ћ≥жнародне економ≥чне правоѕравове регулюванн¤ д≥¤льност≥ “Ќ  (“–јЌ—Ќј÷-’  ќ–ѕќ–ј÷≤…).
—истема форм орган≥зац≥њ валютно-кредитних в≥дносин
–ежими ≥ноз-х ≥нвестиц≥й на територ≥њ ”крањни
«агальна характеристика д≥¤льност≥ транснац≥ональних корпорац≥й
ƒосв≥д ”крањни по ратиф≥кац≥њ м≥жнародних договор≥в
ѕон¤тт¤ “Ќ 
«агальна характеристика орган≥зац≥йно-правового механ≥зму м≥жнародноњ валютноњ системи
 онференц≥¤ ќќЌ по торг≥вл≥ ≥ розвитку - м≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤
ћ≥жнародний валютний фонд в систем≥ м≥жн-кредитних орган≥зац≥й ≥ фонд≥в
—уб'Їкти та види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥
ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ по торг≥вл≥ окремими видами товар≥в
ѕон¤тт¤ ≥ джерела м≥жнародного валютного права
ѕринципи зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥
√енеральна угода по тарифам ≥ торг≥вл≥ м≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤
ќсновн≥ напр¤ми валютного регулюванн¤
ѕравов≥ основи зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥
 рањни- виробники сировини в систем≥ м≥жнародних орган≥зац≥й (на приклад≥ ќѕ≈ ).ќрган≥зац≥¤ крањн-експортер≥в нафти (ќѕ≈ )
ѕор¤док укладанн¤ договору м≥жнародноњ куп≥вл≥-продажу товару
ѕор¤док укладанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в за законодавством ”крањни
™вропейське економ≥чне сп≥втовариство в систем≥ м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й
 онвенц≥¤ ќќЌ про договори м≥жнародноњ куп≥вл≥ -продажу товару
”кладенн¤ ≥ виконанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в за законодавством ”крањни
ќргани управл≥нн¤ ™вропейського —оюзу
ѕринципи м≥жнародного торгового права
—утн≥сть транспортних сполучень
™вропейська економ≥чна ком≥с≥¤ ¤к рег≥ональна м≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤
≤мун≥тет держави та його значенн¤ у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинах
ѕовноваженн¤ державноњ митноњ служби
ћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ договори - основне джерело м≥жнародного економ≥чного права
‘орми участ≥ держав у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинах
≈коном≥чна ≥ соц≥альна –ада ќќЌ - м≥жнародна орган≥зац≥¤. «агальна характеристика
«агальна характеристика правового забезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в
ƒержавна митна служба (завданн¤ та функц≥њ)
√енеральна јсамбле¤ ќќЌ та њњ роль у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинах
«асоби вир≥шенн¤ спор≥в, що випливають з м≥жнародних договор≥в
ќсновн≥ напр¤ми валютного регулюванн¤
¬иди м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й
јрб≥тражне вир≥шенн¤ м≥жнародних економ≥чних спор≥в. ћ≥жнародний арб≥траж
√армон≥зац≥¤ нац≥онального галузевого законодавства з м≥жнародним правом
ћ≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤ ¤к суб'Їкт м≥жнародних економ≥чних в≥дносин
¬≥денська конвенц≥¤ про право м≥жнародних договор≥в
≤мун≥тет держави та його значенн¤ у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинах
ƒержава ¤к суб'Їкт м≥жнародного права
ћ≥жнародний —уд - орган розв'¤занн¤ спор≥в, що випливають з м≥жнародних економ≥чних договор≥в
’арактеристика спец≥альних принцип≥в м≥жнародного економ≥чного права
ћ≥жнародна орган≥зац≥¤ ¤к суб'Їкт м≥жнародних економ≥чних в≥дносин
’арактеристика загальних принцип≥в м≥жнародного економ≥чного права
ќсобливост≥ джерел м≥жнародного економ≥чного права та њх в≥дм≥нн≥сть в≥д джерел нац≥онального права ”крањни
ѕон¤тт¤ ≥ система принцип≥в м≥жнародного економ≥чного права
«наченн¤ правового забезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в
√армон≥зац≥¤ законодавства з правовими системами м≥жнародних орган≥зац≥й
ћ≥жнародно-правов≥ звичањ, р≥шенн¤ м≥жнародних орган≥зац≥й, м≥жнародн≥ кодекси ¤к джерела м≥жнародного економ≥чного права
–еЇстрац≥¤ м≥жнародних договор≥в
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародного промислового сп≥вроб≥тництва
—п≥вв≥дношенн¤ м≥ж м≥жнародним правом, м≥жнародним публ≥чним правом, м≥жнародним економ≥чним правом
¬иди м≥жнародних договор≥в
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних пов≥тр¤них перевезень
—истема м≥жнародного економ≥чного права
™вропейський союз ¤к суб'Їкт м≥жнародного економ≥чного права
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних автомоб≥льних перевезень
ћ≥жнародне економ≥чне право в систем≥ м≥жнародного права
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних зал≥зничних перевезень
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних морських перевезень
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин
ѕон¤тт¤ м≥жнар екон договору
ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних транспортних перевезень
¬иди м≥жнародних транспортних сполучень
’арактеристика концепц≥й м≥жнародного економ≥чного права
—утн≥сть м≥жнародних транспортних зв'¤зк≥в
ќрган≥зац≥¤ ќќЌ по промисловому розвитку ¤к м≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤
ћ≥жнародне торгове право - складова частина м≥жнародного економ≥чного права


Ќа головнуHosted by uCoz