Генеральна Асамблея ООН та її роль у міжнародних економічних відносинахГенеральна Асамблея є одним із вищих органів 00Н. Вона займається питаннями співробітництва держав в економічній, соціальній та інших сферах. На неї покладені функції керівництва діяльністю Економічної та Соціальної Ради (ЕКОСОР). Відповідно до ст. 13 Статуту 00Н Генеральна Асамблея передбачає організацію досліджень і прийняття рекомендацій, спрямованих на сприяння міжнародному співробітництву, зокрема в економічній сфері. Функції і повноваження Генеральної Асамблеї 00Н у цій сфері регламентовані у главах IX "Міжнародне економічне і соціальне співробітництво " (ст. 55-60) і Х "Економічна і Соціальна Рада" (ст. 61-72) Статуту 00Н. Питання економічного співробітництва посідають важливе місце у діяльності Генеральної Асамблеї 00Н. Уже на її 16-й сесії, що відбулась у 1961 р., була прийнята резолюція "Міжнародна торгівля як важливий інструмент економічного розвитку", в якій вперше було порушено питання про скликання в межах 00Н міжнародної економічної конференції. А на 17-й сесії (1962 р.) з ініціативи колишнього СРСР були прийняті рекомендації щодо проведення міжнародної торгової конференції. У 1963 р. 18-та сесія Генеральної Асамблеї 00Н розглянула питання нормалізації і розвитку міжнародної торгівлі. Завдяки активній позиції цього органу у 1964 р. у Женеві була скликана І Конференція 00Н з торгівлі і розвитку, яка відіграла надзвичайно важливу роль в організації та здійсненні міжнародної торгівлі. Подальша хронологія і аналіз змісту діяльності Генеральної Асамблеї 00Н свідчать про надзвичайно важливе її значення у розвитку міжнародного економічного співробітництва. Так, на 25-й сесії (1970 р.) була прийнята "Міжнародна стратегія розвитку", яка, зокрема, передбачала важливі заходи щодо прискорення економічного становлення країн, що розвиваються; на 29-й сесії (1974 р.) була прийнята Хартія економічних прав та обов'язків держав; у 1974 р. на VI спеціальній сесії приймається Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку і Програма дій щодо встановлення нового міжнародного економічного порядку; у 1975 р. на VII спеціальній сесії було розглянуто питання "Розвиток і міжнародне економічне співробітництво"; у 1980 р. ще раз було розглянуто питання про встановлення нового міжнародного економічного порядку. Активна діяльність Генеральної Асамблеї в організації економічного співробітництва характерна і для сучасного періоду.На головнуHosted by uCoz