«наченн¤ правового забезпеченн¤ виконанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥вќдн≥Їю ≥з важливих умов усп≥шноњ й ефективноњ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни Ї створенн¤ в≥дпов≥дноњ правовоњ бази. ѓњ недосконал≥сть негативно впливаЇ на розвиток зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносин нашоњ крањни, призводить до безконтрольного вивезенн¤ вкрай деф≥цитних ресурс≥в ≥ продажу њх на св≥товому ринку за демп≥нговими ц≥нами.«овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть потребуЇ кор≥нних зм≥н, передус≥м њњ законодавче регулюванн¤. ¬ ”крањн≥ правова база зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥: «акон ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" (1б кв≥тн¤ 1991 р.)-нормативно визначен≥ принципи, види ≥ суб'Їкти зовн≥шньоек. д≥¤льност≥, питанн¤ правового регулюванн¤ њхньоњ д≥¤льност≥ та ≥н.; ћитний кодекс ”крањни(12 грудн¤ 1991 р.)-визначив принципи орган≥зац≥њ митноњ справи в ”крањн≥; закони про державне мито, Їдиний митний тариф. ћ≥ст¤тьс¤ норми, що стосуютьс¤ орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн¤ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥: закони "ѕро п≥дприЇмництво" (7 лютого 1991 р.),"ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥"(27 березн¤ !991 р.) та ≥н. « р¤ду питань зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ приймалис¤ в≥дпов≥дн≥ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. –егулюванн¤ даЇ можлив≥сть держав≥ з урахуванн¤м сусп≥льних ≥нтерес≥в упор¤дкувати в≥дносини зовн≥шньоеконом≥чного характеру, створити в≥дпов≥дний правовий режим (правопор¤док), дотриманн¤ ¤кого спри¤Ї розвитку м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва, п≥двищенню його ефективност≥.

Ќа головнуHosted by uCoz