јнал≥з ефективност≥ формуванн¤ та використанн¤ банк≥вських ресурс≥вƒл¤ оц≥нки ефективност≥ використанн¤ банком своњх зобов'¤зань використовуютьс¤ так≥ показники:

ефективн≥сть використанн¤ платних пасив≥в;

ефективн≥сть використанн¤ сукупних зобов'¤зань.

јнал≥з наведених показник≥в зд≥йснюЇтьс¤ у динам≥ц≥, а також пор≥вн¤нн¤м фактичних показник≥в з њх нормативними значенн¤ми. ƒл¤ розрахунку впливу фактор≥в на показники ефективност≥ використанн¤ зобов'¤зань банку використовуЇтьс¤ спос≥б ланцюгових п≥дстановок.

≈фективн≥сть використанн¤ платних пасив≥в банку  еф.1 визначаЇтьс¤ за такою формулою:

 ≈фективн≥сть використанн¤ платних пасив≥в банку

як показуЇ практика, норматив використанн¤ платних пасив≥в маЇ становити не менше 90 %.

ƒл¤ оптимальноњ д≥¤льност≥ комерц≥йного банку необх≥дне ефективне використанн¤ не т≥льки платних ресурс≥в, а й ус≥х сукупних зобов'¤зань. ≈фективн≥сть використанн¤ сукупних зобов'¤зань  еф.2 визначають за такою формулою:

 ≈фективн≥сть використанн¤ сукупних зобов'¤зань

¬важаЇтьс¤, що банк ефективно використовуЇ в господарському оборот≥ сукупн≥ зобов'¤занн¤, ¤кщо наведений показник буде не менше 75-80 %.

¬≥дносна варт≥сть (витратн≥сть) ресурс≥в визначаЇтьс¤ у в≥дсотках ≥ розраховуЇтьс¤ за формулою:

 ≈фективн≥сть використанн¤ м≥жбанк≥вських кредит≥в

≈фективн≥сть використанн¤ м≥жбанк≥вських кредит≥в характеризуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнтом њх дох≥дност≥, ¤кий розраховуЇтьс¤ за такою формулою:

 коеф≥ц≥Їнт ефективност≥ актив≥в

÷ей показник необх≥дно з≥ставити з коеф≥ц≥Їнтом ефективност≥ актив≥в, що принос¤ть дох≥д, ¤кий розраховуЇтьс¤ так:

 дох≥д

јнал≥з указаних показник≥в буде доц≥льним у тих випадках, коли сума наданих м≥жбанк≥вських кредит≥в буде меншою суми отриманих м≥жбанк≥вських кредит≥в.

ќптим≥зац≥¤ ресурсноњ бази банку повинна зд≥йснюватись за допомогою прийом≥в л≥н≥йного програмуванн¤. ѕри цьому за основу оптим≥зац≥њ берутьс¤ так≥ критер≥њ:

витратн≥сть ресурс≥в;

стаб≥льн≥сть ресурс≥в.

ќптимальною буде така структура ресурс≥в, коли за на¤вних умов забезпечуватиметьс¤ максимальна стаб≥льн≥сть ресурсноњ бази за њњ м≥н≥мальноњ в≥дносноњ вартост≥. ≈фективн≥сть оптим≥зац≥њ буде дос¤гнута т≥льки у раз≥ врахуванн¤ вс≥х ≥снуючих обмежень на ресурси та можливостей њх залученн¤.Ќа головну

Hosted by uCoz