ћета та завданн¤ анал≥зу пасив≥в банку«м≥цненн¤ ресурсноњ бази комерц≥йних банк≥в - одна з головних передумов подоланн¤ кризи украњнськоњ економ≥ки, оск≥льки в≥д цього великою м≥рою залежить розв'¤занн¤ проблеми п≥двищенн¤ ≥нвестиц≥йноњ активност≥. ƒосл≥дженн¤ д≥¤льност≥ комерц≥йних банк≥в необх≥дно починати з пасиву балансу, ¤кий характеризуЇ джерела кошт≥в ≥ природу ф≥нансових зв'¤зк≥в банку, оск≥льки саме пасивн≥ операц≥њ значною м≥рою визначають умови, форми ≥ напр¤мки використанн¤ банк≥вських ресурс≥в, тобто склад ≥ структуру актив≥в. “ому головною метою анал≥зу пасивних операц≥й комерц≥йного банку Ї визначенн¤ ефективност≥ формуванн¤ ресурсноњ бази банку за зниженн¤ њњ вартост≥ та п≥двищенн¤ ф≥нансовоњ стаб≥льност≥.

ƒл¤ дос¤гненн¤ ц≥Їњ мети перед анал≥тиком постають так≥ завданн¤: анал≥з структури пасив≥в за джерелами формуванн¤ ресурс≥в (сп≥вв≥дношенн¤ власного кап≥талу та зобов'¤зань);

визначенн¤ розм≥ру власного кап≥талу, його структури та достатност≥;

анал≥з дотриманн¤ основних норматив≥в достатност≥ кап≥талу;

анал≥з зм≥ни статутного кап≥талу банку.

досл≥дженн¤ та оц≥нка обірунтованост≥ розпод≥лу прибутку;

анал≥з структури зобов'¤зань з позиц≥њ витратност≥ та стаб≥льност≥ ресурсноњ бази;

розробленн¤ стратег≥њ розширенн¤ кл≥Їнтськоњ бази з метою здешевленн¤ ресурс≥в;

оц≥нка д≥ловоњ активност≥ банку щодо залученн¤ ресурс≥в;

розробленн¤ прогнозу конкурентоспроможност≥ та ф≥нансового потенц≥алу банку.Ќа головну

Hosted by uCoz