Основні напрями валютного регулюванняПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття11.Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

1.Національний банк України у сфері валютного регулювання:

-здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економічної політики України;-складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;-контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;-визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;-видає у межах,передбачених цим Декретом,обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;-нагромаджує,зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;-видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;-установлює способи визначення і використання валютних /обмінних/ курсів іноземних валют,виражених у валюті України,курсів валютних цінностей,виражених у іноземній валюті або розрахункових/клірингових/одиницях,згідно із статтею 8 цього

Декрету;-установлює за погодженнями з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;-забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

2. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:

-визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України;-бере участь у складанні платіжного балансу України;-забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;

-забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України згідно із статтею 14 цього Декрету;-визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових /клірингових/одиницях,які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами,а також у неконвертованих іноземних валютах,які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.

Активізація участі України у зовнішньоекономічній діяльності обумовила розширення операцій з валютними цінностями, які вона здійснює як на своїй території, так і за межами. Це в свою чергу, вимагає відповідних кроків з боку нашої держави. Україна вступає до Міжнародного валютного Фонду, формує свій Валютний фонд, приймає нормативні акти, що регулюють відносини в межах здійснення валютних операцій тощо. До таких актів віднесяться: декрети Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті", "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті", які було прийнято 19 лютого 1933 р. Цими декретами був становлений режим здійсненні валютних операцій на територіЇ України, визначені загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів у даній сфері .На головнуHosted by uCoz