ѕредмет, обТЇкти, субТЇкти анал≥зу та його завданн¤”правл≥нн¤ д≥¤льн≥стю комерц≥йних банк≥в базуЇтьс¤ на попередньо отриманих даних анал≥тичноњ роботи. јнал≥з операц≥й банк≥в Ї одним з найважлив≥ших напр¤мк≥в економ≥чноњ роботи.

јнал≥з банк≥вських операц≥й на макрор≥вн≥ потр≥бний Ќац≥ональному банку дл¤ вивченн¤ та прогнозуванн¤ ситуац≥й на ф≥нансовому та кредитному ринках крањни, ст≥йкост≥ та над≥йност≥ ¤к банк≥вськоњ системи в ц≥лому, так ≥ окремих банк≥в, њх груп у р≥зних рег≥онах, контролю за виконанн¤м банками встановлених стандарт≥в ≥ норматив≥в, а також дл¤ визначенн¤ основних напр¤мк≥в грошово-кредитноњ пол≥тики.

Ќе менш важливим Ї й анал≥з банк≥вськоњ д≥¤льност≥ на м≥крор≥вн≥ ¤к один ≥з етап≥в економ≥чноњ роботи банку. ÷¤ робота спр¤мована на управл≥нн¤ його активними та пасивними операц≥¤ми. ѕри цьому чим б≥льший банк, тим вагом≥ше значенн¤ маЇ правильна орган≥зац≥¤ його роботи, забезпеченн¤ нормального й ефективного функц≥онуванн¤. ÷е пов'¤зано з розвитком пайовоњ (акц≥онерноњ) форми власност≥ у банк≥вському сектор≥ економ≥ки.

–обота банк≥в на комерц≥йних умовах визначаЇ ор≥Їнтац≥ю њх д≥¤льност≥ на максим≥зац≥ю њх прибутку, перегл¤д традиц≥йних форм ≥ метод≥в проведенн¤ операц≥й, регул¤рний анал≥з ефективност≥ њх зд≥йсненн¤.

јнал≥з д≥¤льност≥ банк≥в - це комплексне вивченн¤ комерц≥йноњ або ≥ншоњ д≥¤льност≥ окремих банк≥в, њх угруповань або банк≥вськоњ системи в ц≥лому, ¤ке пол¤гаЇ в пошуку необх≥дноњ ≥нформац≥њ, њњ обробц≥ та економ≥чн≥й ≥нтерпретац≥њ отриманих результат≥в з метою прийн¤тт¤ управл≥нських р≥шень.

ќсновною метою анал≥зу д≥¤льност≥ банку Ї пошук резерв≥в п≥двищенн¤ ефективност≥ роботи банк≥вськоњ установи, максим≥зац≥¤ його прибутку за м≥н≥м≥зац≥њ ризику.

ќб'Їкт досл≥дженн¤ - конкретн≥ банк≥вськ≥ установи, њх ф≥л≥њ або п≥дрозд≥ли. ѕредмет досл≥дженн¤ - сукупна д≥¤льн≥сть комерц≥йного банку та окрем≥ њњ напр¤мки (кредитн≥, валютн≥ операц≥њ, розрахунково-касове обслуговуванн¤, операц≥њ з ц≥нними паперами).

—уб'Їктами анал≥зу Ї ¤к сам≥ комерц≥йн≥ банки, так ≥ ≥нш≥ кредитн≥ установи, а саме: ЌЅ”, банки-кореспонденти, реальн≥ та потенц≥йн≥ кл≥Їнти, аудиторськ≥ ф≥рми, податков≥ органи, м≥сцев≥ та центральн≥ органи влади.

« позиц≥њ самих комерц≥йних банк≥в ставл¤тьс¤ так≥ завданн¤:

оптим≥зац≥¤ структури активних та пасивних операц≥й з метою максим≥зац≥њ прибутку;

контроль за дотриманн¤м установлених ЌЅ” економ≥чних норматив≥в;

м≥н≥м≥зац≥¤ вс≥х вид≥в банк≥вських ризик≥в;

визначенн¤ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ банку;

п≥дтриманн¤ його л≥кв≥дност≥ та платоспроможност≥.

« позиц≥њ банк≥вських кл≥Їнт≥в основними завданн¤ми Ї:

визначенн¤ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та над≥йност≥ банку;

оц≥нка ¤кост≥ та вартост≥ обслуговуванн¤;

визначенн¤ спектра послуг, що надаютьс¤ банком;

доц≥льн≥сть та перспективн≥сть подальших стосунк≥в з банком.

« позиц≥й ЌЅ” основними завданн¤ми Ї:

контроль за дотриманн¤м економ≥чних норматив≥в;

зниженн¤ ризикованост≥ банк≥вських операц≥й;

анал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та платоспроможност≥ банк≥в другого р≥вн¤. ѕеред аудиторськими ф≥рмами постають так≥ основн≥ завданн¤:

перев≥рка достов≥рност≥ анал≥тичного обл≥ку та ф≥нансовоњ зв≥тност≥;

перев≥рка правильност≥ розрахунк≥в окремих показник≥в;

оц≥нка перспектив розвитку банку та ймов≥рност≥ його банкрутства. —хематично суб'Їкти анал≥зу д≥¤льност≥ комерц≥йних банк≥в можна подати таким чином (рис 1.)

Ќезважаючи на ≥снуванн¤ р≥зних напр¤мк≥в та критер≥њв анал≥зу, методика читанн¤ та анал≥зу балансу банку повинна бути Їдиною, щоб забезпечити з≥ставленн¤ одержаних у процес≥ анал≥зу даних.Ќа головну

Hosted by uCoz