ћ≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤ ¤к суб'Їкт м≥жнародних економ≥чних в≥дносинќдним ≥з ефективних шл¤х≥в побудови багатостороннього економ≥чного сп≥вроб≥тництва Ї створенн¤ м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й, покликаних спри¤ти укладенню багатосторонн≥х договор≥в, створювати м≥жнародн≥ механ≥зми з нагл¤ду ≥ контролю за њх виконанн¤м, розробл¤ти та встановлювати норми, спр¤мован≥ на правове регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, та ≥н. 24 жовтн¤ 1945 р. була створена м≥жнародна, м≥ждержавна орган≥зац≥¤ - ќрган≥зац≥¤ ќб'Їднаних Ќац≥й, основними ц≥л¤ми ¤коњ Ї п≥дтриманн¤ м≥жнародного миру ≥ безпеки, розвиток дружн≥х в≥дносин на основ≥ поважанн¤ принципу р≥вноправност≥ ≥ самовизначенн¤ народ≥в, зд≥йсненн¤ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва в розв'¤занн≥ м≥жнародних проблем економ≥чного, соц≥ального, культурного ≥ гуман≥тарного характеру√оловною у систем≥ соц≥ал≥стичних крањн була (–≈¬). як в≥домо, процеси, ¤к≥ в≥дбувалис¤ у 80-90 роках XX ст. у багатьох соц≥ал≥стичних крањнах, привели до припиненн¤ ≥снуванн¤ –≈¬. —истема кап≥тал≥стичних держав була .ѕерший найб≥льш узагальнений под≥л м≥жнародних орган≥зац≥й даЇ можлив≥сть вид≥лити њх чотири групи: 1) ун≥версальн≥ м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ, членами ¤ких Ї держави р≥зних соц≥ально-економ≥чних систем; 2) м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ, членами ¤ких були соц≥ал≥стичн≥ крањни; 3) м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ об'Їднували кап≥тал≥стичн≥ крањни; 4) м≥жнародн≥ рег≥ональн≥ орган≥зац≥њ, до складу ¤ких вход¤ть крањни, що розвиваютьс¤.  ласиф≥кац≥ю м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й можна продовжити ≥ в межах кожноњ ≥з названих груп.—еред такоњ ун≥версальноњ м≥жнародноњ орган≥зац≥њ, ¤к 00Ќ, можна вид≥лити дв≥ п≥дгрупи:1) спец≥ал≥зован≥ установи 00Ќ :ќрган≥зац≥¤ ќб'Їднаних Ќац≥й з промислового розвитку;2)допом≥жн≥ органи 00Ќ, ¤к≥ користуютьс¤ статусом м≥жнародних орган≥зац≥й: онференц≥¤ з торг≥вл≥ та розвитку. ѕевну роль у розвитку м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва в окремих напр¤мах в≥д≥грають м≥жнародн≥ та рег≥ональн≥ м≥жур¤дов≥ галузев≥ орган≥зац≥њ, зокрема ѕродо вольча ≥ с≥льськогосподарська орган≥зац≥¤ ќ ќЌ, ¬сесв≥тн¤ поштова сп≥лка, ќрган≥зац≥¤ м≥жнародноњ цив≥льноњ ав≥ац≥њ, ћ≥жур¤дова морська консультативна орган≥зац≥¤, ћ≥жнародний банк економ≥чного сп≥вроб≥тництва та ≥н. ¬с≥ назван≥ орган≥зац≥њ над≥лен≥ м≥жнародною правосуб'Їктн≥стю ≥ в≥д≥грають значну роль в орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн≥ м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва. —творен≥ на основ≥ м≥жнародних договор≥в, вони у межах своЇњ д≥¤льност≥ обговорюють р≥зноман≥тн≥ економ≥чн≥ проблеми, розробл¤ють ≥ приймають нормативн≥ акти та окрем≥ норми м≥жнародного економ≥чного права

ѕ≥д м≥жнародними економ≥чними орган≥зац≥¤ми сл≥д розум≥ти так≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ на основ≥ м≥жнародно-догов≥рних в≥дносин провад¤ть д≥¤льн≥сть, пов'¤зану з орган≥зац≥Їю та зд≥йсненн¤м м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва. ѕравоздатн≥сть, ¤кою над≥лен≥ м≥жнародн≥ економ≥чн≥ орган≥зац≥њ, даЇ њм змогу укладати р≥зн≥ угоди ¤к з окремими державами, так ≥ з м≥жнародними орган≥зац≥¤ми в межах завдань ≥ ц≥лей, закр≥плених в њхн≥х установчих документах. ћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ орган≥зац≥њ користуютьс¤ ≥мун≥тетом, що маЇ важливе значенн¤ дл¤ њхньоњ д≥¤льност≥. ¬≥дпов≥дно до  онвенц≥њ про правовий статус, прив≥лењ та ≥мун≥тет м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й в≥д 5 грудн¤ 1980 р., майно ≥ активи цих орган≥зац≥й мають ≥мун≥тет в≥д будь-¤коњ форми адм≥н≥стративного та судового втручанн¤, за вин¤тком випадк≥в, коли сама орган≥зац≥¤ в≥дмовл¤Їтьс¤ в≥д ≥мун≥тету (ст. 4).Ќа головнуHosted by uCoz