—утн≥сть транспортних сполучень” систем≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин важливе м≥сце пос≥дають в≥дносини, пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю ≥ здйсненн¤м м≥жнародних перевезень пасажир≥в ≥ вантаж≥в р≥зними видами транспорту (зал≥зничним, автомоб≥льним, пов≥тр¤ним, морським, р≥чковим).

ћ≥жнародн≥ транспортн≥ перевезенн¤ - це необх≥дна умова усп≥шного розвитку м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ѕеревезенн¤ сировини, матер≥ал≥в, устаткуванн¤, с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та ≥нших вантаж≥в, передбачених м≥жнародними договорами та угодами, - це один ≥з засоб≥в њх реального виконанн¤. ¬≥д ч≥ткого урегулюванн¤ м≥жнародних в≥дносин у галуз≥ транспорту багато в чому залежать результати у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ в р≥зних його напр¤мах. ÷≥ в≥дносини, ¤к≥ виникають м≥ж державами, нац≥ональними органами управл≥нн¤ транспортом, м≥жнародними орган≥зац≥¤ми, регулюютьс¤ в≥дпов≥дними м≥жнародними принципами ≥ нормами. ѓх система ≥ в≥дображаЇ зм≥ст м≥жнародного транспортного права ¤к п≥дгалуз≥, складовоњ частини м≥жнародного економ≥чного права. ѕ≥д м≥жнародним транспортним правом сл≥д розум≥ти систему м≥жнародно-правових принцип≥в ≥ норм, ¤к≥ регулюють в≥дносини, що виникають у процес≥ використанн¤ р≥зних вид≥в транспорту у сфер≥ м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва. ѕринципи ≥ норми м≥жнародного транспортного права д≥стають своЇ юридичне закр≥пленн¤ у р≥зних джерелах: м≥жнародних договорах та угодах з питань транспорту, актах м≥жнародних орган≥зац≥й (асоц≥ац≥й, конференц≥й, палат, ком≥с≥й тощо). Ќайб≥льш поширеними Ї м≥жнародн≥ договори з питань транспорту (транспортн≥ договори). ¬они укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ≥ за дорученн¤м ур¤ду центральними органами управл≥нн¤ транспортом - м≥н≥стерствами та ≥ншими установами, ¤к≥ ≥д≥йснюють кер≥вництво зал≥зничним, морським, р≥чковим, пов≥тр¤ним транспортом.

«а к≥льк≥стю крањн, ¤к≥ беруть участь у под≥бного роду м≥жнародних договорах, њх можна под≥лити на багатосторонн≥ ≥ двосторонн≥. ƒо багатосторонн≥х договор≥в сл≥д в≥днести, наприклад,  онвенц≥ю про в≥дкрите море, п≥дписану у 1958 р. 13-ма державами; ”году про ћ≥жнародну сп≥лку зал≥зниць 1922 р та ≥нш≥. ћ≥жнародн≥ транспортн≥ договори можуть бути р≥зного зм≥сту, в них обов'¤зково враховуЇтьс¤ специф≥ка виду транспортних засоб≥в. “ак, у договор≥ про торгове судноплавство визначаЇтьс¤, територ≥¤, на ¤ку поширюЇтьс¤ догов≥р; питанн¤ спри¤нн¤ стор≥н свобод≥ торгового судноплавства; п≥дтримка ≥ розвиток д≥лових в≥дносин м≥ж органами управл≥нн¤ транспортом; дотриманн¤ у м≥жнародному судноплавств≥ принципу в≥льноњ ≥ справедливоњ конкуренц≥њ; визнанн¤ нац≥ональноњ належност≥ судна; наданн¤ допомоги при корабельних катастрофах ≥ авар≥¤х та ≥нш≥ питанн¤.Ќа головнуHosted by uCoz