јнал≥з агентських послуг банкуƒедал≥ б≥льшого поширенн¤ набувають трастов≥ операц≥њ банк≥в або ≥нших ф≥нансових ≥нституц≥й з управл≥нн¤ майном та виконанн¤ ≥нших послуг за дорученн¤м та в ≥нтересах кл≥Їнта на правах його дов≥рчоњ особи. Ќаданн¤ таких послуг ф≥зичним та юридичним особам на умовах агентських домовленостей д≥стало назву агентських послуг.

 омерц≥йн≥ банки, зд≥йснюючи трастов≥ операц≥њ, мають на мет≥:

установити т≥сн≥ш≥ контакти з великими кл≥Їнтами;

отримати контроль над великими корпорац≥¤ми та њх грошовими коштами;

отримати додатковий дох≥д.

јнал≥з агентських послуг проводитьс¤ за такими напр¤мками:

визначенн¤ частки послуг у загальн≥й сум≥ трастових операц≥й, що зд≥йснюютьс¤ комерц≥йним банком;

анал≥з структури та динам≥ки агентських послуг за видами кл≥Їнт≥в:

юридичними та ф≥зичними особами;

анал≥з дох≥дност≥ агентських послуг.

” межах кожноњ групи кл≥Їнт≥в необх≥дно проанал≥зувати структуру агентських послуг за видами:

обслуговуванн¤ обл≥гац≥йноњ позики;

отриманн¤ доход≥в та пов≥домленн¤ кл≥Їнт≥в про надходженн¤;

погашенн¤ обл≥гац≥й з простроченими терм≥нами;

отриманн¤ грошей за накладними;

обм≥н ц≥нних папер≥в;

куп≥вл¤, продаж, отриманн¤ та доставка ц≥нних папер≥в тощо.

«авершальним етапом анал≥зу Ї визначенн¤ дох≥дност≥ цих послуг на основ≥ даних анал≥тичного обл≥ку доход≥в банку.Ќа головну

Hosted by uCoz