ѕравов≥ основи зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥«а площею, чисельн≥стю населенн¤, природоресурсним, промисловим ≥ науково-осв≥тн≥м потенц≥алом ”крањна Ї великою св≥товою крањною. ƒл¤ того щоб зд≥йснювати економ≥чне сп≥вроб≥тництво ≥з заруб≥жними крањнами, ”крањн≥ потр≥бна належна правова база.

 оли ”крањна була суб'Їктом —–—–, њњ зовн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть в≥дбувалась у межах правового пол¤, ¤кому були притаманн≥ командно-адм≥н≥стративна економ≥ка та на¤вн≥сть монопол≥њ зовн≥шньоњ торг≥вл≥.‘актично правова база зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни почала створюватись п≥сл¤ здобутт¤ крањною незалежност≥.

22 грудн¤ 1993 р. ¬ерховна –ада ”крањни прийн¤ла «акон ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни" (дал≥ - «акон). ѕоложенн¤ «акону визначають загальний пор¤док укладенн¤ ≥ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в незалежно в≥д њх характеру. «азначений «акон Ї правовою основою укладенн¤ ”крањною м≥жнародних економ≥чних договор≥в.

ћ≥жнародн≥ договори ”крањни з ≥ноземними державами та м≥жнародними орган≥зац≥¤ми укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, њњ ”р¤ду, м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади. ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни подаЇ ”р¤ду пропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в. ≤нш≥ м≥н≥стерства та центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади подають ”р¤ду так≥ пропозиц≥њ разом з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни чи за погодженн¤м з ним. ћ≥жнародн≥ договори м≥жв≥домчого характеру укладаютьс¤ в≥дпов≥дно до пор¤дку, ¤кий встановлено  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕропозиц≥њ м≥ст¤ть обгрунтуванн¤ необх≥дност≥ укладенн¤ м≥жнародного договору, його проект ≥ в раз≥ потреби - рекомендац≥њ делегац≥њ чи представнику ”крањни щодо веденн¤ переговор≥в з укладенн¤ договору.

¬еденн¤ переговор≥в, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору, його п≥дписанн¤ зд≥йснюютьс¤ лише уповноваженими особами.

” ст. 7 «акону визначено м≥жнародн≥ договори, ¤ким потр≥бна ратиф≥кац≥¤ ¬ерховною –адою ”крањни. «окрема, загальноеконом≥чн≥ м≥жнародн≥ договори, а також угоди про участь ”крањни в м≥ждержавних орган≥зац≥¤х (об'Їднанн¤х) п≥дл¤гають ратиф≥кац≥њ парламентом.

«акон передбачаЇ також пор¤док приЇднанн¤ ”крањни до вже укладених ≥ншими державами (м≥жур¤довими орган≥зац≥¤ми) м≥жнародних договор≥в.

” ст. 12 «акону заф≥ксовано, що ”крањна маЇ дотримуватись укладених нею м≥жнародних договор≥в. «агальний нагл¤д за виконанн¤м м≥жнародних договор≥в ”крањни зд≥йснюЇ ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни. –атиф≥кован≥ м≥жнародн≥ договори ”крањни (в≥дпов≥дно до ст. 9  онституц≥њ) вважаютьс¤ нев≥д'Їмною складовою нац≥онального законодавства ”крањни.

ћ≥жнародн≥ договори, що набрали чинност≥ в ”крањн≥, реЇструЇ ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни у —екретар≥ат≥ 00Ќ та у в≥дпов≥дних органах ≥нших м≥жнародних орган≥зац≥й. јкти про ратиф≥кац≥ю м≥жнародних договор≥в та њх тексти (останн≥ - не завжди) публ≥куютьс¤ в "ќф≥ц≥йному в≥снику ”крањни".

«акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" було прийн¤то ще в —–—– 16 кв≥тн¤ 1991 р.

ƒержавним органам заборон¤Їтьс¤ втручатись у зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть у випадках, не передбачених законодавством ”крањни. —уб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни мають право в≥дкривати представництва на територ≥њ ≥нших держав зг≥дно з њх законами. ≤ноземн≥ суб'Їкти господарюванн¤, що зд≥йснюють зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть на територ≥њ ”крањни, мають право в≥дкривати в н≥й представництва. —торони зовн≥шньоеконом≥чного договору мають бути здатними до його укладенн¤.

«овн≥шньоеконом≥чн≥ угоди укладаютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, м≥жнародних угод, м≥жнародних звичањв, рекомендац≥й м≥жнародних орган≥в та орган≥зац≥й, ¤кщо це не заборонено пр¤мо або у виключн≥й форм≥ законодавством ”крањни.

«овн≥шньоеконом≥чна угода складаЇтьс¤ в письмов≥й форм≥, ¤кщо ≥нше не встановлено законом або м≥жнародним договором ”крањни. якщо така угода укладаЇтьс¤ ф≥зичною особою, то достатньо лише њњ п≥дпису. ¬≥д ≥мен≥ ≥нших суб'Їкт≥в контракт п≥дписують дв≥ особи.

ƒл¤ укладенн¤ зовн≥шньоеконом≥чного договору не потр≥бний дозв≥л орган≥в влади та вищоњ орган≥зац≥њ, кр≥м випадк≥в, спец≥ально обумовлених законодавством. ћожуть укладатись будь-¤к≥ зовн≥шньоеконом≥чн≥ контракти, окр≥м пр¤мо ≥ у виключн≥й форм≥ заборонен≥ законодавством ”крањни. «овн≥шньоеконом≥чна угода може бути визнана нед≥йсною у судовому або арб≥тражному пор¤дку, ¤кщо вона суперечить законам ”крањни та њњ м≥жнародним договорам. ѕередбачено, законодавство ¤коњ саме крањни застосовуЇтьс¤ до визначенн¤ прав та обов'¤зк≥в стор≥н.

«акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" в≥д 1б кв≥тн¤ 1991 р. ¬ ньому нормативне визначен≥ принципи, види ≥ суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, питанн¤ правового регулюванн¤ њхньоњ д≥¤льност≥ та ≥н.

12 грудн¤ 1991 р.було прийн¤то ћитний кодекс ”крањни, ¤кий визначив принципи орган≥зац≥њ митноњ справи в ”крањн≥. Ѕули прийн¤т≥ в≥дпов≥дн≥ закони про державне мито, Їдиний митний тариф.

¬ р¤д≥ закон≥в, присв¤чених ≥ншим питанн¤м правового регулюванн¤, м≥ст¤тьс¤ норми, що стосуютьс¤ орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн¤ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥: "ѕро п≥дприЇмництво" в≥д 7 лютого 1991 р. ≥ "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" в≥д 27 березн¤ !991 р. та ≥н. « р¤ду питань зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ приймалис¤ в≥дпов≥дн≥ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕроте регулюванн¤ даЇ можлив≥сть держав≥ з урахуванн¤м сусп≥льних ≥нтерес≥в упор¤дкувати в≥дносини зовн≥шньоеконом≥чного характеру, створити в≥дпов≥дний правовий режим (правопор¤док), дотриманн¤ ¤кого спри¤Ї розвитку м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва, п≥двищенню його ефективност≥.

ќкр≥м «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" ≥снують ще й так≥ нормативно-правов≥ акти:o ÷ив≥льний кодекс ”крањни;o «акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" в≥д 16.04.91;o «акон ”крањни "ѕро пор¤док зд≥йсненн¤ розрахунк≥в в ≥ноземн≥й валют≥" в≥д 23.09.94;o «акон ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н та доповнень до «акону ”крањни "ѕро пор¤док зд≥йсненн¤ розрахунк≥в в ≥ноземн≥й валют≥"" в≥д 07.05.96;o «акон ”крањни "ѕро операц≥њ з давальницькою сировиною у зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносинах" в≥д 15.09.95;o ƒекрет  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро систему валютного регулюванн¤ ≥ валютного контролю" в≥д 19.02.93;o ”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро ≥ндикативн≥ ц≥ни на товари при зд≥йсненн≥ суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни експортно-≥мпортних операц≥й" в≥д 18.11.94;o ”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро застосуванн¤ ћ≥жнародних правил ≥нтерпретац≥њ комерц≥йних терм≥н≥в" в≥д 04.10.94;

o ”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро заходи щодо впор¤дкуванн¤ розрахунк≥в за договорами, ¤к≥ укладають суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ ”крањни" в≥д 04.11.94;o ”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро регулюванн¤ бартерних (товарообм≥нних) операц≥й у сфер≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥" в≥д 27.01.95;o ”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро додатков≥ заходи щодо регулюванн¤ бартерних (товарообм≥нних) операц≥й у сфер≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥" в≥д 26.07.95;o ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ≥ Ќац≥онального банку ”крањни "ѕро типов≥ плат≥жн≥ умови зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в) ≥ типов≥ форми захисних застережень до зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в), ¤к≥ передбачають розрахунки в ≥ноземн≥й валют≥" в≥д 21.06.95;

o ѕоложенн¤ про форму зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в). «атверджене наказом ћ«≈«торгу ”крањни в≥д 05.10.95 (зареЇстровано у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 09.10.95 за є 367/903).o ѕор¤док реЇстрац≥њ та обл≥ку зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в. «атверджений наказом ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни в≥д 29.06.2000 є 136 (зареЇстровано у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 17.07.2000 за є 420/4641).Ќа головнуHosted by uCoz