ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних пов≥тр¤них перевезень¬икористанн¤ цив≥льного пов≥тр¤ного флоту дл¤ зд≥йсненн¤ м≥жнародних перевезень вантаж≥в ≥ пасажир≥в потребуЇ в≥дпов≥дного правового регулюванн¤ в≥дносин, що складаютьс¤ ри цьому. ¬одночас виникаЇ необх≥дн≥сть створенн¤ м≥жнародних орган≥зац≥й у ц≥й галуз≥. ћ≥жнародна ав≥атранспортна асоц≥ац≥¤, створена у 1919 р. Ќа початок 40-х рок≥в до нењ вже входили [найкрупн≥ш≥ ав≥акомпан≥њ ™вропи, —Ўј. ” 1945 р. було проведено реорган≥зац≥ю ц≥Їњ асоц≥ац≥њ, прийн¤то њњ —татут. ƒо складу асоц≥ац≥њ вв≥йшли ав≥акомпан≥њ ™вропи, —Ўј, јз≥њ, јвстрал≥њ. ¬≥дпов≥дно до положень —татуту асоц≥ац≥¤ покликана спри¤ти: розвитку безпечного, регул¤рного й економ≥чного сполученн¤; посиленню рол≥ ав≥ац≥њ у торгових (комерц≥йних) перевезенн¤х ≥ пов'¤заних з ними проблем; пошуку засоб≥в дл¤ дос¤гненн¤ сп≥вроб≥тництва м≥ж автотранспортними п≥дприЇмствами, ¤к≥ беруть участь в експлуатац≥њ м≥жнародних пов≥тр¤них л≥н≥й; сп≥вроб≥тництву з ћ≥жнародною орган≥зац≥Їю ÷ив≥льноњ ав≥ац≥њ ≥ ≥н.м≥жн. орган≥зац≥¤ми. « метою регулюванн¤ в≥дносин м≥ж членами асоц≥ац≥њ вона розробила ≥ прийн¤ла р¤д важливих документ≥в. ÷е : Їдин≥ умови перевезенн¤ (1927 р.), форми б≥лет≥в, багажних квитанц≥й ≥ накладних (1929 р.), умови перевезенн¤ пасажир≥в багажу (1954 р.) та ≥н. ” 1944 р. була заснована м≥жур¤дова спец≥ал≥зована установа (орган≥зац≥¤) - ћ≥жнародна орган≥зац≥¤ цив≥льноњ ав≥ац≥њ (≤ јќ), ¤ка практично почала функц≥онувати у 1947 р. ƒо ѓѓ складу входить понад 160 крањн св≥ту. ќрган≥зац≥¤ вивчаЇ проблеми м≥жнародних пов≥тр¤них сполучень, розробл¤Ї рекомендац≥њ та стандарти щодо правил польот≥в, експлуатац≥њ л≥так≥в, спри¤Ї безпец≥ польот≥в на м≥жнародних ав≥ал≥н≥¤х. ¬она прийн¤ла (¤к додаток до „икагськоњ конвенц≥њ) ћ≥жнародн≥ стандарти ≥ рекомендувала практичн≥ заходи щодо забезпеченн¤ безпеки, регул¤рност≥ та ефективност≥ пов≥тр¤ноњ нав≥гац≥њ ≥ забезпеченн¤ пов≥тр¤них перевезень.—тандарти ≥ рекомендац≥њ визначають д≥¤льн≥сть п≥лот≥в автотранспортних компан≥й, ек≥паж≥в л≥так≥в, оператор≥в служби пов≥тр¤ного руху ≥ наземних ек≥паж≥в, а також конструкц≥ю ≥ характеристику л≥така та його устаткуванн¤. Ќею розроблен≥ правила польот≥в - ¤к в≥зуальних, так ≥ за приладами, а також аеронав≥гац≥йн≥ карти, ¤к≥ використовуютьс¤ в усьому св≥т≥.

÷≥ документи створюють в≥дпов≥дну правову базу дл¤ м≥жнародних перевезень.  рањни - учасниц≥ ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ цив≥льноњ ав≥ац≥њ в≥дпов≥дно до ≥њ —татуту повинн≥ передавати њй коп≥њ вс≥х укладених ними угод, договор≥в, конвенц≥й з питань цив≥льноњ ав≥ац≥њ. ¬они мають враховувати рекомендац≥њ ц≥Їњ орган≥зац≥њ. « метою орган≥зац≥њ пов≥тр¤них польот≥в цив≥льних л≥так≥в одн≥Їњ держави над територ≥Їю ≥ншоњ укладаютьс¤ спец≥альн≥ двосторонн≥ ≥ багатосторонн≥ угоди (договори), ¬ них п≥дтверджуЇтьс¤ право на експлуатац≥ю в≥дпов≥дноњ пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ, встановлюЇтьс¤ розклад ≥ визначаютьс¤ тарифи, закр≥плюютьс¤ положенн¤ про забезпеченн¤ безпеки польот≥в, д≥њ законодавства ≥ р≥зних правил, пор¤док веденн¤ переговор≥в при виникненн≥ спор≥в щодо тлумаченн¤ ≥ застосуванн¤ угоди тошо.Ќа головнуHosted by uCoz