ѕринципи зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥«акон ”крањни"ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть"

—татт¤ 2. ѕринципи зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥

—уб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземн≥ суб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥ при зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ керуютьс¤ такими принципами:

1)ѕринципом суверен≥тету народу ”крањни у зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, що пол¤гаЇ у:

- виключному прав≥ народу ”крањни самост≥йно та незалежно зд≥йснювати зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть на територ≥њ ”крањни,керуючись законами, що д≥ють на територ≥њ ”крањни;

- обов'¤зку ”крањни неухильно виконувати вс≥ договори ≥ зобов'¤занн¤ ”крањни в галуз≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин;

2)ѕринципом свободи зовн≥шньоеконом≥чного п≥дприЇмництва, що пол¤гаЇ у:

- прав≥ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ добров≥льно вступати у зовн≥шньоеконом≥чн≥ зв'¤зки;

- прав≥ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ зд≥йснювати њњ в будь-¤ких формах, ¤к≥ пр¤мо не заборонен≥ чинними законами ”крањни;

- обов'¤зку додержувати при зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ пор¤дку, встановленого законами ”крањни;

- виключному прав≥ власност≥ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ на вс≥ одержан≥ ними результати зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥;

3)ѕринципом юридичноњ р≥вност≥ ≥ недискрим≥нац≥њ, що пол¤гаЇ у:

- р≥вност≥ перед законом вс≥х суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, незалежно в≥д форм власност≥, в тому числ≥ держави,при зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥;

- заборон≥ будь-¤ких, кр≥м передбачених цим «аконом, д≥й держави, результатом ¤ких Ї обмеженн¤ прав ≥ дискрим≥нац≥¤ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, а також ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ за формами власност≥, м≥сцем розташуванн¤ та ≥ншими ознаками;

- неприпустимост≥ обмежувальноњ д≥¤льност≥ з боку будь-¤ких њњ суб'Їкт≥в, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом;

4)ѕринципом верховенства закону, що пол¤гаЇ у:

- регулюванн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ т≥льки законами ”крањни;

- заборон≥ застосуванн¤ п≥дзаконних акт≥в та акт≥в управл≥нн¤ м≥сцевих орган≥в, що у будь-¤кий спос≥б створюють дл¤ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ умови менш спри¤тлив≥, н≥ж т≥, ¤к≥ встановлен≥ законами ”крањни;

5) ѕринципом захисту ≥нтерес≥в суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, ¤кий пол¤гаЇ у тому, що ”крањна ¤к держава:

- забезпечуЇ р≥вний захист ≥нтерес≥в вс≥х суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ та ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ на њњ територ≥њ зг≥дно з законами ”крањни;

- зд≥йснюЇ р≥вний захист вс≥х суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни за межами ”крањни зг≥дно з нормами м≥жнародного права;

- зд≥йснюЇ захист державних ≥нтерес≥в ”крањни ¤к на њњ територ≥≥, так ≥ за њњ межами лише в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни, умов п≥дписаних нею м≥жнародних договор≥в та норм м≥жнародного права;

6)ѕринципом екв≥валентност≥ обм≥ну, неприпустимост≥ демп≥нгу при ввезенн≥ та вивезенн≥ товар≥в.Ќа головнуHosted by uCoz