≈коном≥чна сутн≥сть пасивних операц≥й банку. ƒжерела формуванн¤ ресурс≥в«м≥ст д≥¤льност≥ комерц≥йних банк≥в пол¤гаЇ в залученн≥ кошт≥в ≥ наданн≥ њх у позику або в ≥нвестуванн≥ за б≥льш високими процентними ставками. Ѕанки виконують роль посередник≥в м≥ж тими, хто маЇ тимчасово в≥льн≥ кошти, ≥ тими, кому вони необх≥дн≥. ћетою ц≥Їњ посередницькоњ д≥¤льност≥ Ї отриманн¤ доход≥в.

ќперац≥њ, за ¤кими банк формуЇ своњ ресурси, Ї пасивними.

—утн≥сть пасивних операц≥й пол¤гаЇ в залученн≥ р≥зноман≥тних вид≥в вклад≥в у межах депозитних ≥ ощадних операц≥й, отриманих кредит≥в в≥д ≥нших банк≥в, ем≥с≥њ р≥зноман≥тних ц≥нних папер≥в, а також у проведенн≥ ≥нших операц≥й, унасл≥док ¤ких зб≥льшуютьс¤ грошов≥ кошти в пасив≥ балансу комерц≥йного банку.

ѕасив балансу складаЇтьс¤ з двох частин:

 ѕасив балансу складаЇтьс¤ з двох частин

јнал≥з пасивних операц≥й комерц≥йного банку починаЇтьс¤ з визначенн¤ сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж кап≥талом банку ≥ його зобов'¤занн¤ми. —труктура ресурс≥в банку визначаЇ його тактику у формуванн≥ ресурс≥в.

Ќа наступному етап≥ анал≥зу вивчаютьс¤ зм≥ни у структур≥ пасивних операц≥й комерц≥йного банку.

ѕри цьому визначаЇтьс¤:

питома вага кожноњ складовоњ ресурс≥в банку в њх загальн≥й сум≥;

абсолютне в≥дхиленн¤ загальноњ суми ресурс≥в ≥ кожноњ њх складовоњ на зв≥тну дату пор≥вн¤но з базовим пер≥одом.

ƒал≥ даЇтьс¤ детальн≥ша характеристика зм≥н у структур≥ пасивних операц≥й. –озгл¤немо приклад класиф≥кац≥њ джерел банк≥вських ресурс≥в за такими ознаками (рис. 2):

 приклад класиф≥кац≥њ джерел банк≥вських ресурс≥в

ѕеред початком анал≥зу загальн≥ пасиви потр≥бно зменшити на суму нарахованих витрат та доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в, а також виключити розрахунки з ф≥л≥¤ми та ≥ншими п≥дв≥домчими установами банку. Ѕаланс банку формуЇтьс¤ з "чистих" актив≥в та пасив≥в. ќдержан≥ чист≥ активи ≥ пасиви групуютьс¤ за основними видами. ” процес≥ анал≥зу визначаЇтьс¤ розм≥р та частка кожноњ групи в чистих активах та пасивах в≥дпов≥дно.

ѕ≥сл¤ вивченн¤ структури пасивних операц≥й анал≥зуЇтьс¤ кожна њх складова. ƒал≥ необх≥дно розгл¤нути пор¤док анал≥зу власного кап≥талу комерц≥йного банку ≥ ви¤вленн¤ його суми за балансом.Ќа головну

Hosted by uCoz