јнал≥з ефективност≥ управл≥нн¤–езультативним показником д≥¤льност≥ банку Ї величина одержаного прибутку. –≥вень окупност≥ прибутком статутного ≥ загального кап≥талу, актив≥в (у тому числ≥ дох≥дних), а також витрат банку характеризуЇ њх рентабельн≥сть. ќск≥льки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно в≥д р≥вн¤ господарськоњ ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ банку, а п≥д впливом пог≥ршенн¤ загальноњ економ≥чноњ ситуац≥њ в держав≥, то прибуток, ¤кий часто за масою невисокий, не може характеризувати р≥вень окупност≥. “ому р≥вень ефективност≥ управл≥нн¤ банком необх≥дно визначати пор¤д з в≥ддачею прибутком ще ≥ доходом. «а цим принципом ≥ сформована на п≥дстав≥ даних наведеного вище балансу (див. табл. 2) система основних алгоритм≥зованих показник≥в, ¤к≥ детально характеризують ефективн≥сть управл≥нн¤ банком (табл. 1), зд≥йснено њх розрахунок дл¤ анал≥зу дос¤гнутого р≥вн¤ ≥ тенденц≥њ в час≥ - ¤к за дох≥дн≥стю, так ≥ прибутков≥стю (табл. 2).

“ак, загальний р≥вень рентабельност≥ за доходом (табл. 2), показуючи розм≥р балансового прибутку на 1 грн доходу (в≥н дос¤гав р≥вн¤ 39,7 коп. за 2000 р≥к ≥ 40 коп. за 2001 p.), водночас характеризуЇ, що структура доход≥в, ¤ка склалас¤, забезпечуЇ тенденц≥ю до зростанн¤ прибутку й в≥дображаЇ ефективн≥сть наданих послуг ≥ зд≥йснюваних банк≥вських операц≥й.

„иста процентна маржа, ¤ка мала в зазначен≥ роки в≥дпов≥дно р≥вн≥ 17,0 % ≥ 12,9 %, розкриваЇ не т≥льки р≥вень дох≥дност≥ актив≥в в≥д процентноњ р≥зниц≥, а й характеризуЇ ефективн≥сть контролю банку за дох≥дними активами ≥ дешевими ресурсами. ÷¤ р≥зниц¤ Ї головним видом надходжень дл¤ п≥дтриманн¤ л≥кв≥дност≥, платою за ризики за кредитними, ≥нвестиц≥йними та л≥зинговими операц≥¤ми. «ниженн¤ р≥вн¤ процентноњ марж≥ п≥двищуЇ ризикован≥сть банк≥вських операц≥й ≥ одночасно знижуЇ ефективн≥сть управл≥нн¤.

„истий спред, що перебував на р≥вн≥ 10,2 % за 2000 р. ≥ 9,2 % за 2001 p., показуЇ не т≥льки зниженн¤ р≥вн¤ дох≥дност≥ в≥д процентних операц≥й, а й характеризуЇ, ¤ка р≥зниц¤ склалас¤ м≥ж ц≥ною придбанн¤ ресурс≥в ≥ ц≥ною в≥д розм≥щенн¤ њх в активи (переважно в кредитний портфель).

¬одночас мертва точка прибутковост≥ банку (вона показуЇ, ¤ка м≥н≥мальна дох≥дна маржа повинна бути дл¤ покритт¤ вс≥х витрат, п≥сл¤ ¤коњ можна заробл¤ти прибуток) з 13 коп. за 2000 р. знизилас¤ до 4 коп. на гривню робочих актив≥в за п≥дсумками 2001 р. як видно з табл., це сталос¤ завд¤ки значному зростанню непроцентних доход≥в з 28,4 тис. грн до 41,5 тис. грн, або в 1,5 раза ≥ скороченню неробочих актив≥в з 112,9 до 84,8 тис. грн, або в 1,3 раза, тод≥ ¤к непроцентн≥ витрати зросли незначно з 47,5 до 50,4 тис. грн, або в 1,06 раза. ќтже, банк пров≥в ефективну роботу щодо забезпеченн¤ випереджаючому зростанн¤ непроцентних доход≥в пор≥вн¤но з аналог≥чними витратами.

” частин≥ ≥ншого операц≥йного доходу дан≥ табл. 14.11 св≥дчать про зростанн¤ його за двор≥чний пер≥од на 1 середньор≥чну гривню актив≥в з 0,60 коп. до 1 грн 20 коп. ≥ п≥дтверджують активн≥сть банку у розвитку нетрадиц≥йних вид≥в д≥¤льност≥ та формуванн≥ пост≥йноњ тенденц≥њ до зростанн¤ доход≥в в≥д нењ. « тих самих позиц≥й виход¤чи ≥з р≥вн¤ дос¤гнутоњ рентабельност≥ за чистим прибутком ≥ оц≥нюЇтьс¤ ефективн≥сть управл≥нн¤ банком.

–ентабельн≥сть за чист≥ше прибутком, передус≥м дох≥дних актив≥в, ¤ка характеризуЇ р≥вень окупност≥ ним, за два роки знизилас¤ з 17,5 % за результатами 2000 р. до 13,9 % за результатами 2001 р. ÷е могло статис¤ ≥ через послабленн¤ кредитноњ активност≥, що п≥дтверджуЇтьс¤ скороченн¤м середньор≥чноњ видач≥ кредит≥в ≥з 153,6 млн грн до 139,1 млн грн, або на 9,5 %, ≥ р≥зким зниженн¤м ≥нвестиц≥йноњ активност≥ в ц≥нн≥ папери, асоц≥йован≥ компан≥њ, вкладенн¤ в ¤к≥ скоротилис¤ (див. табл. 14.1) з 29,1 млн грн до 4,9 млн грн, або на 83,2 %.

ќдним ≥з фактор≥в зниженн¤ рентабельност≥ дох≥дних актив≥в Ї р≥зке зростанн¤ њх середньор≥чного обс¤гу з 141,2 млн грн до 201,9 млн грн, або в 1,4 раза, тод≥ ¤к чистий прибуток зр≥с усього на 14,2 %. «начне зростанн¤ дох≥дних актив≥в - позитивне ¤вище ≥ св≥дчить про перспективн≥сть њх менеджменту на зростанн¤ чистого прибутку в наступн≥ пер≥оди.

–ентабельн≥сть загального кап≥талу, ¤к ≥ статутного фонду, характеризуЇ д≥¤льн≥сть банку з погл¤ду ефективност≥ управл≥нн¤ щодо розм≥щенн¤ актив≥в, тобто њх можливост≥ приносити дох≥д. ƒан≥ табл. 1 св≥дчать, що вона за 2000-2001 pp. перебувала на р≥вн≥ близько 26 %.

¬арто звернути увагу, що випадки р≥зкого зростанн¤ цього показника можуть св≥дчити про на¤вн≥сть операц≥й з високим р≥внем кредитного ризику, р≥зк≥ зм≥ни в зменшенн≥ можуть в≥дображати високий р≥вень ≥ммоб≥л≥зац≥њ актив≥в ≥, ¤к насл≥док, ризик втрат оперативного моб≥льного управл≥нн¤ активами. ¬одночас плавн≥ зм≥ни при виникненн≥ будь-¤кого тренду (зм≥ни) можуть св≥дчити про квал≥ф≥ковано сформовану структуру актив≥в банку. –ентабельн≥сть д≥¤льност≥ банку за витратами Ї головним показником, узагальнюЇ його д≥¤льн≥сть, бо т≥льки р≥вень витрат ≥ доход≥в формують ¤к р≥вень балансового, так ≥ чистого прибутку. ”с≥ ≥нш≥ показники рентабельност≥ Ї пох≥дними, ≥ њх визначенн¤ можливе лише тод≥, коли на основ≥ доход≥в ≥ витрат одержаний прибуток.

ƒан≥ табл. 1 св≥дчать про те, що банк останн≥ роки працюЇ досить стаб≥льно, збер≥гаючи прот¤гом двох рок≥в (2000-2001 pp.) рентабельн≥сть на р≥вн≥ 38,2-38,9 %.

ѕродуктивн≥сть прац≥ - обс¤г доходу ≥ чистого прибутку на одного середньор≥чного прац≥вника, пор≥вн¤но з ≥ншими розгл¤нутими вище показник≥в, що характеризують ефективн≥сть управл≥нн¤ банком, застосовуЇтьс¤ в практиц≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥ меншою м≥рою, бо њњ р≥вень не в≥дображаЇ, так ¤к в ≥нших галуз¤х економ≥ки, дос¤гнутий р≥вень, а т≥льки додатково розкриваЇ роль персоналу в результатах д≥¤льност≥. ƒан≥ табл. 1 св≥дчать про те, що продуктивн≥сть прац≥ за останн≥ два роки практично не зазнала особливих зм≥н. “ак, ¤кщо за доходом вона зросла з 253 680 грн до 264 750 грн, то за чистим прибутком не зм≥нилас¤ ≥ була на р≥вн≥ 70 400 грн, тим самим п≥дтверджуючи (пор¤д з ≥ншими, характерними дл¤ банк≥вськоњ д≥¤льност≥ розгл¤нутими вище показниками) стаб≥льн≥сть з поступовим пол≥пшенн¤м ефективного управл≥нн¤ проанал≥зованого нами банку.

” ц≥лому, ¤к св≥дчать дан≥ табл. 1, за два роки не в≥дбулос¤ р≥зкоњ зм≥ни в р≥вн¤х показник≥в, що характеризують зниженн¤ окупност≥ доходами ≥ чистим прибутком актив≥в, витрат, загального кап≥талу ≥ статутного фонду. ÷е ознака стаб≥льноњ роботи банку, нав≥ть в умовах не передбачуваних ≥ незалежних в≥д банку зм≥н на ф≥нансовому ринку ”крањни в останн≥ роки. «азначен≥ показники, у своњй б≥льшост≥, мають тенденц≥ю до пол≥пшенн¤, де¤к≥ незначно знизилис¤, що не св≥дчить про по¤ву тенденц≥њ до њх пог≥ршанн¤. ÷е нормальн≥ пер≥одичн≥ коливанн¤, викликан≥ впливом певних зовн≥шн≥х або внутр≥шн≥х фактор≥в, бо водночас рентабельн≥сть актив≥в, кап≥талу, статутного фонду, витрат Ї досить стаб≥льною.Ќа головну

Hosted by uCoz