ѕор¤док укладанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в за законодавством ”крањни«акон ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни"

≤≤. ”кладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

—татт¤ 3. ѕропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в

1. ѕропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни подаютьс¤ ”р¤ду ”крањни ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни.

2. ≤нш≥ м≥н≥стерства ≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади подають ”р¤ду ”крањни пропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни разом з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни або за погодженн¤м з ним.

3. ѕор¤док поданн¤ пропозиц≥й щодо укладенн¤ м≥н≥стерствами та ≥ншими центральними органами державноњ виконавчоњ влади м≥жнародних договор≥в м≥жв≥домчого характеру визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.

4. ” пропозиц≥¤х обгрунтовуЇтьс¤ необх≥дн≥сть укладенн¤ м≥жнародного договору, визначаютьс¤ можлив≥ пол≥тичн≥, правов≥, матер≥альн≥ та ф≥нансов≥ насл≥дки його укладенн¤, вказуютьс¤ суб'Їкти виконанн¤ м≥жнародного договору, пропонуЇтьс¤ склад делегац≥њ чи представник ”крањни дл¤ веденн¤ переговор≥в, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору чи встановленн¤ його автентичност≥. ƒо них додаЇтьс¤ проект м≥жнародного договору та у раз≥ необх≥дност≥ проект рекомендац≥й делегац≥њ чи представнику ”крањни.

5. ”р¤д ”крањни розгл¤даЇ внесен≥ пропозиц≥њ ≥ не п≥зн≥ш ¤к у дес¤тиденний терм≥н подаЇ њх разом з в≥дпов≥дними висновками ѕрезидентов≥ ”крањни, а щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, приймаЇ р≥шенн¤ про укладенн¤ такого договору ”крањни.

6. ѕропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни можуть подаватис¤ –еспубл≥кою  рим в особ≥ њњ вищих орган≥в законодавчоњ ≥ виконавчоњ влади.

7. ѕропозиц≥њ про укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, ¤к≥ встановлюють ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ у законодавств≥ ”крањни, подаютьс¤ до ”р¤ду ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни.

—татт¤ 4. –≥шенн¤ про проведенн¤ переговор≥в ≥ про п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

–≥шенн¤ про проведенн¤ переговор≥в ≥ про п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни приймаютьс¤:

а) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, -ѕрезидентом ”крањни;

б) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, -”р¤дом ”крањни;

в) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ м≥н≥стерств та≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади ”крањни, - в пор¤дку, встановленому ”р¤дом ”крањни.

—татт¤ 5. ѕовноваженн¤ на укладенн¤ м≥жнародного договору ”крањни

1. ¬еденн¤ переговор≥в щодо п≥дготовки тексту м≥жнародного договору, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору чи встановленн¤ його автентичност≥ та п≥дписанн¤ м≥жнародного договору ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ лише уповноваженими на те особами.

2. ѕрезидент ”крањни, ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни ≥ ћ≥н≥стр закордонних справ ”крањни мають право вести переговори ≥ п≥дписувати м≥жнародн≥ договори ”крањни без спец≥альних повноважень.

3. √лава дипломатичного представництва ”крањни в ≥ноземн≥й держав≥ або глава представництва ”крањни при м≥жнародн≥й орган≥зац≥њ мають право вести без спец≥альних повноважень переговори про укладенн¤ м≥жнародного договору ”крањни в≥дпов≥дно з державою перебуванн¤ або в рамках в≥дпов≥дноњ м≥жнародноњ орган≥зац≥њ.

4. ѕовноваженн¤ на веденн¤ переговор≥в ≥ п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни надаютьс¤:

а) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, -ѕрезидентом ”крањни;

б) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, -”р¤дом ”крањни або за його дорученн¤м - ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни;

в) щодо договор≥в м≥жв≥домчого характеру - в≥дпов≥дним м≥н≥стерством або ≥ншим центральним органом державноњ виконавчоњ влади разом ≥з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни.

”часть ”крањни у м≥жнародних в≥дносинах взагал≥ ≥ в≥дносинах економ≥чного характеру обумовила необх≥дн≥сть правового урегулюванн¤ пор¤дку укладанн¤, виконанн¤ ≥ денонсац≥њ м≥жнародних договор≥в, де вона виступаЇ одним ≥з суб'Їкт≥в м≥жнародного права. ¬ерховна –ада ”крањни 22 грудн¤ 1993 р. прийн¤ла «акон "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни". …ого положенн¤ визначають загальний пор¤док укладанн¤ ≥ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в незалежно в≥д њх характеру (пол≥тичний, економ≥чний тощо) ≥ застосовуютьс¤ до вс≥х м≥жнародних договор≥в ”крањни.

ћ≥жнародн≥ договори ”крањни укладаютьс¤ з ≥ноземними державами та м≥жнародними орган≥зац≥¤ми в≥д ≥мен≥ ”крањни, ”р¤ду, м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади.

¬≥д ≥мен≥ ”крањни укладаютьс¤ м≥жнародн≥ договори: а) пол≥тичн≥, територ≥альн≥, мирн≥; б) що стосуютьс¤ прав та свобод людини; в) про громад¤нство; г) про участь ”крањни в м≥ждержавних союзах та ≥нших м≥ждержавних об'Їднанн¤х (орган≥зац≥¤х), системах колективноњ безпеки; д) про в≥йськову допомогу та стосовно направленн¤ контингенту «бройн≥й —ил ”крањни до ≤ншоњ крањни чи допуску збройних сил ≤ноземних держав на територ≥ю ”крањни; с) про використанн¤ територ≥њ та природних ресурс≥в ”крањни; Ї) договори, ¤ким за згодою —тор≥н надаЇтьс¤ м≥ждержавний характер. ¬≥д ≥мен≥ ”р¤ду укладаютьс¤ м≥жнародн≥ договори з економ≥чних, торговельних, науково-техн≥чних та ≥нших питань, що належать до його компетенц≥њ.

¬≥д ≥мен≥ м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади ”крањни укладаютьс¤ м≥жнародн≥ договори з питань, що належать до њх компетенц≥њ. ѕропозиц≥њ щодо укладанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни подаютьс¤ ”р¤ду ”крањни ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни. ≤нш≥ м≥н≥стерства ≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади подають ”р¤ду ”крањни так≥ пропозиц≥њ разом з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни або за погодженн¤м з ним. ѕор¤док поданн¤ пропозиц≥й щодо укладенн¤ м≥н≥стерствами та ≥ншими центральними органами державноњ виконавчоњ влади м≥жнародних договор≥в м≥жв≥домчого характеру визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни. ” пропозиц≥¤х обірунтовуЇтьс¤ необх≥дн≥сть укладенн¤ м≥жнародного договору, визначаютьс¤ можлив≥ пол≥тичн≥, правов≥, матер≥альн≥ та ф≥нансов≥ його насл≥дки, вказуютьс¤ суб'Їкти виконанн¤ м≥жнародного договору, пропонуЇтьс¤ склад делегац≥њ чи представник ”крањни дл¤ веденн¤ переговор≥в, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору чи встановленн¤ його автентичност≥. ƒо них додаЇтьс¤ проект м≥жнародного договору та у раз≥ необх≥дност≥ проект рекомендац≥й делегац≥њ чи представнику ”крањни. ”р¤д ”крањни розгл¤даЇ внесен≥ пропозиц≥њ ≥ не п≥зн≥ше ¤к у дес¤тиденний терм≥н подаЇ њх разом з в≥дпов≥дними висновками ѕрезидентов≥ ”крањни, а щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, приймаЇ р≥шенн¤ про укладенн¤ такого договору ”крањни. ѕропозиц≥њ щодо укладанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни можуть подаватис¤ –еспубл≥кою  рим в особ≥ њњ вищих орган≥в законодавчоњ ≥ виконавчоњ влади. ўо стосуЇтьс¤ пропозиц≥й про укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, ¤к≥ встановлюють ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ у законодавств≥ ”крањни, то вони подаютьс¤ до ”р¤ду ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни.

’то приймаЇ р≥шенн¤ про проведенн¤ ≥ п≥дписанн¤ таких договор≥в ≥ ≥ хто маЇ повноваженн¤ стосовно ц≥Їњ справи. ¬≥дпов≥дно до ст. 4 «акону ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни" р≥шенн¤ про проведенн¤ переговор≥в ≥ про п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни приймаютьс¤: а) стосовно договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, - ѕрезидентом ”крањни; б) стосовно договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, - ”р¤дом ”крањни; в) стосовно договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади ”крањни, - в пор¤дку, встановленому ”р¤дом ”крањни.

«г≥дно з≥ ст. 5 «акону веденн¤ переговор≥в щодо п≥дготовки тексту м≥жнародного договору, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору чи встановленн¤ його автентичност≥ та п≥дписанн¤ м≥жнародного договору ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ лише повноваженими на те особами.

ѕрезидент ”крањни. ѕрем 'Їр-м≥н≥стр ”крањни ≥ ћ≥н≥стр закордонних справ ”крањни мають право вести переговори ≥ п≥дписувати м≥жнародн≥ договори ”крањни без спец≥альних повноважень, а глава дипломатичного представництва ”крањни в ≥ноземн≥й держав≥ або глава представництва ”крањни при м≥жнародн≥й орган≥зац≥њ мають право вести без спец≥альних повноважень переговори про укладенн¤ м≥жнародного договору ”крањни в≥дпов≥дно з державою перебуванн¤ або в межах певноњ м≥жнародноњ орган≥зац≥њ.

ѕовноваженн¤ на веденн¤ переговор≥в ≥ п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни надаютьс¤: а) стосовно договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д. ≥мен≥ ”крањни, - ѕрезидентом ”крањни; 6) стосовно договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, - ”р¤дом ”крањни або за його дорученн¤м - ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни; в) стосовно договор≥в м≥жв≥домчого характеру - в≥дпов≥дним м≥н≥стерством або ≥ншим центральним органом державноњ виконавчоњ влади разом ≥з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни.

ƒелегац≥¤ чи представник ”крањни, над≥лен≥ в≥дпов≥дними повноваженн¤ми, зобов'¤зан≥ вести переговори чи зд≥йснювати ≥нш≥ д≥њ в≥дпов≥дно до наданих њм повноважень та з урахуванн¤м рекомендац≥й ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни. ¬они за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни подають ѕрезиденту ”крањни чи ”р¤ду ”крањни зв≥т про виконанн¤ даних њм рекомендац≥й. «в≥т повинен м≥стити висновки щодо наступних д≥й ”крањни стосовно укладенн¤ м≥жнародного договору.

” практиц≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва м≥ж державами широко використовуЇтьс¤ практика ратиф≥кац≥њ м≥жнародних договор≥в, ¤ка теж потребуЇ свого правового урегулюванн¤ ¤к на м≥жнародному р≥вн≥, так ≥ в межах в≥дпов≥дноњ крањни.Ќа ”крањн≥ питанн¤ ратиф≥кац≥њ м≥жнародних договор≥в урегульовано «аконом ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори". ¬≥дпов≥дно до ст. 7 цього «акону ратиф≥кац≥¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ й ¬ерховною –адою шл¤хом ухваленн¤ спец≥ального закону про ратиф≥кац≥ю, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ √оловою ¬ерховноњ –ади ”крањни. –атиф≥кац≥њ п≥дл¤гають м≥жнародн≥ договори ”крањни: а) пол≥тичн≥ (про дружбу, взаЇмну допомогу ≥ сп≥впрацю, про нейтрал≥тет); загальноеконом≥чн≥ (про економ≥чне та науково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво); з загальних ф≥нансових питань, з питань позики та кредиту, територ≥альн≥, мирн≥; б) договори, що стосуютьс¤ прав та свобод людини ≥ громад¤нина; в) про громад¤нство; г) про участь в м≥ждержавних союзах та ≥нших м≥ждержавних об'Їднанн¤х (орган≥зац≥¤х), системах колективноњ безпеки; д) про в≥йськову допомогу та стосовно направленн¤ контингенту «бройних —ил ”крањни до ≥ншоњ крањни чи допуску збройних сил ≥ноземних держав на територ≥ю ”крањни; е) про ≥сторичне та культурне надбанн¤ народу ”крањни; Ї) договори, виконанн¤ ¤ких обумовлюЇ зм≥ну д≥ючих чи ухваленн¤ нових закон≥в ”крањни; ж) ≥нш≥ м≥жнародн≥ договори, ратиф≥кац≥¤ ¤ких передбачена законом чи самим м≥жнародним договором.

«агальноеконом≥чн≥ м≥жнародн≥ договори, договори про участь у м≥ждержавних об'Їднанн¤х (орган≥зац≥¤х) Ї предметом ратиф≥кац≥њ. ѕропозиц≥њ щодо схваленн¤ ѕрезидентом ”крањни або ”р¤дом ”крањни м≥жнародних договор≥в ”крањни ≥ щодо њх ратиф≥кац≥њ подаютьс¤ ѕрезиденту ”крањни або ”р¤ду ”крањни ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни самост≥йно чи сп≥льно або за погодженн¤м з ≥ншими м≥н≥стерствами та центральними органами державноњ виконавчоњ влади. ѕрезидент ”крањни або ”р¤д ”крањни розгл¤дають пропозиц≥њ щодо схваленн¤ договор≥в ≥ приймають в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤ про поданн¤ њх ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни на ратиф≥кац≥ю. ѕодан≥ на ратиф≥кац≥ю м≥жнародн≥ договори ”крањни попередньо розгл¤даютьс¤ пост≥йною  ом≥с≥Їю ¬ерховноњ –ади ”крањни у закордонних справах, а в раз≥ необх≥дност≥ - ≥ншими пост≥йними ком≥с≥¤ми ¬ерховноњ –ади ”крањни. ¬ерховна –ада ”крањни з урахуванн¤м висновк≥в в≥дпов≥дних пост≥йних ком≥с≥й розгл¤даЇ подан≥ на ратиф≥кац≥ю ѕрезидентом ”крањни або ”р¤дом ”крањни м≥жнародн≥ договори ”крањни ≥ ухвалюЇ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤. Ќа п≥дстав≥ р≥шенн¤ про ратиф≥кац≥ю √олова ¬ерховноњ –ади ”крањни п≥дписуЇ ратиф≥кац≥йну грамоту, ¤ка засв≥дчуЇтьс¤ п≥дписом ћ≥н≥стра закордонних справ ”крањни. ¬ межах м≥жнародного сп≥вроб≥тництва вир≥шуютьс¤ питанн¤, пов'¤зан≥ з затвердженн¤м м≥жнародних договор≥в ”крањни, ¤к≥ не потребують ратиф≥кац≥њ. “аке затвердженн¤ зд≥йснюЇтьс¤: а) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, - ѕрезидентом ”крањни. –≥шенн¤ ѕрезидента ”крањни про затвердженн¤ м≥жнародного договору ”крањни приймаЇтьс¤ у форм≥ указу; б) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, - ”р¤дом ”крањни. –≥шенн¤ ”р¤ду ”крањни про затвердженн¤ м≥жнародного договору ”крањни приймаЇтьс¤ у форм≥ постанови .

«атвердженн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни м≥жв≥домчого характеру провадитьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.

”крањна, ¤к ≥ будь-¤ка ≥нша держави, може прийн¤ти р≥шенн¤ про приЇднанн¤ до м≥жнародних договор≥в або њх прийн¤тт¤. “аке р≥шенн¤ ухвалюЇтьс¤: а) щодо договор≥в, ¤к≥ потребують ратиф≥кац≥њ, - ¬ерховною –адою ”крањни у форм≥ закону; б) щодо договор≥в, ¤к≥ не потребують ратиф≥кац≥њ ≥ приЇднанн¤ до ¤ких або прийн¤тт¤ ¤ких провадитьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, -ѕрезидентом ”крањни у форм≥ указу; в) щодо договор≥в, ¤к≥ не п≥дл¤гають ратиф≥кац≥њ ≥ приЇднанн¤ до ¤ких або прийн¤тт¤ ¤ких провадитьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, - ”р¤дом ”крањни у форм≥ постанови. –≥шенн¤ про приЇднанн¤ до м≥жнародних договор≥в м≥жв≥домчого характеру або њх прийн¤тт¤ ухвалюютьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz