Міжнародне економічне правоПравове регулювання діяльності ТНК (ТРАНСНАЦ-Х КОРПОРАЦІЙ).
Система форм організації валютно-кредитних відносин
Режими іноз-х інвестицій на території України
Загальна характеристика діяльності транснаціональних корпорацій
Досвід України по ратифікації міжнародних договорів
Поняття ТНК
Загальна характеристика організаційно-правового механізму міжнародної валютної системи
Конференція ООН по торгівлі і розвитку - міжнародна економічна організація
Міжнародний валютний фонд в системі міжн-кредитних організацій і фондів
Суб'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародні організації по торгівлі окремими видами товарів
Поняття і джерела міжнародного валютного права
Принципи зовнішньоекономічної діяльності
Генеральна угода по тарифам і торгівлі міжнародна економічна організація
Основні напрями валютного регулювання
Правові основи зовнішньоекономічної діяльності
Країни- виробники сировини в системі міжнародних організацій (на прикладі ОПЕК).Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)
Порядок укладання договору міжнародної купівлі-продажу товару
Порядок укладання міжнародних економічних договорів за законодавством України
Європейське економічне співтовариство в системі міжнародних економічних організацій
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі -продажу товару
Укладення і виконання міжнародних економічних договорів за законодавством України
Органи управління Європейського Союзу
Принципи міжнародного торгового права
Сутність транспортних сполучень
Європейська економічна комісія як регіональна міжнародна економічна організація
Імунітет держави та його значення у міжнародних економічних відносинах
Повноваження державної митної служби
Міжнародні економічні договори - основне джерело міжнародного економічного права
Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах
Економічна і соціальна Рада ООН - міжнародна організація. Загальна характеристика
Загальна характеристика правового забезпечення виконання міжнародних економічних договорів
Державна митна служба (завдання та функції)
Генеральна Асамблея ООН та її роль у міжнародних економічних відносинах
Засоби вирішення спорів, що випливають з міжнародних договорів
Основні напрями валютного регулювання
Види міжнародних економічних організацій
Арбітражне вирішення міжнародних економічних спорів. Міжнародний арбітраж
Гармонізація національного галузевого законодавства з міжнародним правом
Міжнародна економічна організація як суб'єкт міжнародних економічних відносин
Віденська конвенція про право міжнародних договорів
Імунітет держави та його значення у міжнародних економічних відносинах
Держава як суб'єкт міжнародного права
Міжнародний Суд - орган розв'язання спорів, що випливають з міжнародних економічних договорів
Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права
Міжнародна організація як суб'єкт міжнародних економічних відносин
Характеристика загальних принципів міжнародного економічного права
Особливості джерел міжнародного економічного права та їх відмінність від джерел національного права України
Поняття і система принципів міжнародного економічного права
Значення правового забезпечення виконання міжнародних економічних договорів
Гармонізація законодавства з правовими системами міжнародних організацій
Міжнародно-правові звичаї, рішення міжнародних організацій, міжнародні кодекси як джерела міжнародного економічного права
Реєстрація міжнародних договорів
Правове регулювання міжнародного промислового співробітництва
Співвідношення між міжнародним правом, міжнародним публічним правом, міжнародним економічним правом
Види міжнародних договорів
Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень
Система міжнародного економічного права
Європейський союз як суб'єкт міжнародного економічного права
Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень
Міжнародне економічне право в системі міжнародного права
Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень
Правове регулювання міжнародних економічних договорів
Правове регулювання міжнародних морських перевезень
Правове регулювання міжнародних економічних відносин
Поняття міжнар екон договору
Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень
Види міжнародних транспортних сполучень
Характеристика концепцій міжнародного економічного права
Сутність міжнародних транспортних зв'язків
Організація ООН по промисловому розвитку як міжнародна економічна організація
Міжнародне торгове право - складова частина міжнародного економічного права


На головнуHosted by uCoz