јнал≥з статутного кап≥талуЌайб≥льшу частку в сум≥ кап≥талу комерц≥йного банку становить статутний кап≥тал. ѕоказник статутного кап≥талу - один з основних показник≥в розвитку банку.

—татутний кап≥тал ¤вл¤Ї собою варт≥сть вклад≥в акц≥онер≥в (засновник≥в, учасник≥в) банку, внесених з метою формуванн¤ його актив≥в дл¤ початку чи подальшоњ банк≥вськоњ д≥¤льност≥, а також гарантуванн¤ ≥нтерес≥в вкладник≥в банку.

—татутний кап≥тал формуЇтьс¤ п≥д час створенн¤ комерц≥йного банку за рахунок внеск≥в засновник≥в банку ≥ випуску акц≥й. –озм≥р статутного кап≥талу комерц≥йного банку визначаЇтьс¤ його засновниками, але в≥н не може бути меншим установленого Ќац≥ональним банком ”крањни р≥вн¤.

јнал≥з статутного кап≥талу починаЇтьс¤ з оц≥нки його динам≥ки, тобто зм≥ни його розм≥ру за к≥лька рок≥в, його частки в загальн≥й сум≥ власного кап≥талу комерц≥йного банку, у валют≥ балансу, в зобов'¤занн¤х банку.

 р≥м того, в процес≥ анал≥зу формуванн¤ статутного кап≥талу вивчаЇтьс¤ структура акц≥онерного кап≥талу, ≥ передус≥м склад акц≥онер≥в банку. ƒл¤ цього використовуютьс¤ дан≥ анал≥тичного обл≥ку. ѕри цьому необх≥дно зауважити, що частка одного акц≥онера в загальн≥й сум≥ статутного кап≥талу не повинна перевищувати 35 %. ÷ей анал≥з даЇ можлив≥сть визначити, ¤ким ф≥зичним та юридичним особам належить б≥льш≥сть голос≥в на загальних зборах акц≥онер≥в.  р≥м того, на початковому етап≥ анал≥зу д≥¤льност≥ банку анал≥зуЇтьс¤ оплата статутного кап≥талу ≥ ви¤вл¤Їтьс¤ ще неоплачена його частина.

¬нески до статутних кап≥тал≥в банк≥в робл¤ть юридичн≥ особи - акц≥онери банк≥в т≥льки за рахунок на¤вних в≥льних власних кошт≥в у грошов≥й форм≥. ” зв'¤зку з цим у процес≥ анал≥зу правильност≥ формуванн¤ статутного кап≥талу необх≥дно перев≥рити за кожним акц≥онером банку:

на¤вн≥сть аудиторських висновк≥в незалежних аудиторських орган≥зац≥й, ¤к≥ п≥дтверджують достов≥рн≥сть балансових даних юридичних ос≥б - акц≥онер≥в банку про на¤вн≥сть у них в≥льних власних кошт≥в у грошов≥й форм≥ дл¤ зд≥йсненн¤ внеск≥в до статутних кап≥тал≥в банк≥в в обс¤гах, передбачених установчими документами, а також оц≥нити ф≥нансовий стан ≥ платоспроможн≥сть акц≥онер≥в;

на¤вн≥сть баланс≥в п≥дприЇмств - акц≥онер≥в банк≥в (ф. 1) та зв≥ту "ѕро ф≥нансов≥ результати" (ф. 2).

«агальну характеристику масштаб≥в д≥¤льност≥ банку даЇ показник приросту статутного кап≥талу:

 «агальну характеристику масштаб≥в

÷ей показник даЇ можлив≥сть визначити темпи експанс≥њ, тобто розширенн¤ д≥¤льност≥ банку й зм≥цненн¤ його статусу.

≈фективн≥сть використанн¤ статутного кап≥талу визначаЇтьс¤ за допомогою таких показник≥в:

розм≥р кредитних вкладень на 1 грн. статутного кап≥талу;

розм≥р прибутку на 1 грн. статутного кап≥талу;

розм≥р прибутку на одну акц≥ю;

розм≥р прибутку на одного акц≥онера;

терм≥н окупност≥ акц≥онерного кап≥талу.

«наченн¤ статутного кап≥талу в д≥¤льност≥ комерц≥йного банку визначаЇтьс¤ за допомогою таких показник≥в:

питома вага статутного кап≥талу в загальн≥й сум≥ кап≥талу;

питома вага статутного кап≥талу у валют≥ балансу.

–≥вень покритт¤ актив≥в за рахунок акц≥онерного кап≥талу характеризуЇтьс¤ особливим показником - мультипл≥катором кап≥талу (ћ):

ћ = јктиви банку / —татутний кап≥тал  ап≥тал банку ¤вл¤Ї собою гарант≥йний фонд покритт¤ можливих витрат. « цього випливаЇ, що чим вище числове значенн¤ мультипл≥катора кап≥талу, тим ≥стотн≥шим Ї потенц≥йний ризик втрат банку. ƒл¤ середнього банку мультипл≥катор кап≥талу становить 14-15 %, а дл¤ великого банку, ф≥нансового центру - 20-25 %.

÷ей показник можна проанал≥зувати ≥ в динам≥ц≥.Ќа головну

Hosted by uCoz