност≥.Ќа головну

Hosted by uCoz