«наченн¤, мета, завданн¤ й ≥нформац≥йн≥ джерела анал≥зу«наченн¤ анал≥зу розрахункових ≥ касових операц≥й обумовлено м≥сцем цих операц≥й у д≥¤льност≥ банк≥в, а саме:

o розрахунков≥ операц≥њ Ї найпоширен≥шими операц≥¤ми банк≥в, ≥ частка цих операц≥й зб≥льшуЇтьс¤ у зв'¤зку з динам≥чним розвитком роздр≥бного ринку, а також з використанн¤м плат≥жних карток;

o розрахунков≥ операц≥њ зд≥йснюЇ переважна б≥льш≥сть персоналу банку;

o розрахунков≥ та касов≥ операц≥њ виконуютьс¤ не т≥льки ¤к окрем≥ операц≥њ, вони також супроводжують активн≥ та пасивн≥ операц≥њ;

¶ проведенн¤ цих операц≥й спри¤Ї залученню найдешевших ресурс≥в;

¶ ризикован≥сть розрахункових операц≥й значно нижча ризику активних операц≥й;

¶ доходи в≥д розрахункових операц≥й Ї стаб≥льн≥шими, н≥ж доходи в≥д активних операц≥й.

ћетою анал≥зу розрахункових операц≥й Ї визначенн¤ напр¤м≥в розширенн¤ кола послуг, п≥двищенн¤ конкурентоспроможност≥ банку на ринку й отриманн¤ додаткових джерел доход≥в.

ƒо зм≥сту анал≥зу розрахункових ≥ касових операц≥й вход¤ть:

¶ анал≥з обс¤г≥в, структури ≥ динам≥ки розрахункових ≥ касових операц≥й;

¶ анал≥з конкурентоспроможност≥ банку на ринку щодо розрахункового та касового обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в;

¶ анал≥з результат≥в зд≥йсненн¤ розрахунково-касового обслуговуванн¤.

¶ јнал≥зуючи розрахунково-касове обслуговуванн¤, потр≥бно використовувати так≥ групи ≥нформац≥йних джерел:

¶ законодавч≥ та нормативн≥ документи щодо загальноњ банк≥вськоњ д≥¤льност≥;

¶ законодавч≥ та нормативн≥ документи з питань розрахункових та касових операц≥й;

¶ внутр≥шньобанк≥вськ≥ документи з питань орган≥зац≥њ бухгалтерського обл≥ку, орган≥зац≥њ документооб≥гу;

¶ форми статистичноњ та бухгалтерськоњ зв≥тност≥, ¤к≥ використовуютьс¤ у процес≥ анал≥зу загальноњ банк≥вськоњ д≥¤льност≥;

¶ форми статистичноњ та ф≥нансовоњ зв≥тност≥ щодо розрахункових та касових операц≥й;

¶ дан≥ анал≥тичного обл≥ку розрахункових та касових операц≥й;

¶ дан≥ анал≥тичного обл≥ку доход≥в та витрат;

¶ договори на розрахунково-касове обслуговуванн¤;

¶ договори на встановленн¤ ≥ використанн¤ програмного забезпеченн¤ системи " л≥Їнт-Ѕанк";

¶ внутр≥шньобанк≥вськ≥ документи щодо структурних п≥дрозд≥л≥в, ¤к≥ зд≥йснюють розрахунков≥ та касов≥ операц≥њ;

¶ тарифи банку;

¶ дан≥ банк≥в-конкурент≥в щодо вид≥в послуг, тариф≥в та ¤кост≥ послуг.

ƒо законодавчих та нормативних документ≥в щодо загальноњ банк≥вськоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ регулюють окрем≥ питанн¤ розрахункових та касових операц≥й, належать: «акон ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥сть"; «акон ”крањни "ѕро плат≥жн≥ системи та переказ грошей в ”крањн≥"; ѕоложенн¤ про пор¤док видач≥ банкам банк≥вських л≥ценз≥й, письмових дозвол≥в та л≥ценз≥й на виконанн¤ окремих операц≥й; ѕоложенн¤ про пор¤док створенн¤ ≥ державноњ реЇстрац≥њ банк≥в, в≥дкритт¤ њх ф≥л≥й, представництв, в≥дд≥лень; ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку комерц≥йних банк≥в ”крањни.

Ѕанк≥вськ≥ розрахунки провод¤тьс¤ у гот≥вков≥й та безгот≥вков≥й формах зг≥дно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Ќац≥онального банку ”крањни. ƒо них належать: ≤нструкц≥¤ про пор¤док в≥дкритт¤ та використанн¤ рахунк≥в у нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валют≥; ≤нструкц≥¤ про безгот≥вков≥ розрахунки в ”крањн≥ в нац≥ональн≥й валют≥; ѕравила орган≥зац≥њ розрахунково-касового обслуговуванн¤ комерц≥йними банками кл≥Їнт≥в ≥ взаЇмов≥дносин з цього питанн¤ м≥ж територ≥альними управл≥нн¤ми Ќац≥онального банку ”крањни та комерц≥йними банками в нац≥ональн≥й валют≥, ≤нструкц≥¤ про м≥жбанк≥вськ≥ розрахунки в ”крањн≥, ≤нструкц≥¤ про орган≥зац≥ю роботи з гот≥вкового об≥гу установами банк≥в ”крањни; ≤нструкц≥¤ є 1 з орган≥зац≥њ ем≥с≥йно-касовоњ роботи в установах банк≥в ”крањни, ѕоложенн¤ про веденн¤ касових операц≥й у нац≥ональн≥й валют≥ в ”крањн≥; ѕравила орган≥зац≥њ розрахунково-касового обслуговуванн¤ комерц≥йними банками кл≥Їнт≥в ≥ взаЇмов≥дносин з цього питанн¤ м≥ж територ≥альними управл≥нн¤ми Ќац≥онального банку ”крањни та комерц≥йними банками в нац≥ональн≥й валют≥; ѕоложенн¤ про пор¤док ем≥с≥њ плат≥жних карток ≥ зд≥йсненн¤ операц≥й з њх застосуванн¤м.

ƒо загальних форм статистичноњ та ф≥нансовоњ зв≥тност≥, ¤к≥ використовуютьс¤ при анал≥з≥ розрахункових та касових операц≥й, в≥днос¤ть: Ѕаланс банку (форма є ≤ƒ (щоденна); Ѕаланс банку (форма є 1 м≥с¤чна); ќборотно-сальдовий баланс банку (форма є 10 м≥с¤чна); Ѕалансовий зв≥т банку (форма є 11), «в≥т про прибутки та збитки комерц≥йних банк≥в (форма є 2).

¬ажливими джерелами фактичноњ ≥нформац≥њ дл¤ анал≥зу розрахункових та касових операц≥й Ї статистична зв≥тн≥сть за зазначеними операц≥¤ми банк≥в. ƒо цих джерел ≥нформац≥њ належить зв≥тн≥сть:

o «в≥т про к≥льк≥сть кл≥Їнт≥в та особових рахунк≥в на 1 с≥чн¤ (ф. є 752 р≥чна);

o «в≥т про касов≥ обороти банку (форма є 747 декадна);

o «в≥т про касов≥ обороти (форма є 748 м≥с¤чна);

o ƒан≥ про операц≥њ, ¤к≥ зд≥йснен≥.да засторуванн¤м плат≥жних карток ем≥тованих дл¤ кл≥Їнт≥в банку (форма є 401 квартальна);

o ƒан≥ про операц≥њ, ¤к≥ зд≥йснен≥ ≥з застосуванн¤м плат≥жних карток через власну ≥нфраструктуру банку (форма є 402 квартальна);

o ƒан≥ про к≥льк≥сть ем≥тованих (розповсюджених) плат≥жних карток дл¤ кл≥Їнт≥в банку та техн≥чн≥ засоби, що використовуютьс¤ при зд≥йсненн≥ операц≥й з њх застосуванн¤м (форма є 403 квартальна);

ѕроведенн¤ анал≥зу обс¤г≥в операц≥й за њх видами та результатами можливе лише на п≥дстав≥ даних анал≥тичного бухгалтерського обл≥ку операц≥й та доход≥в ≥ витрат за видами операц≥й.

ќск≥льки розрахунков≥ ≥ касов≥ операц≥њ зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥ договор≥в банку з кл≥Їнтами, в ¤ких в≥дображаютьс¤ умови проведенн¤ операц≥њ, то ц≥ договори ≥ Ї головними джерелами ≥нформац≥њ п≥д час анал≥зу окремих вид≥в операц≥й.

јнал≥з орган≥зац≥њ розрахункових та касових операц≥й зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ внутр≥шн≥х документ≥в банку з питань орган≥зац≥йноњ структури банку, штатного розкладу банку, на¤вност≥ ≥ розвитку мереж≥ банку, характеристики технолог≥њ та автоматизац≥њ, характеристики режиму роботи, технолог≥чних карт за видами операц≥й.

“арифи банку на послуги банку та банк≥в-конкурент≥в Ї важливим джерелом ≥нформац≥њ дл¤ характеристики конкурентоспроможност≥ цих послуг на ринку. « метою ви¤вленн¤ нових продукт≥в на ринку з питань розрахункового та касового обслуговуванн¤ мають використовуватис¤ матер≥али банк≥в - л≥дер≥в ринку.Ќа головну

Hosted by uCoz