—утн≥сть м≥жнародних транспортних зв'¤зк≥в” систем≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин важливе м≥сце пос≥дають в≥дносини, пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю ≥ зд≥йсненн¤м м≥жнародних перевезень пасажир≥в ≥ вантаж≥в р≥зними видами транспорту (зал≥зничним, автомоб≥льним, пов≤тр¤ним, морським, р≥чковим). ћ≥жнародн≥ транспортн≥ перевезенн¤ - це необх≥дна умова усп≥шного розвитку м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ѕеревезенн¤ сировини, матер≥ал≥в, устаткуванн¤, с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та ≥нших вантаж≥в, передбачених м≥жнародними договорами та угодами, - це один ≥з засоб≥в њх реального виконанн¤. ¬≥д ч≥ткого урегулюванн¤ м≥жнародних в≥дносин у галуз≥ транспорту залежать результати у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ в р≥зних його напр¤мах. ÷≥ в≥дносини, ¤к≥ виникають м≥ж державами, нац≥ональними органами управл≥нн¤ транспортом, м≥жнародними орган≥зац≥¤ми, регулюютьс¤ в≥дпов≥дними м≥жнародними принципами ≥ нормами. ѓх система в≥дображаЇ зм≥ст м≥жнародного транспортного права ¤к п≥дгалуз≥, складовоњ частини м≥жнародного економ≥чного права“ранспортн≥ договори укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ за дорученн¤м ур¤ду центральними органами управл≥нн¤ транспортом - м≥н≥стерствами та ≥ншими установами, ¤к≥ зд≥д≥йснюють кер≥вництво зал≥зничним, морським, р≥чковим, пов≥тр¤ним транспортом.

Ќа головнуHosted by uCoz