Економічна і соціальна Рада ООН - міжнародна організація. Загальна характеристикаЕкономічна і Соціальна Рада була створена у 1946 р. як один із головних органів 00Н, покликаний розв'язувати конкретні завдання міжнародного економічного співробітництва. Вона складається із 54 членів, які обираються Генеральною Асамблеєю на три роки. Через кожен рік склад ЕКОСОР обновлюється на одну третину, тобто переобираються 18 членів.В особливо гострій боротьбі проходили вибори на 47-й сесії Генеральної Асамблеї 00Н (жовтень 1992 р.). Спостерігалася гостра конкурентна боротьба між країнами, що представляють Східну Європу, Крім України, від групи цих країн обрано

Росію та Румунію. Угорщина, яка також претендувала на обрання до складу Ради, у другому турі голосування зняла свою кандидатуру, одержавши 55 голосів з необхідних для обрання 108. В цьому ж турі Україна набрала 106 голосів, а в заключному третьому турі за неї проголосувало 159 країн. Таким чином, членами ЕКОСОР знову були обрані Багами, Бутан, Великобританія, Габон, Данія, Заїр, Лівія, Канада, Мексика, Нігерія, Норвегія, Китай, Куба, Республіка Корея, Румунія, Російська Федерація, Україна, Шрі Ланка. Постійні члени Ради Безпеки обираються до ЕКОСОР на кожен черговий строк. Рада проводить дослідження і складає доповідь з міжнародних питань у галузях економіки, соціального і культурного життя, освіти, охорони здоров'я, а також подає відповідні рекомендації Генеральній Асамблеї 00Н. Вона також бере участь у підготовці проектів конвенцій і скликає міжнародні конференції з питань, що входять до її компетенції, подає інформацію Раді Безпеки 00Н і допомагає їй у роботі. Найвищим органом ЕКОСОР є чергова сесія, яка скликається два рази на рік. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку (США). При ЕКОСОР діє п'ять регіональних економічних комісій 00Н.Економічна і Соціальна комісія 00Н для Азії і Тихого океану, Економічна комісія 00Н для Африки, Економічна комісія 00Н для Європи, Економічна комісія 00Н для Західної Азії, Економічна комісія 00Н для Латинської Америки і Карибського басейну. Крім того, при ЕКОСОР діє понад 20 постійних комітетів і комісій (з природних ресурсів, планування, розвитку, застосування досягнень науки та техніки в цілях розвитку, становища жінок, народонаселення, прав людини та ін.).

Регіональні економічні комісії, як зазначалося, створені й функціонують під керівництвом ЕКОСОР. Їх основним завданням є сприяння проведенню погоджених заходів з економічного співробітництва країн відповідного регіону. З цією метою вони здійснюють необхідні дослідження, поширюють інформаційні та статистичні матеріали. Постійно діючим органом комісій є їх секретаріати, до складу яких входять різні комітети. Суттєвим для правового статусу цих комісій є те, що вони, на відміну від допоміжних органів ЕКОСОР, мають ширшу і самостійнішу компетенцію. Вони, наприклад, мають право безпосередньо давати рекомендації державам відповідного регіону без затвердження їх ЕКОСОР. До складу регіональних економічних комісій входить різна кількість країн. Так, ----- Економічна комісія 00Н для Азії і Тихого океану включає 35 країн,

Економічна комісія 00Н для Африки - 50,

Економічна комісія 00Н для Європи - 34,

Економічна комісія 00Н для Західної Азії -14,

Економічна комісія 00Н для Латинської Америки і Карибського басейну - 33 країни.

Для прикладу детальніше розглянемо одну із таких регіональних економічних комісій - Економічну комісію 00Н для Європи, яку ще називають Європейською економічною комісією (ЄЕК). Вона створена у 1947 р. відповідно до резолюції 1-ї сесії Генеральної Асамблеї 00Н від 10 грудня 1945 р. Членами цієї комісії, поряд з 32 європейськими країнами, є також США та Канада; до складу цієї Комісії входить і Україна. ЄЕК покликана сприяти погодженню дій країн Європи, спрямованих на їхній економічний розвиток, підтримувати та зміцнювати економічні зв'язки і відносини між європейськими країнами, а також з іншими країнами світу. Комісія здійснює досить широку й активну діяльність, про яку спеціально відзначалося у Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Цією Комісією розроблено ряд типових контрактів та інших правових документів, які успішно застосовуються при здійсненні міжнародних економічних зв'язків Схід- Захід. Вона брала участь у роботі щодо уніфікації арбітражного розгляду спорів. Найвищим органом ЄЕК є пленарна сесія, яка скликається щорічно. У складі комісії створені галузеві комітети (з сільського господарства, вугілля, електроенергії, будівництва та містобудування, житла, лісоматеріалів, хімічної промисловості, газу, внутрішнього транспорту, чорної металургії, зовнішньої торгівлі, з проблем водних ресурсів). Крім цього, у складі комісії функціонують три спеціальні органи, які займаються проблемами науки і техніки, економіки та зовнішнього середовища. Виконавчим постійно діючим органом є секретаріат. Місцезнаходження комісії - Женева (Швейцарія).

Держави-засновники 00Н підписали Статут про створення цієї Організації 26 червня 1945 р. на установчій конференції, що відбулася в Сан-Франціско. Статут набрав чинності 24 жовтня того ж року. На початку 1985 р. до складу 00Н входили 185 держав.

Серед керівних органів 00Н - Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР).

Вона уповноважена досліджувати та складати доповіді з міжнародних питань у сферах економіки, культури, освіти, охорони здоров'я, прав людини, екології, соціальної сфери та надсилати відповідні рекомендації Генеральній Асамблеї 00Н, її членам, спеціалізованим агенціям 00Н, координувати їх діяльність, укладати з ними угоди (їх затверджує Генеральна Асамблея), отримувати від них доповіді, надсилати відповідну інформацію до Ради Безпеки.

Економічна і соціальна рада збирається на сесії двічі на рік. Рада складається з 54 членів 00Н. їх обирає Генеральна Асамблея. Щороку склад ЕКОСОР поновлюється на третину. Цей орган має регіональні комісії.На головнуHosted by uCoz