ѕринципи м≥жнародного торгового праваћ≥жнародна торг≥вл¤ зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥ принцип≥в, ¤к≥ д≥стали своЇ закр≥пленн¤ у багатьох м≥жнародно-правових документах ≥, насамперед, у документах  онференц≥њ ќ ќЌ з торг≥вл≥ ≥ розвитку(ёЌ “јƒ) («аключний акт в≥д 15 червн¤ 1964 р.). —истема загальних основних принцип≥в м≥жнародноњ торг≥вл≥ включаЇ в себе 14 наступних принцип≥в: 1) торгов≥ в≥дносини базуютьс¤ на основ≥ поваги до принципу суверенноњ р≥вност≥, самовизначенн¤ народ≥в ≥ невтручанн¤ у внутр≥шн≥ справи ≥нших держав; 2) недопущенн¤ дискрим≥нац≥њ, що може зд≥йснюватись у зв'¤зку з приналежн≥стю держав до р≥зних соц≥ально-економ≥чних систем; 3) кожна крањна маЇ суверенне право на в≥льну торг≥влю з ≥ншими крањнами; 4) економ≥чний розвиток ≥ соц≥альний прогрес мають стати загальною справою усього м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, спри¤ти зм≥цненню мирних в≥дносин м≥ж крањнами; 5) нац≥ональна ≥ м≥жнародна економ≥чна пол≥тика повинна бути спр¤мована на дос¤гненн¤ м≥жнародного под≥лу прац≥ в≥дпов≥дно до потреб та ≥нтерес≥в крањн, що розвиваютьс¤, ≥ св≥ту в ц≥лому; 6) м≥жнародна торг≥вл¤ маЇ регулюватис¤ правилами, ¤к≥ спри¤ють економ≥чному ≥ соц≥альному прогресу; 7) розширенн¤ ≥ всеб≥чний розвиток м≥жнародноњ торг≥вл≥ залежить в≥д можливост≥ доступу на ринки ≥ виг≥дност≥ ц≥н на сировинн≥ товари, що експортуютьс¤; 8) м≥жнародна торг≥вл¤ маЇ бути взаЇмовиг≥дною ≥ вестис¤ в режим≥ найб≥льшого спри¤нн¤, в њњ межах не повинн≥ застосовуватис¤ д≥њ, ¤к≥ завдають шкоди торговим ≥нтересам ≥нших крањн; 9) розвинут≥ крањни, ¤к≥ беруть участь у рег≥ональних економ≥чних угрупованн¤х, повинн≥ робити все в≥д них залежне, щоб не завдавати шкоди ≥ негативно не впливати на розширенн¤ њх ≥мпорту ≥з трет≥х крањн, особливо крањн, що розвиваютьс¤; 10) м≥жнародна торг≥вл¤ маЇ спри¤ти розвитку рег≥ональних економ≥чних угруповань, ≥нтеграц≥њ та ≥нших форм економ≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж крањнами, що розвиваютьс¤; 11) м≥жнародн≥ установи ≥ крањни, що розвиваютьс¤, мають забезпечити зб≥льшенн¤ притоку м≥жнародноњ ф≥нансовоњ, техн≥чноњ ≥ економ≥чноњ допомоги дл¤ п≥дкр≥пленн¤ ≥ п≥дтримки шл¤хом поповненн¤ експортноњ виручки крањн, що розвиваютьс¤, њхн≥х зусиль дл¤ прискоренн¤ свого економ≥чного зростанн¤; 12) значна частина кошт≥в, ¤к≥ вив≥льнюютьс¤ внасл≥док роззброЇнн¤, повинна спр¤мовуватис¤ на економ≥чний розвиток крањн, що розвиваютьс¤;13) ƒержавам, ¤к≥ не мають виходу до мор¤, необх≥дно надати максимум можливостей, ¤к≥ б дали њм змогу подолати вплив внутр≥континентального положенн¤ на њх торг≥влю;14) ѕовна деколон≥зац≥¤ в≥дпов≥дно до ƒекларац≥њ 00Ќ про наданн¤ незалежност≥ колон≥альним крањнам ≥ народам Ї необх≥дною умовою економ≥чного розвитку та зд≥йсненн¤ суверенних прав крањн на природн≥ багатства.

 онференц≥¤ виробила ≥ рекомендувала р¤д спец≥альних принцип≥в, ¤к≥ визначають м≥жнародн≥ торгов≥ в≥дносини ≥ торгову пол≥тику ≥ спри¤ють розвитку зовн≥шньоњ торг≥вл≥. ѕереважно вони спр¤мован≥ на п≥дтримку крањн, що розвиваютьс¤- ƒе¤к≥ правов≥ принципи м≥жнародноњ торг≥вл≥ були вироблен≥ ≥ другою сес≥Їю  онференц≥њ з торг≥вл≥ ≥ розвитку (ƒел≥, 1968р.)Ќа головнуHosted by uCoz