ѕоказники ефективност≥ операц≥й з плат≥жними карткамиЌа завершальному етап≥ анал≥зу карткових операц≥й визначаЇтьс¤ њх прибутков≥сть. ƒл¤ цього розраховуЇтьс¤ частка доход≥в в≥д операц≥й з картками у загальному обс¤з≥ банку, визначаЇтьс¤ њх структура у розр≥з≥ процентних та ком≥с≥йних доход≥в.

ѕрибуток в≥д операц≥й ≥з плат≥жними картками Ї важливим показником, оск≥льки саме в≥н Ї показником ¤кост≥ роботи. ≈фективн≥сть операц≥й ≥з плат≥жними картками розраховуЇтьс¤ ¤к сп≥вв≥дношенн¤ прибутку банку та його витрат за цими операц≥¤ми.

≈ф = ƒоходи / ¬итрати

ƒо дох≥дних статей карткового б≥знесу в≥днос¤ть:

o проценти за наданим кредитом;

o штрафи за перевищенн¤ кредиту;

o платн¤ за зн¤тт¤ гот≥вки у банку;

o платн¤ за зн¤тт¤ гот≥вки в банкомат≥;

o р≥чне обслуговуванн¤ карток;

o платн¤ за видачу картки;

o платн¤ за прострочен≥ платеж≥;

o ком≥с≥¤ за видачу та обслуговуванн¤ додаткових карток;

o ком≥с≥¤ за конвертац≥ю валюти;

o ком≥с≥¤ за знаходженн¤ картки у стоп-листку;

o ком≥с≥¤ за взаЇмообм≥н (intercchange fee);

o ком≥с≥¤ за перевипуск картки на наступний терм≥н д≥њ;

o ком≥с≥¤ за перевипуск картки у раз≥ пошкодженн¤ чи втрати. ¬итрати банку на розвиток операц≥й розпод≥л¤ютьс¤ на витрати, що пов'¤зан≥ з придбанн¤м програмно-техн≥чних засоб≥в, витрат, пов'¤заних ≥з супроводженн¤м карткових рахунк≥в, та адм≥н≥стративн≥ витрати. ѕоказовим Ї розрахунок дох≥дност≥ на одну картку, на одну операц≥ю, на один банкомат тощо.

ѕрибутков≥сть кредитних карткових продукт≥в розраховуЇтьс¤ сп≥вв≥дношенн¤м загальноњ суми наданих кредитних л≥м≥т≥в до суми отриманих процентних доход≥в.

ѕозитивну характеристику розвитку карткового б≥знесу надають так≥ взаЇмозв'¤зан≥ показники:

1. Ўирокий спектр ем≥тованих карткових продукт≥в. ” структур≥ ем≥с≥њ мають бути присутн≥ р≥зноман≥тн≥ типи карток (дебетов≥, кредитов≥) та види (традиц≥йн≥, золот≥, платинов≥, сум≥сн≥, клубн≥, приватн≥ та корпоративн≥ картки), нац≥лен≥ на широку аудитор≥ю кл≥Їнт≥в та р≥зн≥ сегменти ринку.

2. Ќа¤вн≥сть розгалуженоњ ≥нфраструктури обслуговуванн¤ карток- банкомат≥в, торговельних POS-терм≥нал≥в, обладнанн¤ дл¤ "≥н≥ц≥юванн¤ транзакц≥й" (п≥д такими маютьс¤ на уваз≥ персональн≥ комп'ютери, моб≥льн≥ GSM-телефони та ≥нше обладнанн¤, за допомогою ¤кого держател≥ карток можуть зд≥йснювати транзак-ц≥њ у р≥зних сегментах електронноњ комерц≥њ.

3. ѕоказники використанн¤ карток, зокрема к≥льк≥сть транзакц≥й, що зд≥йснюЇтьс¤ з використанн¤м карток прот¤гом м≥с¤ц¤ або року. «адов≥льним у даний час Ї значенн¤ 8-12 транзакц≥й прот¤гом м≥с¤ц¤.  р≥м цього, важливо, щоб у це число входили р≥зн≥ типи операц≥й.

4. Ќа¤вн≥сть к≥лькох канал≥в зв'¤зку з користувачами маркетингу, реклами та просуванн¤ карткових продукт≥в на ринку, систем управл≥нн¤ з кл≥ЇнтомЌа головну

Hosted by uCoz