ЛітератураЛисти Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського
Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект
А тепер куди? – одіссея сучасних літературних теорій
Категорія автора у світлі художньої комунікації і системного розуміння літературного твору
Дзеркало в тексті та текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози в. Домонтовича)
Інтертекстуальність у вимірах українського бароко
До проблеми поетичної асоціативності
Проблема дослідження метаморфози на рівні семантичного коду
Секрети сугестії
Домінантний образ і поетичний синтаксис
Аспекти сюжету Галицько-Волинського літопису
Про особливості форми поетичних творів Григорія Сковороди
Мистецтво психологізованого портрета у новелах Василя Стефаника
“Між ідеєю і формою” (Імпресіоністична критика доби українського модерну)
Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен
Драма абсурду, або те трикляте колесо ( Б. Антоненко-Давидович, “Сибірські новели”: реалізм як проблема)
Відношення „письменник – персонаж” у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора
Типологія літературно-критичної інтерпретації: проблематизація понять і підходів
Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання
Параметри свободи в щоденнику – межа образу автора
Біографізм як методологічна проблема
Автобіографія дитинства
Рецепція української новели зламу ХІХ-ХХ століть у світлі архетипного аналізу
Діалогічна множинність Біблії
Філосовська лірика як поезія рефлексії
Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики
Лицарський турнір за … літературу (сучасний коментар до полеміки між Сергієм Єфремовим і Миколою Євшаном)
Почуттєве задзеркалля Ольги Кобилянської (психоаналітичне тлумачення автобіографічних текстів письменниці)
Фрагментарність у літературі та візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу
Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус (на епістолярному матеріалі )
Об’єктив проти об’єкта: привласнення образів за допомогою фотографії
Конфлікт із самістю в романі Фр. Моріака “Місця за рангом”
Проблема критики в інтерпретації М. Кригера
Проблеми інтерпретації і надінтерпретації у романі Умберто Еко „Маятник Фуко”
Відтінки комічного у творчості українських поетів-неоавангардистiв
Національна ідентичність, мова та культура
Роксолана як історична постать в Туреччині та Україні
До історії біблійної книжності в Україні: аналіз маргіналій стародрукованого псалтиря 1675 року
Особливості фольклорної фантастики ранньої романтичної прози Пантелеймона Куліша
Етноестетика “Лісової пісні” Лесі Українки
Амориністика книги болю Осипа Турянського в контексті літератури експресіонізму
Психологічно-філософська основа малої прози Богдана Легкого – пошук національної ідентичності художника слова
Національна природа комічного у драматургії Миколи Куліша
Від еротичної афектації до філософської рецепції (до проблеми світоглядної еволюції Наталі Лівицької-Холодної)
Поет і буття: специфіка онтологічного дискурсу Райнера-Марії Рільке
Рецепція роману Еміля Золя “Жерміналь” з позицій соціалістичної ідеології
Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин
Новелa Миколи Хвильового “Мaти”: до свiтогляду письменникa
Буремна поезія Євгена Маланюка
Грецькі мотиви у поезії Олега Ольжича
Українська поезія резистансу 40 – 50–х років ХХ століття – своєрідне явище літературного процесу
Внутрішня динаміка художніх структур Василя Стефаника
Тема любові у творчості Агатангела Кримського та Василя Пачовського
"Мисливські оповідання” Романа Купчинського
Особливості ідіостилю Івана Драча: імпліцитність семантики поетичного слова
Естетико-художній простір альманаху “Королівський ліс”: брак ідеалу
Інтуїтивізм чи прагматизм? (“Кассандра” Лесі Українки)
Неоромантична концепція “Волі” в драматургії Лесі Українки
Василь Щурат і поезія зів’ялого листя
Поезія зів’ялого листя в виду суспільних задач штуки (Прочитавши ліричну драму І. Франка “Зів’яле листя”)
Молитовник “Із глибини воззвах” Василя Щурата – оригінальна збірка релігійної поезії початку ХХ ст.
Василь Щурат – перекладач
Проблеми українського романтизму в історико-теоретичній спадщині Івана Франка
До генези Франкового “Роздвоєння”
На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації)
Новела Івана Франка “Мій злочин”
Новела Івана Франка “Мавка”
Ще раз про символіку новели Івана Франка “Терен у нозі”
Дві хвороби Святого Валентія
Автологічне слово Івана Франка у другому жмутку “Зів’ялого листя”
Модифікації жанру віршової присвяти Івана Франка
Експресіонізм у творчості Івана Франка
“Excelsior!” Івана Франка як цикл філософських алегорій
Пантелеймон Куліш і його спроба поетичної історії України: епопея "Україна" та "Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорозького"
Динаміка збирацько-дослідницької роботи в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття
Етапи наукового вивчення стрілецьких пісень (публікації та дослідження)
"Царівна родом із високого, блискучого замку". Іван Франко про естетичну сутність народної казки
"Галицько-руські народні приповідки" Івана Франка: пареміографічний аспект
Фольклорне мислення як система інформаційного відображення: еволюція теоретичного осмислення
Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу


На головнуHosted by uCoz