–ежими ≥ноз-х ≥нвестиц≥й на територ≥њ ”крањниѕрийн¤тий 20 травн¤ 1993 р. ƒекрет  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро режим ≤ноземного ≥нвестуванн¤" закр≥пив не лише особливост≥ режиму ≥ноземних ≥нвестиц≥й на територ≥њ ”крањни, а й вир≥шив р¤д ≥нших питань, пов'¤заних ≥з зд≥йсненн¤м ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ ≥ноземними суб'Їктами.

≤ноземн≥ ≥нвестиц≥њ - це вс≥ види ц≥нностей, що вкладаютьс¤ безпосередньо ≥ноземними ≥нвесторами в об'Їкти ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ зг≥дно з чинним законодавством ”крањни, а п≥дприЇмство з ≥ноземними ≥нвестиц≥¤ми - це п≥дприЇмство (орган≥зац≥¤) будь-¤коњ орган≥зац≥йно-правовоњ форми, створене за законами ”крањни, ¤кщо прот¤гом календарного року в його статутному фонд≥ Ї квал≥ф≥кац≥йна ≥ноземна ≥нвестиц≥¤. ѕри цьому дл¤ новостворених п≥дприЇмств цей критер≥й визначаЇтьс¤ за п≥дсумками першого повного календарного року њх ≥снуванн¤.

«д≥йсненн¤ ≥ноземних ≥нвестиц≥й може бути у таких формах: 1) частковоњ участ≥ в п≥дприЇмствах, що створюютьс¤ сп≥льно з украњнськими юридичними ≥ ф≥зичними особами, або придбанн¤ частки в д≥ючих п≥дприЇмствах; 2) створенн¤ п≥дприЇмств, що повн≥стю належать ≥ноземним ≥нвесторам, 3) придбанн¤ пр¤мо не забороненого законами ”крањни рухомого чи рухомого майна шл¤хом пр¤мого одержанн¤ або у форм≥ акц≥й, обл≥гац≥й та ≥нших ц≥нних папер≥в; 4) придбанн¤ прав користуванн¤ землею та концес≥й на використанн¤ природних ресурс≥в на територ≥њ крањни; 5) придбанн¤ ≥нших майнових прав; 6) в ≥нших формах зд≥йсненн¤ ≥нвестиц≥й.

«аборона та (або) обмеженн¤ будь-¤ких форм зд≥йсненн¤ ≥ноземних ≥нвестиц≥й може в≥дбуватис¤ т≥льки в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни Ќа територ≥њ ”крањни встановлюЇтьс¤ нац≥ональний режим ≥нвестиц≥йноњ та ≥ншоњ господарськоњ д≥¤льност≥

ƒекретом "ѕро режим ≥ноземного ≥нвестуванн¤" встановлен≥ державн≥ гарант≥њ захисту ≥ноземних ≥нвестиц≥й в≥д зм≥ни законодавства (ст. 8), в≥д примусових вилучень, а також незаконних д≥й державних орган≥в та службових ос≥б (ст. 9), у раз≥ припиненн¤ ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ (ст. 10) та ≥н.Ќа головнуHosted by uCoz