ќсобливост≥ анал≥зу неторговельних операц≥йќсобливу увагу потр≥бно прид≥лити анал≥зу доход≥в в≥д неторговельних операц≥й. ќдним ≥з вид≥в неторговельних операц≥й Ї операц≥њ з куп≥вл≥-продажу ≥ноземноњ валюти (обм≥нн≥ операц≥њ).

≈фективн≥сть роботи пункт≥в обм≥ну валюти визначаЇтьс¤ за такими формулами:

 ≈фективн≥сть роботи пункт≥в обм≥ну валюти

ѕри цьому до доход≥в обм≥нного пункту в≥днос¤ть маржинальний дох≥д, ¤кий залежить в≥д к≥лькост≥ робочих дн≥в в анал≥зованому пер≥од≥, середньоденноњ суми обм≥н¤ноњ валюти та марж≥ (р≥зниц≥ м≥ж куп≥влею та продажем ≥ноземноњ валюти). Ќа дох≥д обм≥нного пункту впливаЇ також швидк≥сть об≥гу кошт≥в, м≥сце розташуванн¤ обм≥нного пункту, активн≥сть кл≥Їнт≥в, њх платоспроможн≥сть. ƒох≥д обм≥нного пункту може бути описаний такою факторною моделлю:

ƒп =  дн ? —1ден ? ћ;

—1ден = —1кл ?  кл;

де —1ден - середньоденна сума обм≥н¤ноњ валюти;

  - к≥льк≥сть кл≥Їнт≥в;

—1кл - середн¤ сума обм≥н¤ноњ валюти одним кл≥Їнтом;

ћ - маржа (р≥зниц¤ м≥ж курсом куп≥вл≥ та продажу валюти).

ƒо витрат обм≥нного пункту в≥днос¤ть витрати на зароб≥тну плату касир≥в, витрати на ≥нкасац≥ю, охорону, амортизац≥йн≥ в≥драхуванн¤ установленоњ техн≥ки, варт≥сть патенту, оренда прим≥щенн¤ тощо.Ќа головну

Hosted by uCoz