—уб'Їкти та види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥«акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" було прийн¤то ще в —–—– 16 кв≥тн¤ 1991 р. ” ньому визначаютьс¤ так≥ види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ та њњ суб'Їкт≥в:

o експорт та ≥мпорт товар≥в, кап≥тал≥в ≥ робочоњ сили;

o наданн¤ суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни послуг ≥ноземним суб'Їктам господарськоњ д≥¤льност≥, у тому числ≥ виробничих, транспортно-експедиц≥йних, страхових, консультац≥йних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнац≥йних, управл≥нських, обл≥кових, аудиторських, юридичних, туристських та ≥нших, що пр¤мо або у виключн≥й форм≥ не заборонен≥ законами ”крањни;

o наданн¤ зазначених послуг ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥ суб'Їктам зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни;

o наукова, науково-техн≥чна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та ≥нша кооперац≥¤ з ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥; навчанн¤ та п≥дготовка спец≥ал≥ст≥в на комерц≥йн≥й основ≥; м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ операц≥њ та операц≥њ з ц≥нними паперами у випадках, передбачених законами-”крањни;

o кредитн≥ та розрахунков≥ операц≥њ м≥ж суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥;

o створенн¤ суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ банк≥вських, кредитних ≥ страхових установ за межами ”крањни;

o створенн¤ ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥ зазначених установ на територ≥њ ”крањни у випадках, передбачених законами ”крањни;

o сп≥льна п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть м≥ж суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥, що охоплюЇ створенн¤ сп≥льних п≥дприЇмств р≥зних вид≥в ≥ форм, виконанн¤ сп≥льних господарських операц≥й та сп≥льне волод≥нн¤ майном ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами;

o п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть на територ≥њ ”крањни, що пов'¤зана з наданн¤м л≥ценз≥й, патент≥в, ноу-хау, торговельних марок та ≥нших нематер≥альних об'Їкт≥в власност≥ з боку ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥;

o аналог≥чна д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ за межами ”крањни;

o орган≥зац≥¤ та зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥, пов'¤заноњ з проведенн¤м виставок, аукц≥он≥в, торг≥в, конференц≥й, симпоз≥ум≥в, сем≥нар≥в та ≥нших заход≥в, що зд≥йснюютьс¤ на комерц≥йн≥й основ≥, за участю суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни;

o орган≥зац≥¤ та зд≥йсненн¤ оптовоњ, консигнац≥йноњ та роздр≥бноњ торг≥вл≥ на територ≥њ ”крањни за ≥ноземну валюту у випадках, передбачених законами ”крањни;

o товарообм≥нн≥ (бартерн≥) операц≥њ та ≥нша д≥¤льн≥сть, побудована на формах зустр≥чноњ торг≥вл≥ м≥ж суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥; орендн≥, у тому числ≥ л≥зингов≥, опе

рац≥њ м≥ж суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥; операц≥њ з придбанн¤, продажу та обм≥ну валюти на валютних аукц≥онах, валютних б≥ржах ≥ на м≥жбанк≥вському валютному ринку;

o роботи на контрактн≥й основ≥ ф≥зичних ос≥б ”крањни з ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥ ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами;

o роботи ≥ноземних ф≥зичних ос≥б на контрактн≥й основ≥ ≥з суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами;

o ≥нш≥ види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, не заборонен≥ пр¤мо або у виключн≥й форм≥ законами ”крањни.

—уб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥ Ї так≥: «акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть"

ф≥зичн≥ особи - громад¤ни ”крањни, ≥ноземн≥ громад¤ни та особи без громад¤нства, ¤к≥ мають цив≥льну правоздатн≥сть ≥ д≥Їздатн≥сть зг≥дно з законами ”крањни ≥ пост≥йно проживають на територ≥њ ”крањни;

юридичн≥ особи, котр≥ зареЇстрован≥ ¤к так≥ в ”крањн≥ ≥ ¤к≥ мають пост≥йне м≥сцезнаходженн¤ на територ≥њ ”крањни (п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та об'Їднанн¤ вс≥х вид≥в, включаючи акц≥онерн≥ та ≥нш≥ види господарських товариств, асоц≥ац≥њ, сп≥лки, концерни, консорц≥уми, торговельн≥ доми, посередницьк≥ та консультац≥йн≥ ф≥рми, кооперативи, кредитно-ф≥нансов≥ установи, м≥жнародн≥ об'Їднанн¤, орган≥зац≥њ та ≥н.), у тому числ≥ юридичн≥ особи, майно та (або) кап≥тал ¤ких Ї повн≥стю у власност≥ ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥;

об'Їднанн¤ ф≥зичних, юридичних, ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б, ¤к≥ не Ї юридичними особами зг≥дно з законами ”крањни, але ¤к≥ мають пост≥йне м≥сцезнаходженн¤ на територ≥њ ”крањни ≥ ¤ким цив≥льно-правовими законами ”крањни не заборонено зд≥йснювати господарську д≥¤льн≥сть;

структурн≥ одиниц≥ ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ не Ї юридичними особами зг≥дно з законами ”крањни (ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн¤ тощо), але мають пост≥йне м≥сцезнаходженн¤ на територ≥њ ”крањни;

сп≥льн≥ п≥дприЇмства за участю суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥, котр≥ зареЇстрован≥ ¤к так≥ в ”крањн≥ ≥ ¤к≥ мають пост≥йне м≥сцезнаходженн¤ на територ≥њ ”крањни;

≥нш≥ суб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥, передбачен≥ законами ”крањни. ”краѓна в особ≥ њњ орган≥в, м≥сцев≥ органи влади ≥ управл≥нн¤ в особ≥ створених ними зовн≥шньоеконом≥чних орган≥зац≥й, що беруть участь у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥, а також ≥нш≥ держави, ¤к≥ беруть участь у господарськ≥й д≥¤льност≥ на територ≥њ ”крањни, д≥ють ¤к юридичн≥ особи.Ќа головнуHosted by uCoz