ƒосв≥д ”крањни по ратиф≥кац≥њ м≥жнародних договор≥вѕ≥дставою дл¤ виникненн¤ в≥дпов≥дних в≥дносин м≥ж державами, м≥жнародними орган≥зац≥¤ми Ї укладенн¤ м≥ж ними р≥зних м≥жнародних договор≥в (угод). ¬они мають величезне значенн¤ у справ≥ орган≥зац≥њ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, виступають важливим джерелом м≥жнародного права ≥ засобом формуванн¤ мирних в≥дносин м≥ж державами, нац≥¤ми, незалежно в≥д в≥дм≥нностей державного чи сусп≥льного устрою.

«акон ”крањни"ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни" .

—татт¤ 7. –атиф≥кац≥¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

1. –атиф≥кац≥¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни шл¤хом ухваленн¤ спец≥ального «акону про ратиф≥кац≥ю, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ √оловою ¬ерховноњ –ади ”крањни.

2. –атиф≥кац≥њ п≥дл¤гають м≥жнародн≥ договори ”крањни:

а) пол≥тичн≥ (про дружбу, взаЇмну допомогу ≥ сп≥впрацю, про нейтрал≥тет), загальноеконом≥чн≥ (про економ≥чну та науково-техн≥чну сп≥впрацю), з загальних ф≥нансових питань, з питань позики та кредиту, територ≥альн≥, мирн≥;

б) що торкаютьс¤ прав та свобод людини ≥ громад¤нина;

в) про громад¤нство;

г) про участь в м≥ждержавних союзах та ≥нших м≥ждержавних об'Їднанн¤х (орган≥зац≥¤х), системах колективноњ безпеки;

д) про в≥йськову допомогу та стосовно направленн¤ контингенту «бройних —ил ”крањни до ≥ншоњ крањни чи допуску збройних сил ≥ноземних держав на територ≥ю ”крањни;

е) про ≥сторичне та культурне надбанн¤ народу ”крањни;

Ї) виконанн¤ ¤ких обумовлюЇ зм≥ну д≥ючих чи ухваленн¤ нових закон≥в ”крањни;

ж) ≥нш≥ м≥жнародн≥ договори, ратиф≥кац≥¤ ¤ких передбачена законом чи самим м≥жнародним договором.

3. “еритор≥альн≥ м≥жнародн≥ договори ”крањни ≥ м≥жнародн≥ договори ”крањни, передбачен≥ п≥дпунктами "в" та "г" пункту 2 ц≥Їњ статт≥, ратиф≥куютьс¤ законом ”крањни, що ухвалюЇтьс¤ двома третинами голос≥в народних депутат≥в в≥д фактичноњ к≥лькост≥ народних депутат≥в ”крањни, повноваженн¤ ¤ких визнан≥ ≥ не припинен≥ достроково в установленому законодавством пор¤дку.

4. ѕропозиц≥њ щодо схваленн¤ ѕрезидентом ”крањни або ”р¤дом ”крањни м≥жнародних договор≥в ”крањни ≥ щодо њх ратиф≥кац≥њ подаютьс¤ ѕрезидентов≥ ”крањни або ”р¤дов≥ ”крањни ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни самост≥йно чи сп≥льно або за погодженн¤м з ≥ншими м≥н≥стерствами та центральними органами державноњ виконавчоњ влади.

5. ѕрезидент ”крањни або ”р¤д ”крањни розгл¤дають пропозиц≥њ щодо схваленн¤ договор≥в ≥ приймають в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤ про поданн¤ њх ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни на ратиф≥кац≥ю.

6. ѕодан≥ на ратиф≥кац≥ю м≥жнародн≥ договори ”крањни попередньо розгл¤даютьс¤ пост≥йною  ом≥с≥Їю ¬ерховноњ –ади ”крањни у закордонних справах, а за необх≥дн≥стю - ≥ншими пост≥йними ком≥с≥¤ми ¬ерховноњ –ади ”крањни.

7. якщо пост≥йна  ом≥с≥¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни у закордонних справах або ≥нш≥ пост≥йн≥ ком≥с≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни встановл¤ть на¤вн≥сть розб≥жностей м≥ж договором, поданим на ратиф≥кац≥ю, ≥  онституц≥Їю ”крањни, догов≥р надсилаЇтьс¤ до  онституц≥йного —уду ”крањни дл¤ отриманн¤ висновку про його в≥дпов≥дн≥сть  онституц≥њ ”крањни.

8. якщо на ратиф≥кац≥ю подано м≥жнародний догов≥р, виконанн¤ ¤кого потребуЇ ухваленн¤ нових закон≥в ”крањни, проекти закон≥в про ратиф≥кац≥ю та про зм≥ни до законодавчих акт≥в подаютьс¤ на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни разом ≥ ухвалюютьс¤ одночасно.

9. якщо м≥жнародний догов≥р ”крањни м≥стить положенн¤, що суперечать  онституц≥њ ”крањни, його ратиф≥кац≥¤ можлива п≥сл¤ внесенн¤ в≥дпов≥дних зм≥н до  онституц≥њ ”крањни.

10. ¬ерховна –ада ”крањни з урахуванн¤м висновк≥в в≥дпов≥дних пост≥йних ком≥с≥й розгл¤даЇ подан≥ на ратиф≥кац≥ю ѕрезидентом ”крањни або ”р¤дом ”крањни м≥жнародн≥ договори ”крањни ≥ ухвалюЇ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤.

11. Ќа п≥дстав≥ р≥шенн¤ про ратиф≥кац≥ю √олова ¬ерховноњ –ади ”крањни п≥дписуЇ ратиф≥кац≥йну грамоту, ¤ка засв≥дчуЇтьс¤ п≥дписом ћ≥н≥стра закордонних справ ”крањни.

—татт¤ 8. ќбм≥н ратиф≥кац≥йними грамотами

ќбм≥н ратиф≥кац≥йними грамотами ≥ передача грамот про ратиф≥кац≥ю м≥жнародних договор≥в ”крањни на збер≥ганн¤ депозитар≥¤м зд≥йснюютьс¤ ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни або за його дорученн¤м - дипломатичним представництвом ”крањни чи представництвом ”крањни при м≥жнародн≥й орган≥зац≥њ.

—татт¤ 9. «атвердженн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, ¤к≥ не потребують ратиф≥кац≥њ

1. «атвердженн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, ¤к≥ не потребують ратиф≥кац≥њ, але потребують затвердженн¤, зд≥йснюЇтьс¤:

а) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, ѕрезидентом ”крањни. –≥шенн¤ ѕрезидента ”крањни про затвердженн¤ м≥жнародного договору ”крањни приймаЇтьс¤ у форм≥ указу;

б) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, - ”р¤дом ”крањни. –≥шенн¤ ”р¤ду ”крањни про затвердженн¤ м≥жнародного договору ”крањни приймаЇтьс¤ у форм≥ постанови.

2. «атвердженн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни м≥жв≥домчого характеру провадитьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz