ƒержавна митна служба (завданн¤ та функц≥њ)—татт¤ 8. ќргани державного регулюванн¤ митною справою

–егулюванн¤ митною справою зд≥йснюють найвищ≥ органи державноњ влади та управл≥нн¤ ”крањни.

√оловн≥ напр¤ми(функц≥њ) митноњ пол≥тики ”крањни;структура системи орган≥в державного регулюванн¤ митноњ справи; розм≥ри мит та умов митного обкладенн¤;спец≥альн≥ митн≥ зони та митн≥ режими на територ≥њ ”крањни;перел≥к товар≥в,експорт, ≥мпорт та транзит ¤ких через територ≥ю ”крањни заборон¤Їтьс¤, визначаютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни.«абезпеченн¤ зд≥йсненн¤ митноњ пол≥тики ”крањни в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни; встановленн¤ розм≥р≥в митних збор≥в ≥ плати за митн≥ процедури; координац≥¤ д≥¤льност≥ м≥н≥стерств,державних ком≥тет≥в та в≥домств ”крањни з питань митноњ справи;проведенн¤ переговор≥в та укладанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни з митних питань у випадках, передбачених законами ”крањни; поданн¤ на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥й щодо системи митних орган≥в ”крањни зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—пец≥ально уповноваженим органом в галуз≥ митноњ справи Ї ƒержавна митна служба ”крањни,¤ка Ї центральним органом виконавчоњ влади з≥ спец≥альним статусом.

ƒержавна митна служба ”крањни приймаЇ нормативн≥ акти т≥льки в≥дпов≥дно до цього  одексу та ≥нших закон≥в ”крањни.«аборон¤Їтьс¤ регулюванн¤ митноњ справи пр¤мо не передбаченими у законодавств≥ ”крањни актами ≥ д≥¤ми державних та недержавних орган≥в.

—татт¤ 9. ћитн≥ органи.

ЅезпосереднЇ зд≥йсненн¤ митноњ справи покладаЇтьс¤ на митн≥ органи ”крањни.—истема митних орган≥в ”крањни складаЇтьс¤ з ƒержавноњ митноњ служби ”крањни,рег≥ональних митниць, митниць,спец≥ал≥зованих митних управл≥нь та орган≥зац≥й, установ ≥ навчальних заклад≥в.

ћитн≥ органи ”крањни при проведенн≥ в житт¤ митноњ пол≥тики розв'¤зують так≥ головн≥ завданн¤:а)захист економ≥чних ≥нтерес≥в ”крањни;б)контроль за додержанн¤м законодавства ”крањни про митну справу;в)забезпеченн¤ виконанн¤ зобов'¤зань,¤к≥ випливають з м≥жнародних договор≥в ”крањни стосовно митноњ справи;г)використанн¤ засоб≥в митно-тарифного та позатарифного регулюванн¤ при перем≥щенн≥ через митний кордон ”крањни товар≥в та ≥нших предмет≥в;д) вдосконаленн¤ митного контролю ≥ оформленн¤ товар≥в та ≥нших предмет≥в, що перем≥щуютьс¤ через митний кордон ”крањни;е)комплексний контроль разом з Ќац≥ональним банком ”крањни за валютними операц≥¤ми;Ї)зд≥йсненн¤ заход≥в щодо захисту ≥нтерес≥в споживач≥в товар≥в ≥ додержанн¤ учасниками зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в державних ≥нтерес≥в на зовн≥шньому ринку за участю ћ≥н≥стерства зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в ”крањни;

ж)створенн¤ спри¤тливих умов дл¤ прискоренн¤ товарооб≥гу та пасажиропотоку через митний кордон крањни;з)боротьба з контрабандою та порушенн¤ми митних правил;и)сп≥вроб≥тництво з митними та ≥ншими органами заруб≥жних крањн,а також з м≥жнародними орган≥зац≥¤ми з питань митноњ справи;≥)веденн¤ митноњ статистики.

ƒержавна митна служба ”крањни створюЇтьс¤ ѕрезидентом ”крањни.√олова ƒержавноњ митноњ служби ”крањни призначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.

–ег≥ональн≥ митниц≥ в≥дпов≥дно до закону створюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. —творенн¤, реорган≥зац≥¤ ≥ л≥кв≥дац≥¤ митниць спец≥ал≥зованих митних управл≥нь та орган≥зац≥й,установ ≥ навчальних заклад≥в зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавною митною службою ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz