ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних транспортних перевезень онвенц≥њ та ≥нш≥ м≥жнародно-правов≥ акти у сфер≥ транспорту створюють ун≥ф≥коване право ≥ зменшують застосуванн¤ до перевезень кол≥з≥йних норм.

ћ≥жнародне транспортне право - це система принцип≥в ≥ норм, що регулюють правов≥дносини, ¤к≥ виникають м≥ж суб'Їктами м≥жнародного права у зв'¤зку з використанн¤м транспортних засоб≥в у процес≥ м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва.

ћ≥жнародн≥ транспортн≥ перевезенн¤ - це необх≥дна умова усп≥шного розвитку м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ѕеревезенн¤ сировини, матер≥ал≥в, устаткуванн¤, с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та ≥нших вантаж≥в, передбачених м≥жнародними договорами та угодами- це один ≥з засоб≥в њх реального виконанн¤.

ѕравове регулюванн¤:ћ≥жнародне транспортне право- система м≥жнародно-правових принцип≥в ≥ норм, ¤к≥ регулюють в≥дносини, що виникають у процес≥ використанн¤ р≥зних вид≥в транспорту у сфер≥ м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тнинтва. ѕринципи ≥ норми м≥жнародного транспортного права д≥стають своЇ юридичне закр≥пленн¤ у р≥зних джерелах: м≥жнародних договорах та угодах з питань транспорту, актах м≥жнародних орган≥зац≥й (асоц≥ац≥й, конференц≥й, палат, ком≥с≥й тошо). Ќайб≥льш поширеними Ї м≥жнародн≥ договори з питань транспорту (транспортн≥ договори). ¬они укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ за дорученн¤м ур¤ду центральними органами управл≥нн¤ транспортом - м≥н≥стерствами та ≥ншими установами, ¤к≥ ≥д≥йснюють кер≥вництво зал≥зничним, морським, р≥чковим, юв≥тр¤ним транспортом.

«а к≥льк≥стю крањн, ¤к≥ беруть участь у под≥бного роду м≥жнародних договорах, њх можна под≥лити на багатосторонн≥ ≥ двосторонн≥. ƒо багатосторонн≥х договор≥в сл≥д в≥днести, наприклад,  онвенц≥ю про в≥дкрите море, п≥дписану у 1958 р. тринадц¤тьма державами; ”году про ћ≥жнародну сп≥лку зал≥зниць (1922 р.), „икагську конвенц≥ю з питань цив≥льноњ ав≥ац≥њ (1944 р.). ƒо цього виду угод сл≥д в≥днести й угоди, укладен≥ м≥ж окремими крањнами —п≥вдружност≥ незалежних держав; ”году про координац≥йн≥ органи зал≥зничного транспорту —Ќƒ, п≥дписану у ћ≥нську 14 лютого 1992 р. (”крањною вона не п≥дписана). ”году про використанн¤ пов≥тр¤ного транспорту, ¤ка була п≥дписана у “ашкент≥ 15 травн¤ 1992 р. (не п≥дписана ћолдовою), та де¤к≥ ≥нш≥. ћ≥жнародн≥ транспортн≥ договори можуть бути р≥зного зм≥сту, в них обов'¤зково враховуЇтьс¤ специф≥ка виду транспортних засоб≥в. “ак, у договор≥ про торгове судноплавство визначаЇтьс¤, ¤к правило, територ≥¤, на ¤ку поширюЇтьс¤ догов≥р; питанн¤ спри¤нн¤ стор≥н свобод≥ торгового судноплавства; п≥дтримка ≥ розвиток д≥лових в≥дносин м≥ж органами управл≥нн¤ транспортом; дотриманн¤ у м≥жнародному судноплавств≥ принципу в≥льноњ ≥ справедливоњ конкуренц≥њ; визнанн¤ нац≥ональноњ належност≥ судна; наданн¤ допомоги при корабельних катастрофах ≥ авар≥¤х та ≥нш≥ питанн¤.Ќа головнуHosted by uCoz