¬иди м≥жнародних транспортних сполучень” систем≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин важливе м≥сце пос≥дають в≥дносини, пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю ≥ зд≥йсненн¤м м≥жнародних перевезень пасажир≥в ≥ вантаж≥в р≥зними видами транспорту (зал≥зничним, автомоб≥льним, пов≤тр¤ним, морським, р≥чковим). ћ≥жнародн≥ транспортн≥ перевезенн¤ - це необх≥дна умова усп≥шного розвитку м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ѕеревезенн¤ сировини, матер≥ал≥в, устаткуванн¤, с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та ≥нших вантаж≥в, передбачених м≥жнародними договорами та угодами, - це один ≥з засоб≥в њх реального виконанн¤. ¬≥д ч≥ткого урегулюванн¤ м≥жнародних в≥дносин у галуз≥ транспорту залежать результати у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ в р≥зних його напр¤мах. ÷≥ в≥дносини, ¤к≥ виникають м≥ж державами, нац≥ональними органами управл≥нн¤ транспортом, м≥жнародними орган≥зац≥¤ми, регулюютьс¤ в≥дпов≥дними м≥жнародними принципами ≥ нормами. ѓх система в≥дображаЇ зм≥ст м≥жнародного транспортного права ¤к п≥дгалуз≥, складовоњ частини м≥жнародного економ≥чного права“ранспортн≥ договори укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ за дорученн¤м ур¤ду центральними органами управл≥нн¤ транспортом - м≥н≥стерствами та ≥ншими установами, ¤к≥ зд≥д≥йснюють кер≥вництво зал≥зничним, морським, р≥чковим, пов≥тр¤ним транспортом.

«а к≥льк≥стю крањн, ¤к≥ беруть участь у под≥бного роду м≥жнародних договорах, њх можна под≥лити на багатосторонн≥ ≥ двосторонн≥(багатосторонн≥ - онвенц≥¤ про в≥дкрите море(1958), ”года про ћ≥жнародну сп≥лку зал≥зниць (1922 р.), „икагська конвенц≥¤ з питань цив≥льноњ ав≥ац≥њ (1944 р.);угоди, укладен≥ м≥ж окремими крањнами —п≥вдружност≥ незалежних держав; ”году про координац≥йн≥ органи зал≥зничного транспорту —Ќƒ(ћ≥нськ 14.02.1992 р. (”крањною вона не п≥дписана). ”году про використанн¤ пов≥тр¤ного транспорту(“ашкент 15.05.1992 р. (не п≥дписана ћолдовою), та де¤к≥ ≥нш≥. ћ≥жнародн≥ транспортн≥ договори можуть бути р≥зного зм≥сту, в них обов'¤зково враховуЇтьс¤ специф≥ка виду транспортних засоб≥в. ” договор≥ про торгове судноплавство визначаЇтьс¤ територ≥¤, на ¤ку поширюЇтьс¤ догов≥р; питанн¤ спри¤нн¤ стор≥н свобод≥ торгового судноплавства; п≥дтримка ≥ розвиток д≥лових в≥дносин м≥ж органами управл≥нн¤ транспортом; дотриманн¤ у м≥жнародному судноплавств≥ принципу в≥льноњ ≥ справедливоњ конкуренц≥њ; визнанн¤ нац≥ональноњ належност≥ судна; наданн¤ допомоги при корабельних катастрофах ≥ авар≥¤х та ≥нш≥ питанн¤.Ќа головнуHosted by uCoz