≤нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу д≥¤льност≥ банкујнал≥з д≥¤льност≥ банку зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою р≥зноман≥тних показник≥в д≥¤льност≥ комерц≥йного банку, ¤к≥ ми беремо з документ≥в, що формують ≥нформац≥йну базу економ≥чного анал≥зу.

јнал≥з ф≥нансовоњ зв≥тност≥ - це процес, ¤кий маЇ на мет≥ дати оц≥нку поточного ≥ минулого ф≥нансового стану банку й основних результат≥в його д≥¤льност≥. ѕри цьому основною метою анал≥зу Ї визначенн¤ узагальнюючих оц≥нок ≥ прогнозу майбутн≥х результат≥в д≥¤льност≥ банку.

—клад ≥нформац≥йноњ бази економ≥чного анал≥зу розгл¤немо за допомогою схеми:

 —клад ≥нформац≥йноњ бази економ≥чного анал≥зу

≤нформац≥¤, ¤ка використовуЇтьс¤ при анал≥з≥ д≥¤льност≥ банку, повинна в≥дпов≥дати таким вимогам (рис 1):

 ≤нформац≥¤, ¤ка використовуЇтьс¤ при анал≥з≥ д≥¤льност≥ банку

ƒал≥ необх≥дно ознайомитис¤ з коротким зм≥стом кожноњ вимоги до ≥нформац≥њ, що використовуЇтьс¤ у процес≥ анал≥зу д≥¤льност≥ комерц≥йного банку. ƒоступн≥сть передбачаЇ, що ≥нформац≥¤, ¤ка входить у ф≥нансов≥ зв≥ти, маЇ бути зрозум≥лою дл¤ користувача з певним р≥внем знанн¤ б≥знесу, економ≥ки ≥ бухгалтерського обл≥ку. —кладну ≥нформац≥ю, ¤ка необх≥дна дл¤ повного розкритт¤ ситуац≥њ, сл≥д надавати найб≥льш зрозум≥лим способом.

ѕ≥д значущ≥стю розум≥ють те, що ≥нформац≥¤ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ повинна бути корисною дл¤ прийн¤тт¤ р≥шень економ≥чного характеру.

ƒл¤ того щоб ≥нформац≥¤ була значущою, вона маЇ бути матер≥альною. ≤нформац≥¤ Ї матер≥альною, ¤кщо њњ ненаданн¤ або неправильне поданн¤ може вплинути на р≥шенн¤ економ≥чного характеру.

Ќад≥йн≥сть ≥нформац≥њ забезпечуЇтьс¤ в тому раз≥, коли вона не м≥стить матер≥альних помилок.

Ќад≥йн≥сть ≥нформац≥њ передбачаЇ:

ѕравдиве у¤вленн¤, тобто позиц≥¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ забезпечуЇ правдиве њњ поданн¤, ¤кщо вона може бути оц≥нена з достатньою точн≥стю, щоб бути корисною.

ѕеревагу зм≥сту над формою. ≤ншими словами ≥нформац≥¤ повинна надаватис¤ в≥дпов≥дно до њњ економ≥чноњ корист≥, а не просто за њњ юридичною формою. Ќейтральн≥сть - ≥нформац≥¤ маЇ бути в≥льною в≥д упередженост≥, њњ поданн¤ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ не повинно бути виб≥рковим дл¤ дос¤гненн¤ попередньо встановленого результату.

ƒл¤ того щоб в≥дпов≥дати таким вимогам ¤к над≥йн≥сть ≥ значущ≥сть, ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна м≥стити ≥нформац≥ю, ¤ка базуЇтьс¤ на певних розрахунках (наприклад, можлив≥сть поверненн¤ борг≥в, строки "житт¤" виробничих актив≥в). « метою уникненн¤ матер≥альноњ недооц≥нки або переоц≥нки позиц≥й ф≥нансовоњ зв≥тност≥ при розрахунках необх≥дно керуватис¤ принципом "обережност≥".

ѕор≥вн¤нн≥сть ф≥нансовоњ зв≥тност≥ забезпечуЇтьс¤ у тих випадках, коли: Ї можлив≥сть пор≥вн¤ти ф≥нансову зв≥тн≥сть комерц≥йного банку, що анал≥зуЇтьс¤, з аналог≥чною зв≥тн≥стю ≥нших комерц≥йних банк≥в дл¤ пор≥вн¤льного оц≥нюванн¤ њх ф≥нансового стану ≥ результат≥в њхньоњ д≥¤льност≥; можна пор≥вн¤ти ф≥нансову зв≥тн≥сть комерц≥йного банку прот¤гом певного пер≥оду дл¤ визначенн¤ тенденц≥й у ф≥нансовому стан≥ ≥ результатах д≥¤льност≥ банку.

ƒотриманн¤ наведених вимог до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ комерц≥йних банк≥в перев≥р¤Їтьс¤ в процес≥ перев≥рки њњ достов≥рност≥.

ѕерев≥рка зв≥тност≥ може бути:

формальна;

лог≥чна;

обл≥ково-контрольна.

‘ормальна перев≥рка зв≥тност≥ банк≥в передбачаЇ перев≥рку повноти складу наданих документ≥в в≥дпов≥дно до њх складу, передбаченого ѕравилами орган≥зац≥њ ф≥нансовоњ та статистичноњ зв≥тност≥ банк≥в ”крањни, ¤к≥ затверджен≥ постановою ѕравл≥нн¤ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 12.12.1997 р. є 436.  р≥м того, за формальноњ перев≥рки зв≥тност≥ перев≥р¤Їтьс¤ правильн≥сть њњ оформленн¤ в≥дпов≥дно до вимог, викладених у згадан≥й вище постанов≥ Ќац≥онального банку ”крањни.

Ћог≥чна перев≥рка передбачаЇ перев≥рку взаЇмоув'¤зки ≥дентичних показник≥в у р≥зних формах зв≥тност≥.

ќбл≥ково-контрольна - це перев≥рка правильност≥ розрахунку окремих показник≥в комерц≥йних банк≥в.

ќсновним джерелом анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥ Ї банк≥вський баланс та спец≥ал≥зован≥ форми зв≥тност≥. ‘орми зв≥тност≥ комерц≥йних банк≥в под≥л¤ютьс¤ на щоденн≥, щом≥с¤чн≥ ≥ щоквартальн≥. ќкрем≥ джерела ≥нформац≥њ дл¤ проведенн¤ анал≥зу окремих вид≥в д≥¤льност≥ банку наведено у в≥дпов≥дних розд≥лах пос≥бника.Ќа головну

Hosted by uCoz