«агальна характеристика правового забезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в«акон ”крањни"ѕро м≥жнародн≥ договори ”крахни".

≤≤≤. ¬иконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

—татт¤ 12. ƒотриманн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

1. ћ≥жнародн≥ договори ”крањни п≥дл¤гають неухильномудотриманню ”крањною в≥дпов≥дно до норм м≥жнародного права.

2. «г≥дно з принципом сумл≥нного дотриманн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањна виступаЇ за те, щоб ≥ ≥нш≥ учасники двосторонн≥х та багатосторонн≥х м≥жнародних договор≥в, в ¤ких бере участь ”крањна, неухильно виконували своњ зобов'¤занн¤, що випливають з цих договор≥в.

—татт¤ 13. «абезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

ѕрезидент ”крањни ≥ ”р¤д ”крањни вживають заход≥в щодо забезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни.

—татт¤ 14. ¬иконанн¤ зобов'¤зань за м≥жнародними договорами ”крањни

1. ћ≥н≥стерства та ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, ”р¤д –еспубл≥ки  рим, ≥нш≥ державн≥ органи, до компетенц≥њ ¤ких вход¤ть питанн¤, що регулюютьс¤ м≥жнародними договорами ”крањни, забезпечують виконанн¤ зобов'¤зань, вз¤тих за м≥жнародними договорами ”крањнською —тороною, стежать за зд≥йсненн¤м прав, ¤к≥ випливають з таких договор≥в дл¤ ”крањнськоњ —торони, ≥ за виконанн¤м ≥ншими учасниками м≥жнародних договор≥в њхн≥х зобов'¤зань.

2. «азначен≥ державн≥ органи, а також п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ надавати ћ≥н≥стерству закордонних справ ”крањни ≥нформац≥ю, що стосуЇтьс¤ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни.

—татт¤ 15. «агальний нагл¤д за виконанн¤м м≥жнародних договор≥в ”крањни

1. «агальний нагл¤д за виконанн¤м м≥жнародних договор≥в ”крањни зд≥йснюЇ ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни.

2. Ќа вимогу орган≥в, що застосовують м≥жнародн≥ договори ”крањни, ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни повинно надати оф≥ц≥йну ≥нформац≥ю стосовно питань, що виникають у зв'¤зку з виконанн¤м м≥жнародного договору ”крањни.

3. ” раз≥ неналежного виконанн¤ зобов'¤зань, вз¤тих на себе за м≥жнародними договорами ”крањнською —тороною, ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни ≥нформуЇ про це ѕрезидента ”крањни або ”р¤д ”крањни дл¤ вжитт¤ необх≥дних заход≥в.

—татт¤ 16. «аходи, що вживаютьс¤ у раз≥ порушенн¤ м≥жнародного договору ”крањни ≥ншими його учасниками

1. ” раз≥ порушенн¤ зобов'¤зань за м≥жнародним договором ”крањни ≥ншими його учасниками ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни, ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, ”р¤д –еспубл≥ки  рим за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни подають ѕрезидентов≥ ”крањни або ”р¤дов≥ ”крањни пропозиц≥њ про вжитт¤ необх≥дних заход≥в в≥дпов≥дно до норм м≥жнародного права.

2. ” раз≥ суттЇвого порушенн¤ м≥жнародного договору ”крањни ≥ншими його учасниками, а також в ≥нших випадках, передбачених нормами м≥жнародного права, такий догов≥р може бути денонсовано у пор¤дку, встановленому статт¤ми 23 ≥ 24 цього «акону.

—татт¤ 17. ƒ≥¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни на територ≥њ ”крањни

1. ”кладен≥ ≥ належним чином ратиф≥кован≥ м≥жнародн≥ договори ”крањни становл¤ть нев≥д'Їмну частину нац≥онального законодавства ”крањни ≥ застосовуютьс¤ у пор¤дку, передбаченому дл¤ норм нац≥онального законодавства.

2. якщо м≥жнародним договором ”крањни, укладенн¤ ¤кого в≥дбулось у форм≥ закону, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ законодавством ”крањни, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору ”крањни.

—татт¤ 18. ѕропозиц≥њ про внесенн¤ зм≥н ≥ доповнень до законодавства ”крањни у зв'¤зку з укладенн¤м м≥жнародного договору ”крањни

” випадках, коли дл¤ виконанн¤ м≥жнародного договору ”крањни необх≥дно ухваленн¤ закону ”крањни чи постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни, указу ѕрезидента ”крањни, постанови ”р¤ду ”крањни, за≥нтересован≥ м≥н≥стерства, ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, ”р¤д –еспубл≥ки  рим за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни в установленому пор¤дку подають пропозиц≥њ про прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного акта.

—татт¤ 19. ѕролонгац≥¤ м≥жнародного договору ”крањни

ћ≥жнародний догов≥р ”крањни може бути пролонгованийв≥дпов≥дно до умов, визначених самим м≥жнародним договором.

¬» ќЌјЌЌя ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ƒќ√ќ¬ќ–≤¬ ” –јѓЌќё.

Ќалежне виконанн¤ зобов'¤зань, що випливають ≥з м≥жнародних економ≥чних договор≥в, ¤к ≥ з м≥жнародних договор≥в взагал≥, Ї одним ≥з принцип≥в м≥жнародного права ≥ його галуз≥ - м≥жнародного економ≥чного права. ” ст. 12 «акону ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни" записано, що м≥жнародн≥ договори ”крањни п≥дл¤гають неухильному дотриманню ”крањною в≥дпов≥дно до норм м≥жнародного права. «г≥дно з принципом сумл≥нного дотриманн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањна виступаЇ за те, щоб ≥ ≥нш≥ учасники двосторонн≥х та багатосторонн≥х м≥жнародних договор≥в, в ¤ких бере участь ”крањна, неухильно виконували своњ зобов'¤занн¤, що випливають з цих договор≥в.

« ц≥Їю метою ѕрезидент ”крањни ≥ ”р¤д ”крањни вживають заход≥в щодо забезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни. ћ≥н≥стерства та ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, ”р¤д –еспубл≥ки  рим. ≥нш≥ державн≥ органи, до компетенц≥њ ¤ких вход¤ть питанн¤, що регулюютьс¤ м≥жнародними договорами ”крањни, забезпечують виконанн¤ зобов'¤зань, вз¤тих за м≥жнародними договорами ”крањнською стороною, стежать за зд≥йсненн¤м прав, ¤к≥ випливають з таких договор≥в дл¤ ”крањнськоњ —торони, ≥ за виконанн¤м ≥ншими учасниками м≥жнародних договор≥в њхн≥х зобов'¤зань. «азначен≥ державн≥ органи, а також п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ надавати ћ≥н≥стерству закордонних справ ”крањни ≥нформац≥ю, що стосуЇтьс¤ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни.

«агальний нагл¤д за виконанн¤м м≥жнародних договор≥в ”крањни зд≥йснюЇ ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни. Ќа вимогу орган≥в, що застосовують м≥жнародн≥ договори ”крањни, ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни маЇ надати оф≥ц≥йну ≥нформац≥ю стосовно питань, що виникають у зв'¤зку з виконанн¤м м≥жнародного договору ”крањни. ” раз≥ неналежного виконанн¤ зобов'¤зань, вз¤тих на себе за м≥ж-народними договорами ”крањнською —тороною, ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни ≥нформуЇ про це ѕрезидента ”крањни або ”р¤д ”крањни дл¤ вжитт¤ необх≥дних заход≥в. ” раз≥ порушенн¤ зобов'¤зань за м≥жнародним договором ”крањни ≥ншими його учасниками ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни, шш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, ”р¤д –еспубл≥ки  рим за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни подають ѕрезиденту ”крањни або ”р¤ду ”крањни пропозиц≥њ про вжитт¤ необх≥дних заход≥в в≥дпов≥дно до норм м≥жнародного права.” раз≥ суттЇвого порушенн¤ м≥жнародного договору ”крањни ≥ншими його учасниками, а також в ≥нших випадках, передбачених нормами м≥жнародного права, такий догов≥р може бути денонсовано. ”кладен≥ ≥ належним чином ратиф≥кован≥ м≥жнародн≥ договори ”крањни становл¤ть нев≥д'Їмну частину нац≥онального законодавства ”крањни ≥ застосовуютьс¤ у пор¤дку, передбаченому дл¤ норм нац≥онального законодавства. якщо м≥жнародним договором ”крањни, укладенн¤ ¤кого в≥дбулось у форм≥ закону, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ законодавством ”крањни, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору ”крањни. ” випадках, коли дл¤ виконанн¤ м≥жнародного договору ”крањни необх≥дне ухваленн¤ закону ”крањни чи постанови ¬ерховноњ –ади, указу ѕрезидента ”крањни, постанови ”р¤ду ”крањни, за≥нтересован≥ м≥н≥стерства, ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, ”р¤д –еспубл≥ки  рим за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни у встановленому пор¤дку подають пропозиц≥њ щодо прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного акта.

–еЇстрац≥¤ м≥жнародних договор≥в, що набрали чинност≥ дл¤ ”крањни, зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни у —екретар≥ат≥ ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й та у в≥дпов≥дних органах ≥нших м≥жнародних орган≥зац≥й.

ќдн≥Їю ≥з важливих умов усп≥шноњ й ефективноњ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни Ї створенн¤ в≥дпов≥дноњ правовоњ бази. ѓњ недосконал≥сть негативно впливаЇ на розвиток зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносин нашоњ крањни, призводить до безконтрольного вивезенн¤ вкрай деф≥цитних ресурс≥в ≥ продажу њх на св≥товому ринку за демп≥нговими ц≥нами.«овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть потребуЇ кор≥нних зм≥н, передус≥м њњ законодавче регулюванн¤. ¬ ”крањн≥ правова база зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥: «акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" (1б кв≥тн¤ 1991 р.)-нормативно визначен≥ принципи, види ≥ суб'Їкти зовн≥шньоек. д≥¤льност≥, питанн¤ правового регулюванн¤ њхньоњ д≥¤льност≥ та ≥н.; ћитний кодекс ”крањни(12 грудн¤ 1991 р.)-визначив принципи орган≥зац≥њ митноњ справи в ”крањн≥; закони про державне мито, Їдиний митний тариф. ћ≥ст¤тьс¤ норми, що стосуютьс¤ орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн¤ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥: закони "ѕро п≥дприЇмництво" (7 лютого 1991 р.),"ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥"(27 березн¤ !991 р.) та ≥н. « р¤ду питань зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ приймалис¤ в≥дпов≥дн≥ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. –егулюванн¤ даЇ можлив≥сть держав≥ з урахуванн¤м сусп≥льних ≥нтерес≥в упор¤дкувати в≥дносини зовн≥шньоеконом≥чного характеру, створити в≥дпов≥дний правовий режим (правопор¤док), дотриманн¤ ¤кого спри¤Ї розвитку м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва, п≥двищенню його ефективност≥.Ќа головнуHosted by uCoz