јнал≥з динам≥ки та структури операц≥й з ц≥нними паперамијнал≥з операц≥й з ц≥нними паперами починають ≥з загальноњ оц≥нки масштаб≥в ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ банку. ÷ей анал≥з проводитьс¤ за допомогою таких показник≥в:

питома вага ≥нвестиц≥йних актив≥в у загальних активах:

≤цп =  ошти, що ≥нвестуютьс¤ на придбанн¤ ц≥нних папер≥в / јктиви банку, всього;

коеф≥ц≥Їнт ≥нвестуванн¤ в ц≥нн≥ папери окремо за кожною установою (Ќ11), ¤кий розраховуЇтьс¤ за такою формулою:

 коеф≥ц≥Їнт ≥нвестуванн¤ в ц≥нн≥ папери

де  ≥нв1 - кошти, ¤к≥ ≥нвестуютьс¤ в ц≥нн≥ папери за кожною установою;

  - регул¤тивний кап≥тал банку;

÷ѕ - ц≥нн≥ папери в портфел≥ банку на ≥нвестиц≥њ;

¬ - вкладенн¤ в асоц≥йован≥ та доч≥рн≥ компан≥њ.

«наченн¤ цього коеф≥ц≥Їнта не повинно перевищувати 15 %;

норматив загальноњ суми ≥нвестуванн¤ (Ќ12), ¤кий розраховуЇтьс¤ за формулою:

 норматив загальноњ суми ≥нвестуванн¤ (Ќ12)

де  ≥нв.заг - загальна сума кошт≥в, що ≥нвестуютьс¤ на придбанн¤ акц≥й р≥зних юридичних ос≥б. «наченн¤ цього коеф≥ц≥Їнта не повинно перевищувати 60 %. Ќаступним кроком Ї анал≥з динам≥ки ≥нвестиц≥йних актив≥в, ¤кий проводитьс¤ за допомогою стандартних показник≥в:

абсолютний прир≥ст ≥нвестиц≥йних актив≥в;

темп зростанн¤ ≥нвестиц≥йних актив≥в;

темп приросту ≥нвестиц≥йних актив≥в.

јнал≥з операц≥й банку з ц≥нними паперами обов'¤зково м≥стить оц≥нку зм≥н у структур≥ вкладень банку. —труктура операц≥й банку з ц≥нними паперами може анал≥зуватись ≥ за видами ц≥нних папер≥в (наприклад, вкладенн¤ в акц≥њ, обл≥гац≥њ, казначейськ≥ зобов'¤занн¤, ощадн≥ сертиф≥кати, вексел≥), за видами ем≥тент≥в, за ц≥л¤ми придбанн¤.

Ќа наступному етап≥ треба проанал≥зувати зм≥ни в структур≥ операц≥й з ц≥нними паперами за напр¤мками д≥¤льност≥.

«а кожним напр¤мком д≥¤льност≥ комерц≥йного банку з ц≥нними паперами необх≥дно провести додатковий анал≥з. Ќаприклад, за кожним видом ц≥нних папер≥в розраховуЇтьс¤ њх питома вага за терм≥нами њх погашенн¤, зокрема дл¤ обл≥гац≥й у терм≥н:

до 30 дн≥в;

в≥д 31 до 90 дн≥в;

б≥льше 90 дн≥в.

“акий анал≥з Ї досить важливим дл¤ узгодженн¤ актив≥в та пасив≥в за терм≥нами та сумами з метою зниженн¤ ринкового ризику.

Ќеобх≥дним етапом в анал≥з≥ Ї визначенн¤ джерел придбанн¤ ц≥нних папер≥в: њх питома вага у портфел≥ ≥нвестиц≥й, що придбавались за рахунок прибутку, котрий залишивс¤ в розпор¤дженн≥ банку;

частка папер≥в дл¤ брокерськоњ д≥¤льност≥ (дл¤ перепродажу) за рахунок власних та залучених кошт≥в;

частка ≥нвестиц≥й, придбаних за дорученн¤м кл≥Їнт≥в за њх рахунок. ѕ≥сл¤ цього розгл¤даЇтьс¤ сп≥вв≥дношенн¤ цих папер≥в та визначаютьс¤ причини в≥дхилень. јнал≥з дотриманн¤ напр¤м≥в вкладень у ц≥нн≥ папери в≥дпов≥дним джерелам њх придбанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за такими групами (парами):

 јнал≥з дотриманн¤ напр¤м≥в вкладень у ц≥нн≥ папери в≥дпов≥дним джерелам њх придбанн¤

ƒл¤ анал≥зу операц≥й з ц≥нними паперами доц≥льно розраховувати так≥ коеф≥ц≥Їнти:

питома вага придбаних ц≥нних папер≥в у гривн¤х та ≥ноземн≥й валют≥; питома вага викуплених банком папер≥в - до терм≥ну погашенн¤ та п≥сл¤ настанн¤ терм≥ну погашенн¤;

обс¤ги операц≥й, пов'¤заних ≥з збер≥ганн¤м ц≥нних папер≥в; обс¤ги та структура консалтингових операц≥й з ц≥нними паперами (≥нформац≥йних, методичних, правових, анал≥тичних, консультац≥йних); питома вага посередницьких, розрахункових, перереЇстрац≥йних операц≥й; частка див≥денд≥в за акц≥¤ми в доходах банку;

сп≥вв≥дношенн¤ див≥денд≥в, виплачених за акц≥¤ми до загальноњ вартост≥ акц≥й; частка операц≥й з конвертац≥њ акц≥й, зам≥ни одних ц≥нних папер≥в ≥ншими, операц≥й з ≥нкасованими платежами, що належать кл≥Їнтам банку, з ц≥нними паперами, виплаченими позитивними курсовими р≥зниц¤ми;

питома вага ц≥нних папер≥в, уз¤тих п≥д заставу за кредитними та ≥ншими операц≥¤ми банку, у вартост≥ в≥дпов≥дних операц≥й;

частка позик, наданих ц≥нними паперами, та позик, отриманих ц≥нними паперами, у вартост≥ в≥дпов≥дних операц≥й;

частка гарант≥й ≥нших операц≥й за ц≥нними паперами;

частка операц≥й з управл≥нн¤ портфелем ц≥нних папер≥в кл≥Їнт≥в - юридичних та ф≥зичних ос≥б.

ќсобливоњ уваги заслуговуЇ анал≥з формуванн¤ та використанн¤ резерв≥в п≥д забезпеченн¤ вкладень у ц≥нн≥ папери. ћета анал≥зу - визначити ступ≥нь покритт¤ ризик≥в за операц≥¤ми банку з ц≥нними паперами. «авданн¤ - визначити достатн≥сть резерву покритт¤ ризик≥в.

¬ивченн¤ достатност≥ резерву п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в, процента списань даЇ змогу визначити можлив≥ ризики та фактичн≥ втрати банку за операц≥¤ми з ц≥нними паперами й накреслити шл¤хи њх зниженн¤.

«начущ≥сть операц≥й з ц≥нними паперами в д≥¤льност≥ банку характеризуЇтьс¤ такими показниками:

розм≥р операц≥й з ц≥нними паперами на 1 грн.:

а) кап≥талу банку;

б) статутного кап≥талу;

питома вага операц≥й з ц≥нними паперами в загальн≥й сум≥ актив≥в банку.Ќа головну

Hosted by uCoz