ѕон¤тт¤ “Ќ ѕерше у¤вленн¤ про “Ќ  ¤к категор≥ю можна одержати через з'¤суванн¤ зм≥сту сл≥в "корпорац≥¤" ≥ "транснац≥ональна".  орпорац≥¤ - п≥зньолатинське слово, ¤ке означаЇ ¤к≥сь об'Їднанн¤, сп≥лки, що створюютьс¤ дл¤ дос¤гненн¤ певних ц≥лей.  оли вживають слова "транснац≥ональне", "транснац≥ональний", то п≥д ними розум≥ють щось таке, що виходить за меж≥ одн≥Їњ держави, що пов'¤зане з м≥жнародною або рег≥ональною д≥¤льн≥стю. “Ќ  - це в≥дпов≥дн≥ об'Їднанн¤, сп≥лки, д≥¤льн≥сть ¤ких не обмежена рамками одн≥Їњ нац≥њ або держави. “Ќ  створювалис¤ в межах функц≥онуванн¤ св≥тового господарства. ¬они не лише певною м≥рою п≥дривають суверен≥тет крањн, що розвиваютьс¤, а й пос¤гають на нац≥ональн≥ ≥нтереси ≥ р¤ду розвинутих кап≥тал≥стичних держав.

¬кладенн¤ кошт≥в через “Ќ  дуже виг≥дне. ƒ≥¤льн≥сть “Ќ , особливо в молодих державах, веде до величезних ф≥нансових збитк≥в, поглиблюЇ диспропорц≥њ в розвитку њх економ≥ки, руйнуЇ њњ, пог≥ршуЇ становище населенн¤ та Ї причиною ≥нших негативних ¤вищ. Ѕ≥льш≥сть крањн, ¤к≥ стали на шл¤х розвитку, добре розум≥ють пол≥тику “Ќ  ≥ намагаютьс¤ об'Їднуватись дл¤ захисту своњх ≥нтерес≥в“Ќ  - Їдине економ≥чне угрупованн¤ п≥дприЇмств р≥зноњ державноњ належност≥, що зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть, керовану з Їдиного центру на територ≥њ к≥лькох крањн на основ≥ нац≥онального законодавства. “аким чином, “Ќ  ¤вл¤Ї собою економ≥чну й орган≥зац≥йну систему, ¤ка не маЇ Їдиноњ правовоњ основи - в цьому Ї характерна особлив≥сть “Ќ . ¬ юридичн≥й л≥тератур≥ останн≥м часом висловлюЇтьс¤ думка про те, що в сучасних умовах правове регулюванн¤ д≥¤льност≥ “Ќ  повинно зд≥йснюватис¤ ¤к на нац≥ональному р≥вн≥, так ≥ на м≥ждержавному. ¬загал≥ стосовно питань правового регулюванн¤ д≥¤льност≥ “Ќ  з боку крањн, що розвиваютьс¤, ≥ кап≥тал≥стичних крањн, вимальовуютьс¤ два п≥дходи.  рањни, ¤к≥ стали на шл¤х свого самост≥йного розвитку, намагаютьс¤ виробити так≥ м≥жнародно-правов≥ акти, ¤к≥ б надали змогу контролювати д≥¤льн≥сть “Ќ , а кап≥тал≥стичн≥ крањни - щоб зберегти, закр≥пити св≥й вплив.

“ранснац≥ональн≥ корпорац≥њ - це акц≥онерн≥ товариства, д≥¤льн≥сть ¤ких не обмежена державними кордонами одн≥Їњ крањни. Ќаприклад, це ф≥рма, корпорац≥¤, компан≥¤, ¤к≥ виконують основну частину своњх операц≥й за межами крањни, де вона зареЇстрована, найчаст≥ше - у к≥лькох крањнах, де ≥снуЇ мережа в≥дд≥лень, ф≥л≥й, п≥дприЇмств.

ќзнаки “Ќ : це економ≥чно Їдина система; це група самост≥йних, юридично виокремлених п≥дприЇмств; вони д≥ють на територ≥њ к≥лькох держав; њх структурн≥ п≥дрозд≥ли д≥ють у строкатому правовому довк≥лл≥, оск≥льки Ї суб'Їктами нац≥онального права; кер≥вництво корпорац≥¤ми та контроль за њх д≥¤льн≥стю зд≥йснюютьс¤ з Їдиного центру; корпорац≥¤ перебуваЇ поза юрисдикц≥Їю окремоњ держави, ¤когось об'Їднанн¤ держав або м≥жнародноњ орган≥зац≥њ, нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж њх економ≥чним зм≥стом та юридичною формою - економ≥чна Їдн≥сть оформлюЇтьс¤ юридичною множинн≥стю.Ќа головнуHosted by uCoz