јнал≥з касових послуг банку„астина сукупного грошового об≥гу, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою гот≥вки, називаЇтьс¤ гот≥вково-грошовим об≥гом. –ац≥ональна орган≥зац≥¤ гот≥вкового об≥гу Ї одн≥Їю з найважлив≥ших функц≥й ЌЅ”, ¤ка пов'¤зана з розв'¤занн¤м таких завдань:

установленн¤ випадк≥в зд≥йсненн¤ розрахунк≥в гот≥вкою;

визначенн¤ способ≥в усуненн¤ невиправданого руху гот≥вкових кошт≥в, скороченн¤ витрат грошового об≥гу;

правильн≥сть розпод≥лу грошовоњ маси в територ≥альному розр≥з≥;

визначенн¤ розм≥ру гот≥вковоњ грошовоњ маси, необх≥дноњ дл¤ орган≥зац≥њ грошового об≥гу, динам≥ки њњ зм≥ни та структури;

ви¤вленн¤ впливу фактор≥в на зм≥ну гот≥вковоњ грошовоњ маси.

Ќа рег≥ональному р≥вн≥ загальна маса грошей в оборот≥ визначаЇтьс¤ за формулою:

√рошова маса = (ƒоходи населенн¤ - Ѕезгот≥вков≥ платеж≥ населенн¤) /

 ≥льк≥сть оборот≥в грошей у зв≥тному пер≥од≥.

ќдн≥Їю з головних функц≥й комерц≥йного банку Ї касове обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в. Ѕанки приймають в≥д своњх кл≥Їнт≥в гот≥вков≥ кошти та зараховують њх на поточн≥ рахунки, видають гот≥вков≥ кошти на вимогу кл≥Їнт≥в, забезпечують збер≥ганн¤ дов≥рених йому кошт≥в.

ƒл¤ того щоб забезпечити безперервне касове обслуговуванн¤ своњх кл≥Їнт≥в та мати можлив≥сть управл¤ти своЇю касовою гот≥вкою, банки повинн≥ прогнозувати гот≥вковий грошовий об≥г, ¤кий проходить через њх каси, та зд≥йснювати повс¤кденний контроль за цим оборотом.

ѕрогноз визначаЇ розм≥р та джерела надходженн¤ гот≥вкових грошей у каси банку, розм≥р та ц≥льове використанн¤ гот≥вкових грошей з кас банку, розм≥р випуску грошей або њх вилученн¤ з об≥гу в ц≥лому по крањн≥, област≥, м≥стам, районам.

” прогнозному розрахунку касових оборот≥в, що складають комерц≥йн≥ банки щоквартально, визначаютьс¤ джерела та розм≥р надходжень гот≥вки до кас банку, а також напр¤мок та розм≥р видач≥ гот≥вкових кошт≥в з кас банку. ѕрогнозний розрахунок касових оборот≥в складаЇтьс¤ з двох частин - надходженн¤ та видатки. —хема прогнозного розрахунку касових оборот≥в банку маЇ такий вигл¤д:

Ќадходженн¤

торговельна виручка;

виручка в≥д ус≥х вид≥в транспорту;

квартплата та комунальн≥ платеж≥;

виручка в≥д видовищних п≥дприЇмств;

виручка в≥д п≥дприЇмств побутового обслуговуванн¤;

надходженн¤ на рахунки колективних с≥льськогосподарських п≥дприЇмств;

надходженн¤ на рахунки за вкладами громад¤н;

надходженн¤ в≥д п≥дприЇмств ћ≥н≥стерства зв'¤зку;

≥нш≥ надходженн¤ (включаючи поверненн¤ зароб≥тноњ плати);

п≥дкр≥пленн¤ оборотноњ каси з резервних фонд≥в;

куп≥вл¤ гот≥вки комерц≥йними банками.

ѕеревищенн¤ видатк≥в над надходженн¤ми.

Ѕаланс

¬идатки (виплати)

оплата прац≥ та заохоченн¤;

стипенд≥њ;

на в≥др¤дженн¤;

на закуп≥влю с≥льськогосподарських продукт≥в;

на виплату пенс≥й, допомог ≥ страхових в≥дшкодувань;

видача п≥дкр≥плень п≥дприЇмствам ћ≥н≥стерства зв'¤зку;

видач≥ на ≥нш≥ ц≥л≥;

продаж гот≥вки комерц≥йними банками;

перерахуванн¤ з оборотноњ каси до резервних фонд≥в.

ѕеревищенн¤ надходжень над видатками.

Ѕаланс

ѕеревищенн¤ прибутковоњ частини прогнозного розрахунку над видатковою означаЇ, що до кас комерц≥йного банку над≥йде гот≥вкових кошт≥в б≥льше, н≥ж необх≥дно дл¤ забезпеченн¤ потреби в них. ќтже, сума касовоњ гот≥вки банку на к≥нець планового кварталу зб≥льшитьс¤ пор≥вн¤но з сумою гот≥вкових кошт≥в на початок кварталу. ѕеревищенн¤ видатковоњ частини над прибутковою означаЇ, що до кас комерц≥йних банк≥в гот≥вкових кошт≥в над≥йде менше, н≥ж потр≥бно дл¤ видач≥ за плановий квартал. ƒл¤ того щоб забезпечити прогнозну потребу в гот≥вкових коштах, банку доведетьс¤ використати гот≥вку, ¤ку в≥н мав у кас≥ на початок кварталу, а ¤кщо њњ буде недостатньо, то виникне потреба в п≥дкр≥пленн≥ каси.

ƒл¤ того щоб скласти прогнозний розрахунок касових оборот≥в, установи банк≥в щокварталу отримують в≥д п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, ¤к≥ мають поточн≥ рахунки в ц≥й установ≥, касов≥ за¤вки. —троки та пор¤док наданн¤ за¤вок визначаютьс¤ банками за домовлен≥стю з кл≥Їнтами.

«агальна схема анал≥зу касових оборот≥в охоплюЇ так≥ етапи: ¬изначаютьс¤ тенденц≥њ в рус≥ грошових кошт≥в по кас≥ (приплив або в≥дплив). «≥ставл¤ютьс¤ надходженн¤ гот≥вкових кошт≥в у касу та виплати за певний пер≥од по вс≥х джерелах та напр¤мах витрат та визначаютьс¤ абсолютн≥ значенн¤ в≥дхилень.

¬изначаютьс¤ причини зм≥ни за окремими статт¤ми надходжень або виплат. «а найважлив≥шими статт¤ми надходжень та виплат проводитьс¤ факторний анал≥з впливу фактор≥в на в≥дхиленн¤ за допомогою прийом≥в ел≥м≥нуванн¤. –озраховуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт накопиченн¤ по кас≥:

 коеф≥ц≥Їнт накопиченн¤ по кас≥

јнал≥зуЇтьс¤ зм≥на структури касових надходжень та видатк≥в пор≥вн¤но ¤к з прогнозом, так ≥ з попередн≥м пер≥одом.

ѕроводитьс¤ факторний анал≥з зм≥ни доходу в≥д зд≥йсненн¤ касових операц≥й за такою факторною моделлю:

 факторний анал≥з зм≥ни доходу в≥д зд≥йсненн¤ касових операц≥й «авершуЇтьс¤ анал≥з розрахунком в≥дносного показника дох≥дност≥ касових операц≥й, ¤кий може бути визначений за формулою:

 анал≥з в≥дносного показника дох≥дност≥ касових операц≥йЌа головну

Hosted by uCoz