‘орми участ≥ держав у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинахћ≥жнарод.екон.в≥дносини про¤вл¤ютьс¤ на р≥зних р≥вн¤х економ≥ки- на макрор≥вн≥ , м≥крор≥вн≥ ,наднац≥ональному р≥вн≥.Ќа кожному з р≥вн≥в д≥ють р≥зн≥ суб"Їкти зовн≥шньоекон.д≥¤льност≥:

- на м≥крор≥вн≥-окрем≥ громад¤ни , п≥дприЇмства ≥ ф≥рми, ¤к≥ провод¤ть зовн≥шньоекон.операц≥њ;-- на макрор≥вн≥ -нац≥ональн≥ господарства ,¤к≥ безпосередньо зд≥йснюють ≥ регулюють зовн≥шньоекон.д≥¤льн≥сть;-- на наднац≥ональному р≥вн≥-м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ та наднац≥ональн≥ ≥нститути.

” св≥товому господарств≥ розвиваютьс¤ так≥ форми м≥жнар.ек.в≥дносин:1)м≥жнародна торг≥вл¤;2)м≥жнародна м≥грац≥¤ кап≥талу;3)м≥жнародна м≥грац≥¤ робочоњ сили;4)м≥жнародна передача технолог≥й;5)м≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ та кредитн≥ в≥дносини;6)м≥жнародна економ≥чна ≥нтеграц≥¤.

”с≥ форми м≥жн.ек.в≥дносин взаЇмопов"¤зан≥ ≥ взаЇмолзалежн≥.ƒл¤ них на сучасному етап≥ характерно:1)зростанн¤ масштаб≥в ≥ ¤к≥сна зм≥на характеру традиц≥йноњ м≥жнародноњ торг≥вл≥ готовоњ продукц≥њ- ≥з суто комерц≥йноњ вона значною м≥рою перетворилас¤ у зас≥б безпосереднього обслуговуванн¤ нац≥он-х виробничих процес≥в;2) ≥нтенсиф≥кац≥¤ м≥грац≥њ кап≥талу р≥зних форм;3)зростанн¤ масштаб≥в м≥грац≥њ робочоњ сили;4)прискоренн¤ ≥ розширенн¤ ≥нтеграц≥њ економ≥к крањн ≥ рег≥он≥в;5)швидк≥й обм≥н науково-техн≥чними знанн¤ми;6)розвиток сфери послуг;7)об"Їднанн¤ зусиль у вир≥шенн≥ глобальних економ≥чних пролблем.Ќа головнуHosted by uCoz