јнал≥з ¤кост≥ кредитного портфел¤ банку з погл¤ду захищеност≥ в≥д можливих втратјнал≥з кредитних операц≥й повинен проводитис¤ ≥ в напр¤мку оц≥нки р≥вн¤ захищеност≥ в≥д можливих втрат. „им г≥рш≥ показники ¤кост≥ кредит≥в з погл¤ду кредитного ризику, тим б≥льшим маЇ бути р≥вень њх захищеност≥.

ƒл¤ оц≥нки цього р≥вн¤ використовують так≥ показники:

коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ позики;

коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ збиткових кредит≥в;

коеф≥ц≥Їнт захищеност≥ позики в≥д втрат сумою резерву;

коеф≥ц≥Їнт покритт¤ збитк≥в за рахунок резерву;

ступ≥нь повноти формуванн¤ резерву;

коеф≥ц≥Їнт покритт¤ позик власним кап≥талом.

 оеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ позик ( з.п) ¤вл¤Ї собою сп≥вв≥дношенн¤ забезпеченн¤ кредит≥в (застава, гарант≥њ, страхуванн¤ тощо) («к) ≥ загальноњ суми кредит≥в (ѕ):

 з.п. = «к / ѕ

÷ей показник характеризуЇ р≥вень захищеност≥ банку в≥д втрат за позиками за рахунок зовн≥шн≥х фактор≥в, таких ¤к гарант≥њ, застава майна, страхуванн¤, поручительство.

 оеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ збиткових кредит≥в ( з.зб) розраховуЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ кредитного забезпеченн¤ («к.зб) за збитковими позиками («к.зб) до списаних кредит≥в за анал≥зований пер≥од (—п):

  з. зб = —п

÷ей коеф≥ц≥Їнт св≥дчить про р≥вень захищеност≥ банку в≥д збитк≥в за позиками з урахуванн¤м тенденц≥њ збитковост≥ кредитного портфел¤, ¤ка склалас¤. ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в захисту кредитного портфел¤ в≥д можливих збитк≥в належить створенн¤ резерв≥в, ¤ке даЇ змогу захистити банк в≥д можливих збитк≥в у раз≥ неповерненн¤ кредит≥в. –≥вень такоњ захищеност≥ в≥д втрат анал≥зуЇтьс¤ за допомогою коеф≥ц≥Їнт≥в:

коеф≥ц≥Їнта захищеност≥ позик сумою резерву;

коеф≥ц≥Їнта покритт¤ збитк≥в за рахунок резерву.

 оеф≥ц≥Їнт захищеност≥ позик сумою створеного резерву ( зах) розраховуЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ резерв≥в на покритт¤ збитк≥в за позиками (–зб) до загальноњ суми позик (ѕ):

 зах = –зб / ѕ

 оеф≥ц≥Їнт покритт¤ збитк≥в за позиками ( п.зб) розраховуЇтьс¤ в≥дношенн¤м резерв≥в на покритт¤ збитк≥в за позиками (–зб) до збиткових позик (ѕзб):  п.зб = –зб / ѕзб

—туп≥нь повноти формуванн¤ резерву ( п) розраховуЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ фактично створеного резерву (–ф) до розрахунковоњ суми резерву (–р) виход¤чи з кредитного ризику:

 п = –ф / –р

 оеф≥ц≥Їнт покритт¤ позик власним кап≥талом ( з.к) розраховуЇтьс¤ в≥дношенн¤м власних кошт≥в банку (¬к) до загальноњ суми позик (ѕ):  з.к. = ¬к / ѕ

÷ей коеф≥ц≥Їнт показуЇ, ¤ка частина кредитного портфел¤ ф≥нансуЇтьс¤ за рахунок власного кап≥талу. «ростанн¤ даного коеф≥ц≥Їнта св≥дчить про посиленн¤ захищеност≥ кредит≥в власним кап≥талом.Ќа головну

Hosted by uCoz