¬≥денська конвенц≥¤ про право м≥жнародних договор≥в—еред ун≥версальних м≥жнародних орган≥зац≥й: ом≥с≥¤ 00Ќ з права м≥жнародноњ торг≥вл≥. ¬ результат≥ д≥¤льност≥ ц≥Їњ ком≥с≥њ були розроблен≥ так≥ важлив≥ м≥жнародно-правов≥ акти:  онвенц≥¤ про договори м≥жнародноњ куп≥вл≥-продажу товар≥в,  онвенц≥¤ про позовну давн≥сть у м≥жнародн≥й куп≥вл≥-продажу, јкт про м≥жнародний комерц≥йний арб≥траж та ≥н. ¬с≥ ц≥ акти мають важливе значенн¤ дл¤ регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ” ѕреамбул≥  онвенц≥њ 00Ќ про договори м≥жнародноњ куп≥вл≥-продажу товар≥в, ¤ка була прийн¤та у ¬≥дн≥ (јвстр≥¤) у 1980 р., зазначено, що держави-учасниц≥, беручи до уваги загальн≥ ц≥л≥ резолюц≥њ 6-њ спец≥альноњ сес≥њ √енеральноњ јсамблењ 00Ќ про встановленн¤ Ќового м≥жнародного економ≥чного пор¤дку та вважаючи, що розвиток м≥жнародноњ торг≥вл≥ на основ≥ р≥вност≥ ≥ взаЇмовигоди Ї важливим елементом у справ≥ спри¤нн¤ розвитку дружн≥х в≥дносин м≥ж державами, прийн¤тт¤ однакових норм, ¤к≥ регулюють договори м≥жнародноњ куп≥вл≥-продажу товар≥в ≥ враховують р≥зн≥ сусп≥льн≥, економ≥чн≥ ≥ правов≥ системи, спри¤тиме усуненню правових бар'Їр≥в у м≥жнародн≥й торг≥вл≥ ≥ њњ розвитку, п≥дписали згадану  онвенц≥ю.

Ќа головнуHosted by uCoz